[นิยายแปล] จอมกระบี่กบฏสวรรค์
*วาริช*: เจ้าของเรื่อง
Glory Forever : ผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทย
*วาริช* : ผู้แปล
[นิยายแปลจีน] จอมกระบี่กบฏสวรรค์

เสวียนเทียนเกิดในตระกูลที่แข็งแกร่งด้านเพลงกระบี่ แต่เนื่องจากลุงของเขาได้วางแผนร้าย ทำให้เขากับครอบครัวต้องหนีตายออกมา แล้วเขาจำต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลฝั่งมารดาของเขาแทน

ระหว่างการหลบหนีพวกเขาได้รับบาดเจ็บนั้นทำให้พลังลมปราณของทุกคนล่าถอยลง เสวียนเทียนที่ยังเล็กก็ได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อพลังลมปราณของเขาโดยตรง

ต่อมาเขาได้เข้าไปอยู่ในสำนักที่ขึ้นชื่อเรื่องเพลงกระบี่ ทำให้เขาพบกระบี่ในตำนานซึ่งพลังของกระบี่นั้นไม่เพียงแต่ฟื้นฟูพลังของเขา ยังสามารถเพิ่มพลังลมปราณอีกด้วย

เมื่อโอกาสมาถึงเหตุไฉนจะปล่อยให้มันสูญเปล่า เสวียนเทียนจึงเร่งฝึกฝนเพลงกระบี่เพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของเขาไว้
         

----------------------
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้นฉบับ :  起点中文网( Qidian Zhongwen Wang )

ประพันธ์โดย :  EK巧克力

แปลและเรียบเรียงโดย :  *วาริช*
----------------------


#นิยาย #อ่านนิยาย #นิยายจีน #นิยายแปล #นิยายกำลังภายใน #นิยายแฟนตาซี

รายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่อง
-อุดหนุนลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในราคาเล่มละ120กำลังใจ ( หากนับตอนฟรี จะเฉลี่ยตกเล่มละ 80-90 บาทค่ะ )
 เมื่อเทียบกับนิยายแปลเป็นเล่ม 30 ตอน เท่ากับ 1 เล่ม^_^

สารบัญ

CONTENT
เล่มที่1 ภาคที่1 แผ่นดินเสินโจว ตอนที่1 เงากระบี่บึงเหมันต์ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่2 ล้มจางหู่ (1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่3 ล้มจางหู่ (2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่4 ล้มจางหู่ (3) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่5 หอวิชายุทธ์ (1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่6 หอวิชายุทธ์ (2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่7 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่8 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่9 นัดสามเดือน (1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่10 นัดสามเดือน (2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่11 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่12 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่13 เทือกเขาเร้นลม (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่14 เทือกเขาเร้นลม (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่15 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่16 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่17 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่18 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 19 บรรลุวิถีดับเงา (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 20 บรรลุวิถีดับเงา (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 21 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 22 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 23 ตะลึงสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 24 ตะลึงสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 25 การแข่งขันจัดอันดับ (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 26 การแข่งขันจัดอันดับ (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 27 ถลาลมเก้ากระบี่ (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 28 ถลาลมเก้ากระบี่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 29 เข้ารอบต่อเนื่อง (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 30 เข้ารอบต่อเนื่อง (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 31 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 32 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 33 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 34 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 35 ใช้พลังทลายเร็ว (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 36 ใช้พลังทลายเร็ว (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 37 ล้มจางหลง (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 38 ล้มจางหลง (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 39 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 40 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 41 ได้รับรางวัล (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 42 ได้รับรางวัล (ปลาย) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 43 ลายแทงปริศนา (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 44 ลายแทงปริศนา (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 45 ดักสังหารกลางทาง (ต้น) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 46 ดักสังหารกลางทาง (ปลาย) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 47 กำไรใหญ่หลวง (ต้น) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 48 กำไรใหญ่หลวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 49 กลับคืนตระกูล (ต้น) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 50 กลับคืนตระกูล (ปลาย) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 51 แผนร้ายสามตระกูล (ต้น) -
  เล่มที่ 4 ตอนที่ 101สำนักในสะเทือน (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 4 ตอนที่ 102 สำนักในสะเทือน (ปลาย) -
  เล่มที่ 7 ตอนที่ 201 สามคุณชายใหญ่ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 7 ตอนที่ 202 สามคุณชายใหญ่ (ปลาย) -
  เล่มที่ 11 ตอนที่ 301 มีใครไม่ยอมรับ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 11 ตอนที่ 302 มีใครไม่ยอมรับ (ปลาย) -
  เล่มที่ 14 ตอนที่ 401 ทวงถามค่าชดเชย (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 14 ตอนที่ 402 ทวงถามค่าชดเชย (ปลาย) -
  เล่มที่ 17 ตอนที่ 501พลังการต่อสู้ที่แท้จริง

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 17 ตอนที่ 502 ทะลุชั้นนภา
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 503 ดวงจิตกระบี่ตื่น
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 504 จักรพรรดิยมโลกจักรพรรดิเทพ
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 505 หนึ่งกระบี่ที่น่าหวาดกลัว
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 506 หนึ่งศึกตัดสินเป็นตาย
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 507 สังหารในชั่ววินาที
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 508 สังหารเจ้าเกาะ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 509 เกาะต้วนปิงซาน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 510 คุณชายหลิงเจี้ยน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 511 ข่าวของคุณชายเซี่ยง
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 512 สายแร่ศิลาทิพย์
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 513 หุ่นชำรุด
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 514 หนึ่งกระบี่ทำลายค่ายกล
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 515 หุ่นส่วนตัว
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 516 เจ้าเขาหลอมศาสตรา
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 517 กระบี่สวรรค์ร่วงสู่โลก
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 518 พลังชีวิตชีพจรนภา
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 519 ชั้นนภาขั้นสอง
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 520 ข่าวคราวตระกูลเสวียน
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 521 คุณชายรองตระกูลเสิ่น
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 522 หุ่นเกราะราชันย์
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 523 กวาดราบไร้ศัตรู
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 524 พลิกฝ่ามือกำราบ
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 525 เหยียบทำลายตระกูลเสิ่น
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 526 บรรพจารย์เสิ่นพั่วจวิน
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 527 โลหะครามลายโลหิต
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 528 กระบี่กายสิทธิ์ชั้นนภา
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 529 มาถึงเกาะจิงเสวียน
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 530 ตนเองรนหาที่ตาย
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 531 องค์รัชทายาทแห่งต้าจิง
21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 532 คุณชายเทียนแห่งตระกูลเสวียน
21 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
18 ชั่วโมง ที่แล้ว

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน ตี่อี้เอ๋ย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว

เมื่อไหร่ จะมีโบนัส เพิ่ม เป็น พิเศษ 4 ตอน อยากอ่าน

1 วัน ที่แล้ว

อยู่ในเกาะน่าเบื่อมาก ออกแนวกันดั้มสู้กัน

4 วัน ที่แล้ว

รอๆ ออกจาก bonus map เก็บเวล เก็บของเต็มแล้ว จะได้ออกไปบวกซะที

5 วัน ที่แล้ว

ยังไม่มารึ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK