เซียนเทพยุทธ์
BlackStar (ดาราทมิฬ): เจ้าของเรื่อง

แสงสายัณห์ส่องสลัวที่ขอบฟ้า พยัพเมฆาเคลื่อนคล้อยหนีหาย

หมู่มวลดาราส่องแสงระยิบระยับ คลอเคล้ากับจันทราที่เต็มดวง

ส่งเสริมสอดประสานให้ รัตติกาลนี้แลดูสวยงามยิ่ง 

            

     ที่เขาเถาหมิงซานมีแสงสีทองอร่ามจากฟากฟ้าทอดลงสู่ยอดเขา ที่นั่นให้กำเนิดยอดคนแห่งยุค ท่านบุกเบิกถ่ายทอดหลักธรรม คำสอน หลักศาสตร์วิถีแห่งฟ้าให้กับมนุษย์ เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นและได้แผ่ขยายออกไป ความมืดก็เริ่มถดถอยลง จนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาหลายศตวรรษ ผู้คนได้ศึกษา ทำความเข้าใจกับหลักคำสอน และศาสตร์วิถีแห่งฟ้าที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนบังเกิดเป็นลัทธิใหญ่ๆ สองลัทธิ คือ เต๋า และเชน

            เต๋า เน้นความสมดุลของดินและฟ้า มีจุดหมายเพื่อเป็นอมตะ

            เชน เน้นฝึกกำลังจิตถ่ายทอดสู่กายและใจ มีจุดหมายเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสังขาร

                                       

       “อันมนุษย์เมื่อมีแบ่งแยกย่อมมีขัดแย้ง เพียงไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเท่านั้นเอง”

 

ระดับพลัง

1. ลัทธิเต๋า 

        1.1 ระดับปฐมญาณ (ปะ-ถม-มะ-ยาน)

        ขั้นต้น รับรู้พลังธรรมชาติ

        ขั้นปลาย ตื่นรู้ในพลังธรรมชาติ

        1.2 ระดับทุติญาณ (ทุ-ติ-ยาน)

        ขั้นต้น รวมรั้งพลังธรรมชาติ (นำพลังธรรมชาติจากภายนอก เข้าสู่ในกาย ก่อเกิดพลังญาณภายใน)

        ขั้นปลาย สร้างจุดศูนย์รวมพลัง (ขั้นตอนการสร้างแก่นญาณชีพจรฟ้าภายในร่าง)

        1.3 ระดับตติญาณ (ตะ-ติ-ยาน)

        ขั้นต้น ปลดปล่อยวิถีพลังภายใน (ใช้พลังญาณภายในกายที่สั่งสมมาจนเกิดเป็นแก่นญาณชีพจรฟ้า จู่โจมออกไปได้)

        ขั้นปลาย ปลดปล่อยวิถีพลังภายนอก (ใช้พลังภายในชักนำพลังจากภายนอก หรือสร้างพลังจากธรรมชาติขึ้นมา จู่โจมหรือป้องกันได้)

        1.4 ระดับบรมมาญาณ (บอ-รม-มา-ยาน)

        ขั้นต้น ผสานพลังธรรมชาติ (พลังภายในกายและพลังธรรมชาติผสานส่งเสริมก่อเกิด พลังญาณปาฎิหาริย์อันเข้มแข็ง)

        ขั้นปลาย สู่สมดุล (พลังภายในกายหลอมรวมกับพลังธรรมชาติจนเกิดความสมดุล หากประสานเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จ จะทำให้ผู้ฝึกก้าวสู่ระดับขอบเขตที่เหนือกว่าธรรมชาติ แต่หากเกิดการผิดพลาดในขั้นการปรับสมดุล จะถูกพลังธรรมชาติย้อนทวน ทำลายแก่นญาณชีพจรฟ้า กลับสู่การเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถฝึกปรือได้อีก)

        1.5 ระดับปรมาญาณ (ปะ-ระ-มา-ยาน)

        ขั้นต้น เหนือธรรมชาติ

        ขั้นปลาย เบิกนภา

        1.6 ระดับเหนืออมตะ

        ขั้นต้น เบิกดารา (ดึงพลังจากดวงดาว อัญเชิญวิญญาณดาราแห่งนักษัตร)

        ขั้นปลาย เซียนอมตะ (หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย)

 

2. ลัทธิเชน 

         2.1 ระดับสัจญาณ (สัด-จะ-ยาน) หรือที่เรียกว่า ด่านหยั่งรู้สี่ประการ

        ขั้นที่หนึ่ง “ความทุกข์” ก่อกำเนิดพลังกาย

        ขั้นที่สอง “เหตุแห่งทุกข์” ก่อกำเนิดพลังทางจิต

        ขั้นที่สาม “ความดับทุกข์” กาย จิตประสานส่งเสริม

        ขั้นที่สี่ “ทางแห่งความดับทุกข์” พลังกาย จิตก่อเกิดเป็นศูนย์รวมแห่งพลังปาฏิหาริย์

        2.2 ระดับกิจญาณ (กิด-จะ-ยาน) หรือที่เรียกว่า ด่านวิถีแห่งพลัง

        ขั้นที่หนึ่ง หยั่งรู้วิถีแห่งพลัง

        ขั้นที่สอง เบิกวิถีแห่งพลัง

        ขั้นที่สาม กายจิตประสานพลัง (ถ้าพลังกระจายโคจรอยู่ทั่วกายจิต และหลอมรวมเป็นหนึ่งเมื่อใด ก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นการกลับคืนสู่แรกเริ่ม)

        ขั้นที่สี่ สู่แรกเริ่ม (ผ่านด่านจะขึ้นสู่วิธีแห่งเทพ เหนือวัฏสังขาร ไม่ผ่านด่านจะกลับสู่บุคคลธรรมดา แต่จะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้)

        2.3 ระดับกตญาณ (กะ-ตะ-ยาน) หรือที่เรียกว่า ด่านเหนือวัฏสังขาร

        ขั้นที่หนึ่ง เหนือปาฏิหาริย์

        ขั้นที่สอง กายาเทพ

        ขั้นที่สาม จิตแห่งเทพ

        ขั้นที่สี่ เซียนวัฏสังขาร (หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย)

 

ประเภทอาวุธ

1. ชั้นเลว

2. ชั้นพื้นฐาน

3. ชั้นดี

4. ชั้นเลิศ                          (หมื่นอาวุธชั้นเลิศ)

5. ชั้นหายาก                    (พันอาวุธหายาก)

6. ชั้นตำนาน                    (ร้อยอาวุธแห่งตำนาน)

7. ชั้นบรรพกาล               (เจ็ดอาวุธบรรพกาล)

 

เงินตราแลกเปลี่ยน

- ฮั่วเป่ย (โลหะสำริดก้อนเท่าหัวแม่มือมีรูตรงกลาง)       200 ฮั่วเป่ย เท่ากับ 1 เผิง

- เผิง (โลหะสำริดจำนวน 200 ก้อน ที่ถูกร้อยเป็นพวงเดียวกัน)

 

 

ผู้แต่ง: BlackStar (ดาราทมิฬ)

สารบัญ

CONTENT
บทที่ 1 คำทำนาย (เล่มที่ 1) [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 13,963
บทที่ 2 ฝนตกนอกวสันตฤดู [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 12,059
บทที่ 3 ก่อนนัยน์ตาสวรรค์ปรากฏ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,573
บทที่ 4 แสงสว่างสู่หลังเขา [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,340
บทที่ 5 เพียงแสงหิ่งห้อย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,056
บทที่ 6 ท่องปฐพี [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,924
บทที่ 7 เปลี่ยนแผนกลางคัน [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 12,040
บทที่ 8 อาชาสวรรค์คู่ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,271
บทที่ 9 แขกที่มิได้รับเชิญ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,159
บทที่ 10 ยอดอาชาไนยกลางฝูงสุนัข [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,721
บทที่ 11 มุ่งสู่บึงมรณะร้อยลี้ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 12,506
บทที่ 12 พยุหะหมื่นกระบี่ทลายสวรรค์ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 12,797
บทที่ 13 เคล็ดวิชาแห่งจักรวาลนกาล บทที่หนึ่ง [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,521
บทที่ 14 สตรีผมขาวปริศนา [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,101
บทที่ 15 เริ่มต้นที่บึง ลงท้ายที่ภูเขา [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,162
บทที่ 16 ปริศนาอักขระโบราณ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,412
บทที่ 17 งานประลองเริ่มต้น [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,807
บทที่ 18 หนึ่งดรรชนีปิดปาก [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,785
บทที่ 19 คู่หูที่แข็งแกร่งที่สุดในแคว้นเว่ย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,265
บทที่ 20 ผลแพ้ชนะปรากฏ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,903
บทที่ 21 ศึกตัดสิน [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,510
บทที่ 22 ค่ำคืนก่อนงานประลองรอบชิงชนะเลิศ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,082
บทที่ 23 เรื่องที่ไม่คาดคิด [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,214
บทที่ 24 สาบสูญไปจากโลก [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 13,106
บทที่ 25 นัยน์ตาสวรรค์ปรากฏ จุดเริ่มต้นของจุดจบ (จบเล่มที่ 1) [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7,947
บทพิเศษ1 สนับสนุนให้กำลังใจผู้เขียน ตามความสมัครใจ
6 เดือน ที่แล้ว

 • 1,011
บทที่ 26 วาสนาพานพบ (เล่มที่ 2) [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,127
บทที่ 27 พิรุณหลงฤดู [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,448
บทที่ 28 เส้นทางแห่งอดีตกาล คู่อาชาสวรรค์คืนกลับ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,958
บทที่ 29 ผ่าสหัสวรรษสยบมาร [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,646
บทที่ 30 บุบผางามกลางโคลนเลน [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,467
บทที่ 31 พบบุบผา พานพาประสบเหตุ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,731
บทที่ 32 ลางสังหรณ์ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,334
บทที่ 33 ฉนวนแห่งเภทภัย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,571
บทที่ 34 เรื่องวุ่นวายกลางขุนเขา [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,188
บทที่ 35 ปริศนาใต้หุบผาลึก [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 12,511
บทที่ 36 มรสุมร้ายย่างกาย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,239
บทที่ 37 ไร้ซึ่งหนทางหนี [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 11,761
บทที่ 38 ก้าวข้ามพันธนาการ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,077
บทที่ 39 ลาจาก [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,694
บทที่ 40 วิหคในกรงทอง [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,892
บทที่ 41 กลซ่อนกล แผนซ้อนแผน [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,762
บทที่ 42 ความลับมิอาจซ่อน [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,851
บทที่ 43 ความจริงกระจ่างแจ้ง [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,323
บทที่ 44 โลกหลังความตาย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,931
บทที่ 45 ฝืนลิขิตฟ้า [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,010
บทที่ 46 ความเป็นตาย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,084
บทที่ 47 คืนอภิเษกสมรส [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 10,290
บทที่ 48 รายามรณะจุติ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 8,773
บทที่ 49 บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9,738
บทที่ 50 ภายใต้เหตุการณ์ที่เงียบสงบ -
   บทที่ 98 กระทบจิต บรรลุมรรค

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
บทที่ 99 บ่อน้ำกลางหมู่บ้านร้าง [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 10,692
บทที่ 100 โลกที่แตกต่าง [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 10,753
บทที่ 101 ภายใต้เวลาเจ็ดวัน [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 12,212
บทที่ 102 สู่แดนเหมันต์นิรันดร์
6 วัน ที่แล้ว

 • 10,143
บทที่ 103 โดยไม่สมบูรณ์ [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 11,795
บทที่ 104 ตัวตนที่แท้จริง
2 วัน ที่แล้ว

 • 11,804
บทที่ 105 ศิษย์ลำดับที่สอง [อ่านฟรี]
12 ชั่วโมง ที่แล้ว

 • 11,129

รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK

 
ใช้ KaweBook ผ่านแอปสะดวกกว่า
KaweBook
อ่าน-เขียน นิยายออนไลน์ ฟรี! จำนวนมาก
Glory Forever Co., Ltd.
เปิดด้วยแอป KaweBook