กำเนิดจอมราชันสะท้านภพ
payuhmon: เจ้าของเรื่อง
***อ่านบทนำก่อน สำคัญมาก***

สารบัญ

CONTENT
บทนำ**ต้องอ่าน** [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 2,080
บทที่ 1 นิกายมังกรนพเก้า(1) [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,387
บทที่ 2 นิกายมังกรนพเก้า(2) [อ่านฟรี]
10 เดือน ที่แล้ว

 • 7,680
บทที่ 3 สุสานมังกรโบราณ(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,046
บทที่ 4 สุสานมังกรโบราณ(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,601
บทที่ 5 ผู้อาศัยในสุสาน(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,491
บทที่ 6 ผู้อาศัยในสุสาน(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,102
บทที่ 7 ราชวงศ์ต้าไห่(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,525
บทที่ 8 ราชวงศ์ต้าไห่(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,356
บทที่ 9 ประมุขรุ่นที่สิบเอ็ด(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,616
บบที่ 10 ประมุขรุ่นที่สิบเอ็ด(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,945
บทที่ 11 งานเลี้ยงน้ำชา(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,765
บทที่ 12 งานเลี้ยงน้ำชา(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,382
บทที่ 13 บรรพชนโบราณ(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,358
บทที่ 14 บรรพชนโบราณ(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,026
บทที่ 15 เรื่องเล่าของผีน้อย(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,466
บทที่ 16 เรื่องเล่าของผีน้อย(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,007
บทที่ 17 สิ่งที่น่ากลัวที่สุด(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,316
บทที่ 18 สิ่งที่น่ากลัวที่สุด(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,982
บทที่ 19 ความวุ่นวายในเขตปกครอง(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,889
บทที่ 20 ความวุ่นวายในเขตปกครอง(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,975
บทที่ 21 ข่มขู่(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,772
บทที่ 22 ข่มขู่(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,944
บทที่ 23 วีธีชำระกายที่เรียบง่าย?(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,118
บทที่ 24 วิธีชำระกายที่เรียบง่าย?(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,263
บทที่ 25 การต่อสู้เก้าประตู(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,995
บทที่ 26 การต่อสู้เก้าประตู(2) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,849
บทที่ 27 หนี้โลหิต(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,703
บทที่ 28 หนี้โลหิต(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,650
บทที่ 29 เส้นทางเต๋าของเย่ฉี(1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,275
บทที่ 30 เส้นทางเต๋าของเย่ฉี(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,216
บทที่ 31 เจ้าคิดว่าใช่หรือป่าว?(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,610
บทที่ 32 เจ้าคิดว่าใช่หรือป่าว?(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,486
บทที่ 33 แปดศาลาทดสอบ(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,873
บทที่ 34 แปดศาลาทดสอบ(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,754
บทที่ 35 ดาราที่สอง(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,433
บทที่ 36 ดาราที่สอง(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,617
บทที่ 37 ปราสาทราชา(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,473
บทที่ 38 ปราสาทราชา(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,257
บทที่ 39 ห้องราชา(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,227
บทที่ 40 ห้องราชา(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,597
บทที่ 41 การคืนชีพของมังกร(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,814
บทที่ 42 การคืนชีพของมังกร(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,673
บทที่ 43 รบตระกูลกู่(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,747
บทที่ 44 รบตระกูลกู่(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,231
บทที่ 45 บทสรุป(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,158
บทที่ 46 บทสรุป(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6,527
บทที่ 47 ก่อนตะวันทอแสง(จบเล่ม1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 11,366
บทที่ 48 เปิดเขตแดน(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,279
บทที่ 49 เปิดเขตแดน(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8,496
บทที่ 50 ท้าทาย(1)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9,059
บทที่ 51 ท้าทาย(2)
8 เดือน ที่แล้ว

 • 7,919
บทที่ 53 เดิอมพัน(1)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8,135
บทที่ 53 เดิมพัน(2)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8,104
บทที่ 54 ป่าดาบ(1)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8,399
บทที่ 55 ป่าดาบ(2)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8,178
บทที่ 56 ก่อร่างจิตวิญญาณ(1)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7,619
บทที่ 57 ก่อร่างจิตวิญญาณ(2)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7,723
บทที่ 58 บดขยี้(1)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7,462
บทที่ 49 บดขยี้(1)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8,432
บทที่ 60 คำขอสุดท้าย...
7 เดือน ที่แล้ว

 • 9,954
บทที่ 61 จุดรวมพล(1)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7,996
บทที่ 62 จุดรวมพล(2)
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7,155
บทที่ 63 หนึ่งดาบที่สมบูรณ์(1)
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7,270
บทที่ 64 หนึ่งดาบที่สมบูรณ์(2)
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7,284
บทที่ 65 เข้าสู่เขตกลาง(1)
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7,924
บทที่ 66 เข้าสู่เขตกลาง(2)
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6,460
บทที่ 67 กำราบสิ้น(1)
5 เดือน ที่แล้ว

 • 7,476
บทที่ 68 กำราบสิ้น(2)
4 เดือน ที่แล้ว

 • 6,722

รีวิว

REVIEW
2 เดือน ที่แล้ว

จากผู้แต่ง-เรื่องนี้จะแต่งต่อจนจบนะครับแต่ยังไม่มีกำหนดกลับมาแต่งต่อ (รอเรื่อง-กำเนิดเทพเจ้าเหนือยุทธ์ จบ ถึงจะมาเริ่มอัพครับ)

4 เดือน ที่แล้ว

มาต่อยาวๆไหมครับ เดือนนึงมาทีแบบนี้ไม่กล้ากดใจเลยครับ

4 เดือน ที่แล้ว

เรื่องนี้จะมีแต่งต่ออีกไหม จะได้ทำใจก่อนกดใจ ไม่งั้นคงค่างเหมือนคนอื่น

5 เดือน ที่แล้ว

อัพอีกตอนนะครับพี่

6 เดือน ที่แล้ว

อย่างน้อยก็วันละตอนก็ได้

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK

 
ใช้ KaweBook ผ่านแอปสะดวกกว่า
KaweBook
อ่าน-เขียน นิยายออนไลน์ ฟรี! จำนวนมาก
Glory Forever Co., Ltd.
เปิดด้วยแอป KaweBook