[นิยายแปล] มหาเทพจอมมาร
Yongyi: เจ้าของเรื่อง
Glory Forever : ผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทย
Yongyi : ผู้แปล


มหาเทพจอมมาร

ลวี่เหลียงเด็กชาวบ้านธรรมดาที่อยากฝึกเป็นเซียนโดยแอบไปลักลอบฝึกวิชาจากสกุลจาง จนทำให้มีเรื่องมาถึงพ่อของเขาอยู่บ่อยครั้ง

ถึงแม้ว่าจะว่ากล่าวหรือทำโทษเขายังไงเขาก็ไม่ฟัง วันหนึ่งหลังจากที่โดนพ่อทำโทษเสร็จเขาก็หนีมาหลบซ่อนในวัดหลังเขา ทันใดนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดนำพาเขาไปยังดินแดนที่ไม่ใช่โลกของมนุษย์ ที่นั้นเขาได้ฝึกฝนวิชา ทำให้ชะตาชีวิตของชายหนุ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิด-----------------
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้นฉบับ :  纵横中文网 ( Zongheng Zhongwen Wang )
ประพันธ์โดย :  吕家先生
แปลภาษาไทยโดย :  JIN

-----------------


ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดเกี่ยวกับโลกภายใต้ห้วงจักรวาลนั้น โลกใบใหญ่แบ่งออกเป็นหลายแห่งตามเผ่าพันธุ์ได้แก่ แดนมนุษย์ แดนมาร แดนอสูร แดนภูตผี แดนวิญญาณ ยังมีแดนสวรรค์ ซึ่งยอดฝีมือเท่านั้นที่จะเข้าไปพำนักอาศัยได้

ตัวละครหลักลวี่เหลียงแรกเริ่มอยู่ในโลกแห่งความโกลาหล หลังจากนั้นก็จะสัมผัสกับโลกอื่นๆ

ระดับการฝึกเซียนยกตัวอย่างจากมนุษย์ อสูร มาร

เผ่ามนุษย์

ขั้นที่หนึ่งหลอมปราณ——สร้างฐาน——ยาทองคำ——ผันแปร——คืนสู่ว่างเปล่า

ขั้นที่สองเซียนนภา——เซียนทมิฬ——เซียนอรหันต์ทองคำ

ขั้นที่สามปราชญ์เต๋า——ปราชญ์ฟ้า——ปราชญ์สูงส่ง

ขั้นที่สี่ปรมาจารย์เต๋า——ปรมาจารย์เทพ——ปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์

ขั้นที่ห้าราชันย์——ราชันย์เซียน——ราชันย์เทพ

เผ่าอสูร

ขั้นที่หนึ่งอสูรน้อย——จอมอสูร——วิญญาณอสูร——ขุนพลอสูร——แม่ทัพอสูร

ขั้นที่สองอสูรฟ้า——อสูรเซียน——ราชาอสูร

ขั้นที่สามปราชญ์อสูร——ปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์——วิญญาณว่างเปล่า

ขั้นที่สี่วิญญาณแท้——วิญญาณเทพ——วิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ขั้นที่ห้าราชันย์——ราชันย์เซียน——ราชันย์เทพ

เผ่ามาร

ขั้นที่หนึ่งมนุษย์มาร——ปฐมมาร——วิญญาณมาร——ขุนพลมาร——แม่ทัพมาร

ขั้นที่สองมารฟ้า——มารเซียน——ราชามาร

ขั้นที่สามมารฟ้านอกแดน——ผู้นำมารนอกแดน——ปราชญ์มารนอกแดน

ขั้นที่สี่มารแท้อเวจี——มารบรรพชนอเวจี——มารศักดิ์สิทธิ์อเวจี

ขั้นที่ห้าราชันย์——ราชันย์เซียน——ราชันย์เทพ

แต่ละขั้นแบ่งเป็นสี่ช่วงคือช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลายและช่วงสมบูรณ์

