ห้องไม่ลับของ นักเขียน นักวาด นักแปล

พูดคุยเรื่องเทคนิค ปรึกษาในเรื่องงานเขียน วาด หรือแปล ได้ที่ห้องนี้เลย!

สอบถามเรื่องการใช้คำ

อยากทราบว่าคำบางคำเช่น "กู" "มึง" ถือเป็นคำหยาบหรือไม่แล้วผิดกฏในการเขียนจนต้องปรับเปลี่ยนคำใหม่หรือเปล่าครับ

11 เดือน ที่แล้ว
7 เดือน ที่แล้ว

ไม่ใช่คำหยาบคายอะไร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ใช้ในบทพูด

"กูรักมึงว่ะ เพื่อน"