ลิขิตหงสาเหนือปฐพี
เสี่ยวยาโถว: เจ้าของเรื่อง
Glory Forever : ผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทย
เสี่ยวยาโถว : ผู้แปล

ลิขิตหงสาเหนือปฐพีนาง...คือผู้ที่มีสายเลือดของหงส์ซึ่งได้รับเลือกให้ต้องแบกรับหนี้เลือดทั้งหมดของราชวงศ์เอาไว้ ใบหน้าเด็ดเดี่ยวถูกแต่งแต้มด้วยสีแดง สวมใส่อาภรณ์สีขาว มือสีขาวซีดนั้นต้องกอบกุมอำนาจเอาไว้

               เขา...คือเทพสงครามผู้ไร้เทียมทาน ลงมือฆ่าได้โดยไร้ความปราณี แต่จิตใจที่ถูกแช่แข็งของเขากลับต้องถูกนางมารบกวน ความอบอุ่นและอ่อนโยนของเขามีไว้เพื่อนางเท่านั้น

               นี่คือความรักที่มีต่อกันใช่หรือไม่? หรือเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่บังเอิญต้องมาใกล้ชิดกันเท่านั้น?

และพวกเขาจะต้องเลือกทางไหนระหว่าง...

ความรักหรือการหันคมดาบใส่กัน...


-----------------
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้นฉบับ :  纵横中文网 ( Zongheng Zhongwen Wang )

ประพันธ์โดย :  雪澜

แปลภาษาไทยโดย :   เสี่ยวยาโถว
-----------------

สารบัญ

CONTENT
เล่มที่ 1 บทที่ 1 เมืองล่มบ้านแตก [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 2 ได้รับการช่วยชีวิต [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 3 ผู้เฒ่าซานกุ่ย [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 4 ออกจากภูเขา [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 5 เทพสงครามแห่งเป่ยฉี [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 6 อำนาจสูงข่มนาย [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 7 ทหารไล่ล่า [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 8 ตอบโต้การสังหาร [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 9 องค์หญิงแห่งซีเชว่ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 10 รัชทายาทฉีอิน [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 11 บททดสอบสามข้อ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 12 เฉินอ๋อง [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 13 องค์ชายสี่ฉีอวิ๋น [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 14 วางอุบาย [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 15 อาวุธไม่แข็งขัน [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 16 รัชทายาทถูกกักบริเวณ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 17 ถูกลอบสังหาร [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 18 ผงคันคะเยอ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 19 จ่ายผลตอบแทนแห่งความแคลงใจ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 20 จวินหวงกับการเยี่ยมเยือนยามวิกาล [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 21 วางกลยุทธ์ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 ตอนที 22 ภารกิจที่ชายแดน [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 23 สถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 24 ปลอมตัวเป็นโจร [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 25 ขุนนางใหญ่สั่นคลอน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 26 กำราบฉีเฉิน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 27 ไม่อาจประเมินต่ำ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 28 พบขุนนางผู้ใหญ่ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 29 แจ้งเตือน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 30 การแก้แค้นของสตรี [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 31 เชื่อมสายสัมพันธ์ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 32 ความจริง
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 33 ท้าทาย
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 34 ร้อยบุปผาชิงรัก
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 35 โบตั๋นหยิ่งผยอง
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 36 เหลือเวลาไม่มากแล้ว
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 37 ช่วยข้าแก้แค้น
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 ตอนที 38 ฉีเฉินแต่งอนุชายา
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 39 เสนอแผนการ
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 40 เกิดช่องว่าง
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 41 โหรวเอ๋อร์เข้าจวน
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 42 วันคล้ายวันพระราชสมภพของจักรพรรดิ
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 43 บ่มเพาะความรัก
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 44 แผนการของฮองเฮา
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 45 สมรสเชื่อมสัมพันธ์
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 46 เจ้าจะทำอะไรข้าได้
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 47 ดูหมิ่นในที่ลับ เสียดสีในที่แจ้ง
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 48 งานอภิเษกสมรสที่ยิ่งใหญ่
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 49 ขุนนางผู้แปรพักตร์
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 50 ถูกลักพาตัว
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 51 เป้าหมายของหนานจี๋หาน -
  เล่มที่ 4 บทที่ 101 ระแวง

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 4 บทที่ 102 ท่านจี้ป๋อ -
  เล่มที่7 บทที่ 201 โค่นอำนาจ

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่7 บทที่ 202 เกรี้ยวกราด
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 203 ลงมือปฏิบัติการ
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 204 ฉวยโอกาส
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 205 แผนลับ
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 206 คิดต่าง
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 207 ปลอมตัว
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 208 สุ่ยอวิ๋นเจียน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 209 ผลประโยชน์ร่วมกัน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่7 บทที่ 210 นักฆ่าเดนตาย
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 211 ไม่อาจเร่งรัด
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 212 งานแลกเปลี่ยนสินค้า
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 213 หิ่งห้อยฤดูคิมหันต์
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 214 เผชิญการลอบสังหารอีกครั้ง
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 215 จับโจร
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 216 คำสั่งด่วน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 217 วางแผนเปิดศึก
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 218 เคลื่อนทัพ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 219 แผนแสร้งอ่อนแอต่อศัตรู
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 220 น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 221 ข่าวจากราชสำนัก
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 222 เผยความในใจ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 223 ฝากรักผ่านภูผาวารี
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 224 ไม่รู้สุขหรือทุกข์
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 225 อดทน
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 226 ฝืนยิ้ม
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 227 ผู้อยู่เบื้องหลัง
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 228 ตาต่อตาฟันต่อฟัน
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 229 วัดใจ
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 230 ค่ำคืนที่ไร้ความฝัน
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 231 คว้าน้ำเหลว
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 232 เก็บตัว
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 233 ไร้วาจา
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 234 เป็นไปตามคาดหมาย
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 235 อำนาจในมือ
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 236 ยืมดาบฆ่าคน
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 237 หยดโลหิตพิสูจน์สัมพันธ์
18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เล่มที่8 บทที่ 238 โอกาสทอง
18 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
1 เดือน ที่แล้ว

สนุกมากค่ะ... รอไรท์อัพอีกนะคะ https://www.kawebook.com/assets/emoji2/0_07.png?v=1001

3 เดือน ที่แล้ว

สนุกมากค่ะ

4 เดือน ที่แล้ว

ตามมา อีกละคร่า

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK

 
ใช้ KaweBook ผ่านแอปสะดวกกว่า
KaweBook
อ่าน-เขียน นิยายออนไลน์ ฟรี! จำนวนมาก
Glory Forever Co., Ltd.
เปิดด้วยแอป KaweBook