เทพอสูรถล่มสวรรค์
I'am Dew Supersap: เจ้าของเรื่อง

 เฟยหง เด็กหนุ่มธรรมดาที่พบกับร่างกายสีดำไร้แขนขาที่ถูกแช่แข็งอยู่บนเทือกเขาที่แสนหนาวเน็บ วิญญาณของคนผู้นั้นชักนำเฟยหงมาสู่การฝึกตนอีกครั้ง 


---------------------


ทักษะของหลงเฟยหง


ทักษะระดับพิภพสี่ทักษะ /คมเขี้ยวเพลิงสวรรค์/หมัดมังกรเพลิงสวรรค์/ฝ่ามือมังกรเพลิงสวรรค์/กระบี่มังกรเพลิงสวรรค์สามจำแลง


ระดับสวรรค์สามทักษะ /มังกรเพลิงทะลวงปฐพี/มังกรสวรรค์คำรน/กำแพงเพลิงสวรรค์


ระดับราชันย์สองทักษะ /มังกรเพลิงสวรรค์สบั้นโลกกา/มังกรเพลิงสวรรค์พิโรธ


ทักษะเป็นระดับจักพรรดิ /เก้ากระบี่สังหารเทพ


---------------------

[ระดับสมบัติ วิญญาณ วิเศษ กายสิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ตำนาน สวรรค์ พระเจ้า ] [ระดับทักษะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 พิภพ สวรรค์ ราชันย์ จักพรรดิ บรรพกาล ]

ระดับของโอสถ

โอสถถูกแบ่งเป็นสิบระดับในสิบระดับนั้นถูกแบ่งเป็นสามขั้นย่อย โอสถระดับต่ำ โอสถระดับกลาง โอสถระดับสูงและระดับของนักปรุงยาก็ขึ้นอยู่กับระดับโอสถที่ปรุงออกมาเช่นกัน สุดท้ายในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันออกไป

โอสถระดับ1

โอสถระดับ2 

โอสถระดับ3 

โอสถระดับ4

โอสถระดับ5 

โอสถระดับ6 

โอสถระดับ7 

โอสถระดับ8 

โอสถระดับ9 

โอสถระดับ10
------------
ระดับนักปรุงโอสถ

นักปรุงโอสถระดับหนึ่งเรียกขานว่า นักปรุงยาขั้นต้น

นักปรุงโอสถระดับสองเรียกขานว่า นักปรุงยาขั้นกลาง
นักปรุงโอสถระดับสามเรียกขานว่า นักปรุงยาขึ้นสูง
นักปรุงโอสถระดับสี่เรียกขานว่า อาจารย์นักปรุงยา
นักปรุงโอสถระดับห้าเรียกขานว่า ปรมาจารย์นักปรุงยา
นักปรุงโอสถระดับหกเรียกขานว่า นักปรุงยาศักดิ์สิทธิ์
นักปรุงโอสถระดับเจ็ดเรียกขานว่า เซียนนักปรุงยา
นักปรุงโอสถระดับแปดเรียกขานว่า ราชันย์นักยา
นักปรุงโอสถระดับเก้าเรียกขานว่า จักพรรดินักปรุงยา
นักปรุงโอสถระดับสิบเรียกขานว่า เทพโอสถ(ผู้สร้างกฎเกณฑ์แบ่งระดับและจำแนกโอสถ)
------- ระดับผู้ฝึกตนมี9ระดับ(ทุกระดับมี9ขั้น) รวบรวมลมปราณ กำเนิดลมปราณ พื้นฐานลมปราณ กำเนิดวิญญาณ ตัดวิญญาณ(มี3ขั้นนะ) นิพาน
เซียนมีห้าขั้นย่อย(อ่านด้านล่าง)
ชีวิตเซียน

ร่างเซียน

ปราณเซียน

วิญญาณเซียน

สัมผัสเซียน

กึ่งเซียนอมตะ

เซียนอมตะมีสามขั้นย่อย(อ่านด้านล่าง)

เซียนอมตะขั้นต้น

เซียนอมตะขั้นกลาง

เซียนอมตะขั้นปลาย

กึ่งเทพเซียนอมตะ

เทพเซียนอมตะมีสองขั้น(อ่านด้านล่าง)

เทพเซียนอมตะ ปฐพี

เทพเซียนอมตะ สวรรค์

กึ่งบรรพบุรุษ

บรรพบุรุษ

ราชันย์อมตะ

จักพรรดิอมตะ


รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK