Man From The Future
Space Jellyfish's: เจ้าของเรื่อง

 ชีวิตชายคนนึง ที่มีความสามารถจนคนทั้งโลกต้องการที่จะครอบครองตัวเขา ไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ตาม ไม่แม้แต่ศีลธรรมที่ควรมี ทุกคนก็ยอมทิ้งมันไปเพื่อให้ได้ชายคนนี้มาอยู่ในการปกครองของตนเอง จนวันนึงเขาได้หายไปจา

สารบัญ

CONTENT
Pologue [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 1 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 2 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 3 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 4 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 5 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 6 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 7 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 8 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
Chapter 9 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 10 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 11 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 12 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 13 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 14 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 15 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 16 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 17 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 18 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 19 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 20 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 21 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 22 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 23 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 24 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 25 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 26
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 27
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 28
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 29
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 30
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 31
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 32
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 33
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 34
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 35
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 36
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 37
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 38
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 39
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 40
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 41
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 42
7 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 43
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 44
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 45
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 46
7 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 47
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 48
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 49
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 50 -
  Chapter 100

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
Chapter 101 -
  Chapter 200

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
Chapter 201
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 202
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 203
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 204
4 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
Chapter 205
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 206
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 207
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 208
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 209
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 210
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 211
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 212
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 213
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 214
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 215
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 216
4 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
Chapter 217
4 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
แจ้งจากนักเขียน [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
Chapter 218
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 219
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 220
1 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 221
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 222
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 223
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 224
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 225
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 226
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 227
1 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 228
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 229
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 230
1 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 231
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 232
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 233
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 234
1 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 235
1 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 236
1 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 237
3 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 238
3 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 239
3 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 240
3 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 241
2 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 242
2 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 243
2 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 244
2 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 245
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 246
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 247
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 248
6 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 249
5 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 250
5 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 251
3 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 252
2 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 253
18 ชั่วโมง ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4

รีวิว

REVIEW
6 วัน ที่แล้ว

ไรด์ บอกวิธีแต่งให้สนุกหน่อยครับ

1 เดือน ที่แล้ว

1 เดือน ที่แล้ว

เป๋นกำลังใจให้ไรท์ครับ  ติดตามผลงานตลอดครับ  รออยู่เสมอครับ  อ่านวนมา3รอบแล้วชอบมากครับ

1 เดือน ที่แล้ว

ไม่เข้าใจ จะไปก็ไปสิ จะมาพิมพ์บั่นทอนไรต์ทำไม คนอื่นเขาติดตามอยู่ ช่วยอย่ามาทำให้ไรต์หมดกำลังใจปั่นนะคะ

4 เดือน ที่แล้ว

พอแล้วสำหรับเรื่องนี้ รู้สึกไม่คุ้ม เทียบกับอ่านนิยายแปล เหมือนอ่าน นิยายตอนละ 9 บาท

บายๆ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK