ตานี (จบบริบูรณ์)
ธนูลักษณ์: เจ้าของเรื่อง

อันบทรัก ซาบซ่าน ปานใดเหมือน

ยากจะเลือน หลงรัก แล้วผลักไส

ลุ่มหลงอยู่ กลกาม งามสุดใจ

หลงคลั่งไคล้ เนื้อสาว เยาวมาลย์  ...


ความใคร่ ที่ถูกพันธนาการ ... จุดเริ่มต้นของชายคนหนึ่ง ที่จากบ้านมาไกลตั้งแต่เด็ก เขากลับบ้านอีกครั้งเมื่อถึงวัยเบญจเพส โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีสิ่งหนึ่งเฝ้ารอเขาอยู่ ...

#ริจะคบนางตานีห้ามเท!

…….. …….. …….. & …….. …….. ……..


นิยายสีพื้นบ้าน บ้านป่าภาษาเก่าเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวของความรัก โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหา ดราม่า ตลกหรรษา มิตรภาพ มีครบทุกอารมณ์ซึ่งล้วนบรรยายแบบสุดขั้ว ตามความเห็นจริงจากความเป็นมนุษย์ จึง"ไม่เหมาะกับผู้อ่านที่มีวุฒิภาวะต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์"สารบัญ

CONTENT
หมู่ที่ ๑ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 3,331
หมู่ที่ ๒ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 4,904
หมู่ที่ ๓ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 4,840
หมู่ที่ ๔ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 4,292
หมู่ที่ ๕ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 3,240
หมู่ที่ ๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,301
หมู่ที่ ๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,498
หมู่ที่ ๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,380
หมู่ที่ ๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,341
หมู่ที่ ๑๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,293
หมู่ที่ ๑๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,240
หมู่ที่ ๑๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,292
หมู่ที่ ๑๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,591
หมู่ที่ ๑๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,089
หมู่ที่ ๑๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,622
หมู่ที่ ๑๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,088
หมู่ที่ ๑๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,417
หมู่ที่ ๑๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,309
หมู่ที่ ๑๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,480
หมู่ที่ ๒๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,607
หมู่ที่ ๒๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,925
หมู่ที่ ๒๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,988
หมู่ที่ ๒๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,746
หมู่ที่ ๒๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,445
หมู่ที่ ๒๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,568
หมู่ที่ ๒๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,396
หมู่ที่ ๒๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,850
หมู่ที่ ๒๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,433
หมู่ที่ ๒๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,807
หมู่ที่ ๓๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,321
หมู่ที่ ๓๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,507
หมู่ที่ ๓๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,858
หมู่ที่ ๓๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,892
หมู่ที่ ๓๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,616
หมู่ที่ ๓๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,096
หมู่ที่ ๓๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,673
หมู่ที่ ๓๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,017
หมู่ที่ ๓๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,616
หมู่ที่ ๓๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,225
หมู่ที่ ๔๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,293
หมู่ที่ ๔๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,408
หมู่ที่ ๔๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,347
หมู่ที่ ๔๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,124
หมู่ที่ ๔๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,104
หมู่ที่ ๔๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,468
หมู่ที่ ๔๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,484
หมู่ที่ ๔๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,825
หมู่ที่ ๔๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,647
หมู่ที่ ๔๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,006
หมู่ที่ ๕๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,187
หมู่ที่ ๕๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,125
หมู่ที่ ๕๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,858
หมู่ที่ ๕๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,023
หมู่ที่ ๕๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,197
หมู่ที่ ๕๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,629
หมู่ที่ ๕๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 14,227
หมู่ที่ ๕๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 15,263
หมู่ที่ ๕๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,675
หมู่ที่ ๕๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,325
หมู่ที่ ๖๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,746
หมู่ที่ ๖๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,342
หมู่ที่ ๖๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,014
หมู่ที่ ๖๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,347
หมู่ที่ ๖๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,287
หมู่ที่ ๖๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,727
หมู่ที่ ๖๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,473
หมู่ที่ ๖๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,996
หมู่ที่ ๖๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,128
หมู่ที่ ๖๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,464
หมู่ที่ ๗๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,409
หมู่ที่ ๗๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,326
หมู่ที่ ๗๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 13,307
หมู่ที่ ๗๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,430
หมู่ที่ ๗๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,497
หมู่ที่ ๗๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,817
หมู่ที่ ๗๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,110
หมู่ที่ ๗๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,761
หมู่ที่ ๗๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,807
หมู่ที่ ๗๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,757
หมู่ที่ ๘๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 14,586
หมู่ที่ ๘๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,300
หมู่ที่ ๘๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,677
หมู่ที่ ๘๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,765
หมู่ที่ ๘๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,296
หมู่ที่ ๘๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,398
หมู่ที่ ๘๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,480
หมู่ที่ ๘๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,862
หมู่ที่ ๘๘
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,254
หมู่ที่ ๘๙
8 เดือน ที่แล้ว

 • 13,910
หมู่ที่ ๙๐
8 เดือน ที่แล้ว

 • 13,613
หมู่ที่ ๙๑
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,847
หมู่ที่ ๙๒
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,041
หมู่ที่ ๙๓
8 เดือน ที่แล้ว

 • 12,877
หมู่ที่ ๙๔
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,850
หมู่ที่ ๙๕
8 เดือน ที่แล้ว

 • 10,448
หมู่ที่ ๙๖
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,361
หมู่ที่ ๙๗
8 เดือน ที่แล้ว

 • 15,709
หมู่ที่ ๙๘ (จบบริบูรณ์)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 18,323
ตอนพิเศษ การผจญภัยครั้งใหม่ (จากบทที่ ๑๑ ตะเคียน)
5 เดือน ที่แล้ว

 • 13,768

รีวิว

REVIEW
8 เดือน ที่แล้ว

เนื้อเรื่องอาจไม่ซับซ้อนมาก พอร์ทเรื่องสามัญ แต่จังหวะการผูกเรื่องดี อ่านแล้วลื่นไหลน่าติดตาม ฉากอย่างว่าก็เขียนได้เร้าใจ ยังกะอ่านนวลนางสมัยวัยเยาว์ สนุกดีครับ แต่ สั้นไปนิดถ้าเก็บ6บาท น่าจะให้ต่อตอนยาวกว่านี้อีกนิดจะขอบคุณมากครับ เป็นกไลังใจให้คนเขียนนะครับ

8 เดือน ที่แล้ว

แพงไปใหมครับ ลดหน่อยนะครับ

8 เดือน ที่แล้ว

ลดราคาหน่อยได้มั้ยครับ

8 เดือน ที่แล้ว

มาเย่อะๆเรื่องแบบนี้แนวนี้ เสียวๆกึ๋ยๆ

8 เดือน ที่แล้ว

ทำไมแพงจังครับ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK