ดาวเคราะห์ชุมนุม
ติดตาม
หนังสือ ทั่วไป
Nanmeebooks : เจ้าของเรื่อง
98

อ่าน

0

ตอน

0

คอมเมนต์

        ให้ความรู้เรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เช่น ทำไมจึงเรียก ดาวเคราะห์ ข้อสังเกตของดาวเคราะห์แต่ละดวงชี้แจงสาเหตุของปรากฏการณ์การเรียงตัวกันเป็นแถวยาวของดาวเคราะห์และผลกระทบที่มีต่อโลก

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW