ตั้งโอ๋
3
เจ้าของผลงาน
45
ผู้ติดตามผลงาน
อนิเมชั่น ของนักเขียน