กายฝึกเซียนมีรากจิตเป็นหลัก แบ่งเป็นรากจิตทั่วไป รากจิตพิเศษและรากจิตหลายคุณสมบัติ สิ่งที่เหนือกว่ารากจิตคือกายพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็นกายพิเศษทั่วไป กายเทพ กายศักดิ์สิทธิ์


สารบัญ

CONTENT
เล่มที่ 1 จากบ้านครั้งแรก บทที่ 1 โอกาส [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 2 แดนเสมือนเทพ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 3 จิตมารตื่นขึ้น [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 4 ตราประทับมารทมิฬ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 5 อสูรเงา [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 6 นามของข้า จี้เมี่ย [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 7 เสวียนหลีเฟยอู่ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 8 เรื่องราวในอดีต(ต้น) [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 9 เรื่องราวในอดีต(กลาง) [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 10 เรื่องราวในอดีต(ปลาย) [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 11 กลับบ้าน [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 12 เดินทางแสนไกล [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 13 ตำหนักเซียนยันต์กระบี่ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 14 ทดสอบรากจิต [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 15 เด็กผลาญเงิน [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 16 ต่อสู้กับสัตว์อสูร [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 17 ผู้ร่วมทาง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 18 โล่เพลิงโลกันตร์ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 19 จอมอสูรประหลาด [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 20 เขาราชาอสูร [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 21 ผู้อยู่เบื้องหลัง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 22 หนึ่งโจมตีสุดสะพรึง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 23 เข้าสำนัก [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 24 ที่มา [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 25 หัวใจที่เมตตา [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 26 พรรคเทพโลหิต [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 27 กลุ่มสามคนด้านหลังเขา [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 28 ผู้มารวมตัวคนใหม่ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 29 ผสานกระบวนท่ากระบี่ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 1 บทที่ 30 วันยกเลิกคำสั่งห้าม [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 31 ปะทะ
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 32 เข้าใจผิด
2 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 33 สารภาพรัก
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 34 ยอมรับเป็นพี่น้อง
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 35 งานประมูล
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 36 สวีมู่ไป๋
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 37 ร่วมมือ
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 38 “สถานะสมบูรณ์”ของของวิเศษ
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 39 ใจกระบี่กระบวนท่าที่สาม
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 40 แหล่งก่อกำเนิด
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 41 ร่วมสาบาน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 42 สิบปี
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 43 เพิ่มขึ้นรวดเดียวสองขั้น
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 44 ตามหาคน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 45 ระหว่างความดีและชั่ว
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 46 หลุมพราง
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 47 คนที่ห้า
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 48 กระแสคลื่นโหมซัดสาด
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 49 สามการทดสอบ
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 50 ตงฟางเสี่ยวอวี้
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 2 บทที่ 51 งานชุมนุมยอดยุทธ์(หนึ่ง) -
  เล่มที่ 4 บทที่ 101 เหตุและผลสมบูรณ์

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 4 บทที่ 102 สัตว์ประหลาดน้อย
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 103 พบร่องรอยหญิงงาม
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 104 สมปรารถนา
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 105 สหายเก่า
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 106 นักรบเดนตาย
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 107 อ้วนน้อยนักรบพิเศษ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 108 จิตสังหารของปราชญ์เต๋า
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 109 วิกฤตกาล
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 110 การตัดสินใจของลวี่เหลียง
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 111 แลกเปลี่ยน
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 112 สู้ตายที่คุนหลุน
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 113 โด่งดังทั่วหล้า
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 114 เกิดใหม่ข้ามทัณฑ์สวรรค์
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 115 ใจมาร
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 4 บทที่ 116 เซียนมาร
20 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
1 เดือน ที่แล้ว

อ่านไปงงไปเรื่องเปิดใจกันง่านจุง

1 เดือน ที่แล้ว

กี่ตอนจบ ครับ

2 เดือน ที่แล้ว

จัดมาอีกเยอะๆ ครับ เติมเงินมารอแล้ว 

2 เดือน ที่แล้ว

ขออีก 2 ตอน

2 เดือน ที่แล้ว

รอเติมกำลังใจครับ ถึงช่วงนั้นขอวันละหลายๆตอนหน่อยนะครับ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK