เว็บบอร์ด

WEBBOARD

ประกาศ และ กิจกรรม จากเว็บไซต์

มาร่วมสนุกกับกิจกรรม และอ่านประกาศเว็บกวี ได้ที่นี่เลย ^ ^

[กิจกรรม] งานเขียนไทย รุ่งเรือง สู่สังคมโลก!

กิจกรรม: งานเขียนไทย รุ่งเรือง สู่สังคมโลก!

เชิญชวน นักเขียน และ สำนักพิมพ์ไทย ลงหนังสือนิยายบนเว็บไซต์ กวีบุ๊ค ( www.kawebook.com )

ลุ้นรับ ทุนแปลภาษา ไปยังต่างประเทศ รวมสูงสุด 3,000,000 บาท!


---------------------------------------------------------------------------------------


เราเชื่อว่า... 


"นิยายไทย" ไม่แพ้ชาติใดในโลก!!!


ทั้งความสนุก ลึกซึ้ง กลมกล่อม เร้าใจ ในนิยายแนวแฟนตาซี!


แนวหวานซึ้ง ดราม่า ปนขบขัน ชวนฝัน ในนิยายรัก!


ขาดแต่เพียงการส่งเสริมเท่านั้น...


กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การส่งออกนวนิยาย ของคนไทย ไปยังต่างประเทศ 


โดยเราจะคัดเลือกหนังสือนิยายที่เขียนโดยคนไทย ที่สนุก หรือได้รับความนิยม เป็นจำนวน 5-10 เรื่อง บนเว็บไซต์กวีบุ๊ค 


เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปทำการตลาดในต่างประเทศ


โดยเราจะเน้น การแจกจ่าย ให้ชาวต่างชาติได้อ่านฟรีเป็นหลัก ***ไม่หวังผลกำไร 


และผลักดันทุกทางที่จะเป็นไปได้ ให้เรื่องของท่านได้รับความนิยม เป็นวงกว้าง


เพื่อปูทาง และเผยแพร่ให้สังคมโลกได้รู้จัก นวนิยาย ติดอันดับ ของประเทศไทย 


หากเรื่องของท่าน ซึ่งได้รับเลือกในรูปแบบของภาษาอังกฤษ มีผู้อ่านจากสังคมโลกเป็นจำนวนมาก จะเป็นการส่งเสริมวงการ ให้นวนิยายไทยเรื่องอื่นๆในอนาคตมีโอกาสได้รับ ความสนใจซื้อลิขสิทธิ์จากต่างชาติมากยิ่งขึ้น


และเพิ่มโอกาส ความสนใจ ให้ชาติภาษาอื่นๆ เข้าซื้อลิขสิทธิ์เรื่องของท่าน เพื่อแปลและเผยแพร่ในภาษาอื่นๆ โดยท่านจะได้รับส่วนแบ่งอย่างเต็มที่ ในทุกๆกรณีที่มีรายได้เกิดขึ้น


ซึ่งหากในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เราจะดำเนินการระดมทุน หรือขอการสนับสนุน จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออกนวนิยายไทย ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีต่อๆไป


---------------------------------------------------------------------------------------

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม และ นิยายที่มีสิทธ์ได้รับเลือก

- ลงนิยายบนเว็บไซต์ www.kawebook.com เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในหมวดใดก็ได้

เป็นจำนวน มากกว่า 100ตอน และ มีจำนวนตัวอักษร รวมมากกว่า 1,000,000ตัวอักษร


- มีการเสนอชื่อนิยายของท่าน โดยตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่น ในคอมเม๊นท์ใต้โพสกิจกรรมนี้

หรืออีเมล Editor@Kawebook.com


- นิยายที่จะได้รับคัดเลือก แกนหลักของเรื่องต้องไม่สะท้อนถึงความเป็นต่างชาติมากเกินไป เช่น ชื่อตัวละครเป็นภาษาต่างประเทศ ใช้ชื่อเรื่องเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น


---------------------------------------------------------------------------------------


ระยะเวลา และขั้นตอนของกิจกรรม

- กิจกรรม งานเขียนไทย รุ่งเรื่อง! เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31มีนาคม 2562


- ในทุกๆเดือน จะมีการคัดเลือก และประกาศ เรื่องที่มีโอกาสได้รับทุน 


- หากคณะกรรมการมีความเห็นตรงกัน มีโอกาสได้รับทุนก่อนที่จะครบกำหนดเวลา


---------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนการให้ทุน มูลค่า และการจัดการ

