ตานี (จบบริบูรณ์)
ธนูลักษณ์: เจ้าของเรื่อง

อันบทรัก ซาบซ่าน ปานใดเหมือน

ยากจะเลือน หลงรัก แล้วผลักไส

ลุ่มหลงอยู่ กลกาม งามสุดใจ

หลงคลั่งไคล้ เนื้อสาว เยาวมาลย์  ...


ความใคร่ ที่ถูกพันธนาการ ... จุดเริ่มต้นของชายคนหนึ่ง ที่จากบ้านมาไกลตั้งแต่เด็ก เขากลับบ้านอีกครั้งเมื่อถึงวัยเบญจเพส โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีสิ่งหนึ่งเฝ้ารอเขาอยู่ ...

#ริจะคบนางตานีห้ามเท!

…….. …….. …….. & …….. …….. ……..


นิยายสีพื้นบ้าน บ้านป่าภาษาเก่าเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวของความรัก โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหา ดราม่า ตลกหรรษา มิตรภาพ มีครบทุกอารมณ์ซึ่งล้วนบรรยายแบบสุดขั้ว ตามความเห็นจริงจากความเป็นมนุษย์ จึง"ไม่เหมาะกับผู้อ่านที่มีวุฒิภาวะต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์"สารบัญ

CONTENT
หมู่ที่ ๑ [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 3,331
หมู่ที่ ๒ [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 4,904
หมู่ที่ ๓ [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 4,840
หมู่ที่ ๔ [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 4,292
หมู่ที่ ๕ [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 3,240
หมู่ที่ ๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,301
หมู่ที่ ๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,498
หมู่ที่ ๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,380
หมู่ที่ ๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,341
หมู่ที่ ๑๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,293
หมู่ที่ ๑๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,240
หมู่ที่ ๑๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,292
หมู่ที่ ๑๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,591
หมู่ที่ ๑๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,089
หมู่ที่ ๑๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,622
หมู่ที่ ๑๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,088
หมู่ที่ ๑๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,417
หมู่ที่ ๑๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,309
หมู่ที่ ๑๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,480
หมู่ที่ ๒๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,607
หมู่ที่ ๒๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,925
หมู่ที่ ๒๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,988
หมู่ที่ ๒๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,746
หมู่ที่ ๒๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,445
หมู่ที่ ๒๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,568
หมู่ที่ ๒๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,396
หมู่ที่ ๒๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,850
หมู่ที่ ๒๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,433
หมู่ที่ ๒๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,807
หมู่ที่ ๓๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,321
หมู่ที่ ๓๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,507
หมู่ที่ ๓๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,858
หมู่ที่ ๓๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,892
หมู่ที่ ๓๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,616
หมู่ที่ ๓๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,096
หมู่ที่ ๓๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,673
หมู่ที่ ๓๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,017
หมู่ที่ ๓๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,616
หมู่ที่ ๓๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 8,225
หมู่ที่ ๔๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,293
หมู่ที่ ๔๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,408
หมู่ที่ ๔๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,347
หมู่ที่ ๔๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,124
หมู่ที่ ๔๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,104
หมู่ที่ ๔๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,468
หมู่ที่ ๔๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,484
หมู่ที่ ๔๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,825
หมู่ที่ ๔๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,647
หมู่ที่ ๔๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,006
หมู่ที่ ๕๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,187
หมู่ที่ ๕๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,125
หมู่ที่ ๕๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,858
หมู่ที่ ๕๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,023
หมู่ที่ ๕๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,197
หมู่ที่ ๕๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,629
หมู่ที่ ๕๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 14,227
หมู่ที่ ๕๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 15,263
หมู่ที่ ๕๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,675
หมู่ที่ ๕๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,325
หมู่ที่ ๖๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,746
หมู่ที่ ๖๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,342
หมู่ที่ ๖๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,014
หมู่ที่ ๖๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,347
หมู่ที่ ๖๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,287
หมู่ที่ ๖๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,727
หมู่ที่ ๖๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,473
หมู่ที่ ๖๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,996
หมู่ที่ ๖๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,128
หมู่ที่ ๖๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,464
หมู่ที่ ๗๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,409
หมู่ที่ ๗๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,326
หมู่ที่ ๗๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 13,307
หมู่ที่ ๗๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,430
หมู่ที่ ๗๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,497
หมู่ที่ ๗๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,817
หมู่ที่ ๗๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,110
หมู่ที่ ๗๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,761
หมู่ที่ ๗๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,807
หมู่ที่ ๗๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,757
หมู่ที่ ๘๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 14,586
หมู่ที่ ๘๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,300
หมู่ที่ ๘๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,677
หมู่ที่ ๘๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,765
หมู่ที่ ๘๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,296
หมู่ที่ ๘๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,398
หมู่ที่ ๘๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,480
หมู่ที่ ๘๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,862
หมู่ที่ ๘๘
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,254
หมู่ที่ ๘๙
10 เดือน ที่แล้ว

 • 13,910
หมู่ที่ ๙๐
10 เดือน ที่แล้ว

 • 13,613
หมู่ที่ ๙๑
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,847
หมู่ที่ ๙๒
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,041
หมู่ที่ ๙๓
10 เดือน ที่แล้ว

 • 12,877
หมู่ที่ ๙๔
10 เดือน ที่แล้ว

 • 11,850
หมู่ที่ ๙๕
10 เดือน ที่แล้ว

 • 10,448
หมู่ที่ ๙๖
10 เดือน ที่แล้ว

 • 9,361
หมู่ที่ ๙๗
10 เดือน ที่แล้ว

 • 15,709
หมู่ที่ ๙๘ (จบบริบูรณ์)
10 เดือน ที่แล้ว

 • 18,323
ตอนพิเศษ การผจญภัยครั้งใหม่ (จากบทที่ ๑๑ ตะเคียน)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 13,768

รีวิว

REVIEW
10 เดือน ที่แล้ว

เนื้อเรื่องอาจไม่ซับซ้อนมาก พอร์ทเรื่องสามัญ แต่จังหวะการผูกเรื่องดี อ่านแล้วลื่นไหลน่าติดตาม ฉากอย่างว่าก็เขียนได้เร้าใจ ยังกะอ่านนวลนางสมัยวัยเยาว์ สนุกดีครับ แต่ สั้นไปนิดถ้าเก็บ6บาท น่าจะให้ต่อตอนยาวกว่านี้อีกนิดจะขอบคุณมากครับ เป็นกไลังใจให้คนเขียนนะครับ

10 เดือน ที่แล้ว

แพงไปใหมครับ ลดหน่อยนะครับ

10 เดือน ที่แล้ว

ลดราคาหน่อยได้มั้ยครับ

10 เดือน ที่แล้ว

มาเย่อะๆเรื่องแบบนี้แนวนี้ เสียวๆกึ๋ยๆ

10 เดือน ที่แล้ว

ทำไมแพงจังครับ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK

 
ใช้ KaweBook ผ่านแอปสะดวกกว่า
KaweBook
อ่าน-เขียน นิยายออนไลน์ ฟรี! จำนวนมาก
Glory Forever Co., Ltd.
เปิดด้วยแอป KaweBook