ONE RED DAY -[We Miss You]-
ติดตาม
หนังสือ ทั่วไป
Kamon Prommee : เจ้าของเรื่อง
858

อ่าน

6

ตอน

0

คอมเมนต์


#เรื่องที่จะอ่านนี้ อาจจะเป็นความจริงก็ได้ หรือ ไม่จริงก็ได้ ส่วนตัวผมขอผูกเรื่องให้สมเหตุสมผลและได้ใช้ความคิดผูกและแต่งเรื่องให้พอเข้าใจสังเขป

 

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW