ตั้งโอ๋
3
เจ้าของผลงาน
39
ผู้ติดตามผลงาน
อนิเมชั่น ของนักเขียน