- ทุกๆ10เรื่อง ที่ได้รับคัดเลือก จะมีโอกาสได้รับ 1 ทุน สูงสุดจำนวน 10 ทุน


- ทุนค่าแปลภาษา ประมาณเรื่องละ 200,000 บาท เป็นจำนวนรวมสูงสุด 2,000,000 บาท


- ทุนค่าดำเนินการ โฆษณา และการตลาด ตามจำนวนเรื่องที่ได้รับทุน 100,000บาท/1เรื่อง สูงสุด 1,000,000 บาท ( อนึ่ง ทุนค่าดำเนินการ โฆษณา และการตลาด เป็นทุนส่วนรวม และจะถูกจัดสรร เพื่อดำเนินการ โฆษณา ทำการตลาด เรื่องที่ได้รับทุน โดยบริษัท รุ่งเรืองตลอดไปจำกัด )


---------------------------------------------------------------------------------------

ลิขสิทธิ์ และ ส่วนแบ่ง กรณีที่มีรายได้


- กรณีของนิยาย ที่ยังไม่ติดลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพ์ใดๆ เมื่อเลือกที่จะรับรางวัล จะต้องทำสัญญาลิขสิทธิ์ เฉพาะในส่วนของสัญญาElectronic เท่านั้น กับ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการ นำเรื่องไปแปล เผยแพร่ โฆษณา และจัดจำหน่ายบนสื่ออินเตอร์เน็ตในต่างประเทศได้ รวมถึง ช่วยเป็นตัวกลางประสานงานกรณีมีผู้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์

โดยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้น เช่น การขายเป็นตอนๆลงบนอินเตอร์เน็ต, การขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศอื่นๆ นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งเป็นจำนวน 71% จากรายได้ที่บริษัทได้รับ หลังหักค่าแปลภาษาแล้ว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ยกเว้นภาษี )

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถขายลิขสิทธิ์ในรูปแบบการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้กับบุคลอื่นต่อไปได้


- กรณี ที่ติดลิขสิทธิ์แล้ว หรือ เป็นนิยายของทางสำนักพิมพ์ใดๆนำมาลง เมื่อเลือกที่จะรับรางวัล จะต้องทำสัญญาลิขสิทธิ์กับ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เฉพาะในส่วนของElectronic ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการ นำเรื่องไปแปล เผยแพร่ โฆษณา และจัดจำหน่ายบนสื่ออินเตอร์เน็ต ในฉบับภาษาอังกฤษได้ 

โดยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้น เช่น การขายเป็นตอนๆลงบนอินเตอร์เน็ต รับส่วนแบ่งเป็นจำนวน 71% จากรายได้ที่บริษัทได้รับ หลังหักค่าแปลภาษาแล้ว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ยกเว้นภาษี )

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศอื่นๆ ต่อไปได้ โดยหากได้รับการติดต่อมาทางเรา เรายินดีที่จะประสานเป้นตัวกลางให้ในช่วงต้นของการติดต่อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


---------------------------------------------------------------------------------------


การคัดเลือกผู้ได้รับทุน

- การคัดเลือก จะถูกให้คะแนนโดย คณะกรรมการ และ กลุ่มบรรณณาธิการ ของบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด


---------------------------------------------------------------------------------------

เกณต์การให้คะแนน

- เป็นเรื่องที่ มีการสื่อถึงวัฒนธรรมไทย เมืองไทย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจจะส่งเสริมต่อการท่องเที่ยว หรือเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยได้


- เป็นเรื่องที่ ติดอันดับTop1-20ในเว็บไซต์ ในเดือนใดเดือนหนึ่ง


- เป็นเรื่องที่ เคยมีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของตลาดในปัจจุบัน


- เป็นเรื่องที่ ตั้งขายบนเว็บไซต์กวีบุ๊ค แล้วมีผู้ซื้ออ่านเป็นจำนวนมาก


- เป็นเรื่องที่ มีเนื้อหาลึกซึ่ง หรือ สนุก ขบขัน ดีต่อใจ อ่านแล้ววางไม่ลง ตามความเห็นของคณะกรรมการ


---------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มต้นลงนิยาย ท่านสามารถดูคู่มือการลงนิยายบนเว็บไซต์กวีบุ๊ค อย่างละเอียดได้ที่

https://www.kawebook.com/howto/view


---------------------------------------------------------------------------------------

หากว่าท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง

Fanpage Inbox : http://m.me/kawebook

หรือ E-mail:Contact@kawebook.com ได้เลยนะคะ

ยินดีบริการค่ะ ^_^


https://www.kawebook.com/assets/emoji2/0_21.png

2 ปีsที่แล้ว
1 ปีที่แล้ว

ต้องรีบปั่น

2 ปีsที่แล้ว

เสียดายแฮะ ดันไปเขียนนิยายจีนซะนี่ 5555

2 ปีsที่แล้ว

ขอบคุณค่ะ น่าสนใจนะคะ