จะมีสักเกมไหม ที่มีอาชีพ Hacker (จบ : รออัพ!)
Eh Zee: เจ้าของเรื่อง

เนมเฟมชายที่ถูกพ่อละทิ้งโดยหนี้ก้อนใหญ่ ด้วยของขวัญสุดท้ายของแม่ที่เสียไป ทำให้เขาได้ดำดิ่งลงไปในเกมแดนสนธยา เพื่อล้างหนี้และชำระแค้นให้แม่ของตนเอง...ไม่ว่าทางใดก็ตาม!

สารบัญ

CONTENT
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑ [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๒ [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๓ [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๔ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๕ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๖ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๗
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๘ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๙
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑o [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๑
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๒ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๓
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๔ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๕
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๖ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๗
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๘ [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๑๙
6 วัน ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๒o [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๒๑
3 วัน ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๒๒ [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๒๓
2 วัน ที่แล้ว
การเป็น Hacker ครั้งที่ ๒๔ [อ่านฟรี]
22 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK