Man From The Future
Space Jellyfish's: เจ้าของเรื่อง

 ชีวิตชายคนนึง ที่มีความสามารถจนคนทั้งโลกต้องการที่จะครอบครองตัวเขา ไม่ว่าจะวิธีอะไรก็ตาม ไม่แม้แต่ศีลธรรมที่ควรมี ทุกคนก็ยอมทิ้งมันไปเพื่อให้ได้ชายคนนี้มาอยู่ในการปกครองของตนเอง จนวันนึงเขาได้หายไปจา

สารบัญ

CONTENT
Pologue [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 1 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 2 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 3 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 4 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 5 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 6 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 7 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 8 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
Chapter 9 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 10 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 11 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 12 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 13 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 14 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 15 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 16 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 17 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 18 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 19 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 20 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 21 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 22 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 23 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 24 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 25 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 26
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 27
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 28
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 29
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 30
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 31
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 32
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 33
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 34
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 35
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 36
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 37
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 38
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 39
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 40
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 41
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 42
2 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 43
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 44
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 45
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 46
2 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 47
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 48
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 49
2 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
Chapter 50 -
  Chapter 100

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
Chapter 101 -
  Chapter 200

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
Chapter 201
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 202
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 203
6 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 204
6 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
Chapter 205
5 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 206
5 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 207
4 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 208
4 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 209
2 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 210
2 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 211
20 ชั่วโมง ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
Chapter 212
14 ชั่วโมง ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4

รีวิว

REVIEW
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

พอแล้วสำหรับเรื่องนี้ รู้สึกไม่คุ้ม เทียบกับอ่านนิยายแปล เหมือนอ่าน นิยายตอนละ 9 บาท

บายๆ

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

แต่ละตอนสั้นมาก เทียบกับนิยายแปลที่แต่ละตอนสั้น กลับสั้นกว่านิยายแปลเหล่านั้นอยู่ครึ่งหนึ่ง

ถ้าเทียบกับนิยายแปลที่แต่ละตอนความยาวมาตรฐาน เรื่องนี้ความยาวแค่ 1 ใน 3 เอง

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

วันนี้ไม่อัพหรอครับ

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

อัพอีกอัพอีก

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

อีกตอนอ่ะครับพี่

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK