ภาษาฝรั่งเศส-พื้นฐาน
ติดตาม
หนังสือ ทั่วไป
Supawit Klaisamphao : เจ้าของเรื่อง
174

อ่าน

0

ตอน

0

คอมเมนต์

 L'alphabet(พยัญชนะ) et prononciation (การออกเสียง)


   a    b    c    d      e      f      g      h      i    j     k      l      m    n     o    p     q         r      s     t     u      v           w             x           y          z

  อา  เบ   เซ   เด   เออ  เอฟ   เช*  อาช   อี   จี*  กา  แอล  เอ็ม เอ็น  โอ   เป   กืว    แอร์*  เอส  เต   อูือ*   เว   ดูบ"เบลอ"เว*  อิกซ   อีเกล็ก   แซ็ด

g เช*  :  ออกเสียง จ นิดนึง ไม่ต้องเยอะ ควบคู่ไปกับ ช. 

j  จี*   :  ออกเสียง ช นิดนึง ไม่ต้องเยอะ ควบคู่ไปกับ จ เราจะออกเสียงเป็น ฌ ก็ได้ มันจะง่ายกว่า 

สองตัวนี้ การออกเสียงภาษาอังกฤษจะสลับกับฝรั่งเศส

r แอร์* : ตัวนี้ค่อนข้างยาก ออกเสียงแบบขากเสลด555 ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือน ข ในภาษาไทย แต่การออกเสียงจะรุนแรงกว่า. 

u อูือ* : ความยากอยู่ตรงที่ต้องผสมสระสองตัวนี้ให้ได้

w ดูบ"เบลอ"เว : คำว่า"เบลอ" คือออกเสียงแต่ไม่เต็มเสียง ประโยคทักทายต่างๆ การแนะนำตัว

แบบสุภาพ

 Bonjour   บ่งฌูวร  สวัสดีตอนเช้า.                                  Salut        สาลู(ื)        สวัสดี ใช้กับเพื่อนๆ คนที่ค่อนข้างรู้จัก หรือค่อนข้างสนิท            

 Bonsoir   บ่งสัวร   สวัสดีตอนเย็น                                   Coucou.   กุกู.            สวัสดี ใช้กับเพื่อนที่สนิท คนที่รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี  คำๆนี้

ปล.บางทีคนฝรั่งเศสก็ใช้ผิดๆถูกๆ..555 ขำไม่ซีเรียส.                                          มีอีกความหมายนึงคือ ไข่เจียว ในภาษาที่เด็กเล็กๆเค้าใช้กัน


Je m'appelle........   เฌอ  มาเปลล.........        ฉันชื่อ.......

Je   suis Thailandais(สำหรับผู้ชาย)/Thailandaise. (สำหรับผู้หญิง). 

เฌอ  ซุย  ไตลองเดะ/ไตลองเดส

Comment vous vous appelez ?       กัมม็อง วู วู สับเปอเล้          คุณชื่ออะไร ?

 Merci    แมรสิ   ขอบคุณ.      Merci beaucoup แมรสิ โบกู ขอบคุณมาก ☺️สรรพนาม >>>  Le pronom


เอกพจน์ : สรรพนามบุรุษที่ 1 >>>   1er personne du singulier           =  Je   เฌอ      ฉัน

               สรรพนามบุรุษที่ 2 >>>   2ème personne du singulier       =  Tu   ตูว(ื)   คุณ   แบบไม่สุภาพ ใช้กับเพื่อนๆ คนรู้จัก

              สรรพนามบุรุษที่ 3 >>>   3ème personne du singulier        =  il      อิล       เขา    

                                                                                                         elle   แอล   หล่อน

                                                                                                            on  อง   พวกเรา/คน(ในที่นี้ คือ คนเรา...)/คนอื่นๆ ( pronom impersonnel ). 

 ex : on m'a dit qu'il y a du pizza  มีคนมาบอกฉันว่ามีพิซซ่า

พหูพจน์  : สรรพนามบุรุษที่ 1 >>>  1er personne du pluriel               =  nous   นู    พวกเรา

               สรรพนามบุรุษที่ 2 >>>  2ème personne du pluriel           =  vous   วู  พวกคุณ. ในอีกกรณีที่ใช้คำสุภาพ เราใช้ vous แทน tu

              สรรพนามบุรุษที่ 3 >>>  3ème personne du pluriel            = ils     อิล    พวกเขา

                                                                                                        elles แอล   พวกหล่อน

ในกรณีที่ในกลุ่ม มีผู้หญิงเป็นสิบ ยี่สิบคน แต่ ถ้ามีผู้ชายอยู่ ถึงแม้จะแค่หนึ่งคน เราใช้ ils. 


การผันกริยา


                  Être : เป็น อยู่ คือ (= is am are)              Avoir : มี                              

Je                               suis                                        ai(j'ai เพราะ เมื่อมีสระสองตัวติดกัน  je + ai  = j'ai )

Tu                               es                                          as(t'as)

il /elle/on                   est                                          a 

nous                        sommes                                    avons

vous                           êtes                                        avez

Ils/elles                     sont                                         ont


การนับเลข


1   Un                 11     Onze.                 30.   Trente 

2.  Deux.            12     Douze.               40.    Quarente

3.  Trois              13     Treize.               50.    Cinquante 

4.  Quatre            14    Quatorze.          60.     Soixante 

5.  Cinq               15     Quinze.            70.     Soixante-dix ( 60 + 10 = 70)

6.   Six.                16    Seize.                80.      Quatre-vingt ( 4*20  =  80)

7.  Sept                17.    Dix-sept.          90.    Quatre-vingt-dix ( 4*20 + 10. =. 90 )

8.  Huit.               18.    Dix-huit.          100.  Cent

9.  Neuf.               19.   Dix-neuf 

10. Dix.                20.   Vingt 


ปล.เราเป็นนักเขียนมือใหม่...ไม่ใช่สิ ไม่แม้แต่จะเป็นนักเขียนด้วยซ้ำ ก็แค่นักเรียนมัธยมปลายที่จับพลัดจับผลูมาอยู่ที่ฝรั่งเศส ตอนที่ก็ สามปีกว่าๆแล้ว ว่างๆ ไม่มีอะไรทำ เลยหาอะไรทำแก้เบื่อ เลยเขียน..ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร บทความ? หนังสือ? ...หรือคำอื่นๆ ที่นึกไม่ออก 555 ????

 ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ถามมาได้เลย ยินดีอย่างยิ่ง

    ก็หวังว่าสิ่งที่เขียนไปจะเป็นความรู้ มีประโยชน์อะไรบ้าง(มั้งนะ?) ขอโทษทุกคน ณ ที่นี้ด้วยถ้าทำอะไรผิดพลาดไป หรือทำให้ใครไม่พอใจ.


สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW