กรรม
ชมจันทร์: เจ้าของเรื่อง

'กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนอง' 

คำกล่าวที่คุ้นหู และพิสูจน์ได้จริง แต่กระนั้นก็ยังมีคนไม่เชื่อ และก่อกรรมอยู่ร่ำไป

รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK