คู่มือการใช้เว็บไซต์

GUIDE

การส่งผลงาน ขึ้นสู่เว็บไซต์

ขั้นตอนการลงผลงาน
ขึ้นสู่เว็บไซต์กวีบุ๊ค


การสมัครสมาชิค และ Login

1.เริ่มต้นด้วยการ "สมัครสมาชิก" โดยท่านสามารถ สมัครสมาชิก ผ่านอีเมล หรือ ใช้ Facebook เพื่อสมัครสมาชิก และ Login ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก และ เสถียรในการลงผลงาน เราแนะนำให้ใช้ Browser Chrome หรือ Firefox บน เครื่อง PC/Notebook ของท่าน ในการเข้าลงผลงานบนเว็บไซท์

2. เมือท่านได้ล๊อคอินแล้ว จึงไปที่หน้า เขียนเรื่องของคุณ”  กดปุ่ม สร้างเรื่องใหม่

 

การสร้างเรื่องใหม่


 

3.ใส่ข้อมูลดังนี้

3.1. ประเภท:หนังสือ , หนังสือการ์ตูน(เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์)

3.2. หมวดหมู่:เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับเรื่องของท่าน

3.3. ชื่อเรื่อง
3.4. ข้อมูลเบื้องต้น หรือเรื่องย่อ โดยในส่วนนี้ท่านสามารถ ใส่สี ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

3.5.เลือกแท็ก หรือ ข้อความเพื่อให้สามารถค้นหาเรื่องของท่านเจอ และคั่นด้วยเครื่องหมาย คอมม่า “,”

                      3.6.รูปหน้าปก เพื่อการแสดงผลที่สวยงามแนะนำให้ท่านอัพโหลดรูปปกในขนาด 117x155 ทั้งนี้รูปที่ท่านใช้ต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และ ไม่ควรใช้ภาพลามก อนาจาร เกินความเหมาะสม

                      3.7. ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

                     3.8. ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

                     3.9. ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะเป็นผู้ที่ถูกแสดง ในหน้าสารบัญ และสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี เช่น นายAเป็นนักเขียน นายBเป็นQC นายCเป็นนักทำหนังสือเสียง เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนร่วมได้เอง(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)
       
              3.10. ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะเป็นผู้ที่สามารถ ได้รับอั่งเปาและสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี กรณีที่ท่านวางขายหนังสือของท่าน ตามปกติแล้ว นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งอั่งเปาเป็นจำนวน 71% จากยอดขายทั้งหมด และท่านสามารถเลือกที่จะแบ่ง สัดส่วน 71% นี้ให้กับใครก็ได้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งให้นายBซึ่งเป็นผู้ช่ายQC 10% และแบ่งให้นายC ซึ่งเป็นนักอ่านหนังสือเสียง 20%

*ตัวอย่าง

กรณีที่ท่านตั้งตามแบบข้างต้น ส่วนแบ่งมาตรฐานของเรื่อง เมื่อกดสร้างตอน จะเป็น
นาย
A: 41% ( ผู้สร้างเรื่อง และผู้เขียน )
นายB: 10% ( QC )
นายC: 20% (นักอ่านหนังสือเสียง)

โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนแบ่งได้เอง เป็นรายตอน เช่นในแต่ละตอนอาจจะมี QC ที่ต่างคนกันไป เป็นต้น

(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

เมื่อท่าน ใส่ข้อมูลจนครบถ้วน แล้ว จึงกด สร้างเรื่อง


สารบัญหลังบ้านและการจัดการตอน

 

4.เมื่อสร้างเรื่องแล้ว จึงไปที่ เขียนเรื่องของคุณ>>>แก้ไขเรื่องของคุณ>>>แก้ไข/เพิ่มตอน ท่านจะพบหน้าสารบัญหลังบ้านของนักเขียน

 

4.1 แก้ไข:สามารถแก้ไขเรื่องย่อ และการตั้งค่ามาตรฐานของเรื่องใหม่ได้
      
     4.2 ลบเรื่องนี้:สำหรับลบเรื่อง ทั้งนี้หากท่านได้มีการเก็บกำลังใจและมีผู้ซื้ออ่านแล้ว จะไม่สามารถลบเรื่องได้ด้วยต้นเอง ต้องได้รับการอนุมัติจากAdmin หรือ Mod เท่านั้น

4.3 แชร์: แชร์เรื่องของคุณไปยัง Social Media

4.4 สารบัญ: ไปที่สารบัญหน้าบ้าน ที่สมาชิกทั่วไปเห็นเรื่องของท่าน

4.5 ตั้งเป็นจบเรื่อง: *เมื่อท่านตั้งเป็นจบเรื่องแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเพิ่มตอนได้อีก ทั้งนี้เรื่องที่จบแล้วจะสามารถถูกค้นหาได้ เมื่อผู้คนต้องการค้นหาเรื่องที่จบแล้วในหน้าค้นหา

4.6 ตารางสารบัญ:ท่านสามารถแก้ไข ลบตอน และจัดเรียงตอน ที่เคยสร้างแล้ว ได้ในตารางนี้( การจัดเรียงสามารถ ทำได้โยการใช้เม๊าส์ ลากตอนที่ต้องการ ขึ้นลง และจะมีผลต่อสารบัญที่ผู้อ่านเห็น )

           4.7 เพิ่มบทใหม่: กดเพื่อสร้างตอน ลงบนเรื่องของท่าน

 

การสร้างตอน การเก็บกำลังใจ
และการตั้งเวลาลงผลงาน

 

5.เมื่อกดเพิ่มบทใหม่แล้ว ท่านจะพบกับหน้าเพจ ดังภาพข้างต้น
            
         5.1 ชื่อตอน: ใส่ชื่อตอนนั้นๆเช่น บทที่1 ต่างโลกอีกครั้งแนะนำให้ใส่เลขตอน หรือเลขบทด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้โดยง่าย

5.2 ไฟล์เสียงประกอบ: ท่านสามารถใส่ไฟล์เสียงประกอบ หรือ กรณีของหนังสือเสียง สามารถใส่คลิปคำอ่านเรื่องราวของท่านลงไปได้ ทั้งนี้ เสียงที่นำมาใช้ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลอื่น

5.3 ในส่วนของเนื้อเรื่อง ท่านสามารถ ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

5.4 ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

5.5 ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

5.6 การตั้งค่ากำลังใจ: หากท่านต้องการขายตอนนั้นๆ สามารถกรอกจำนวนกำลังใจที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 10 กำลังใจ

5.7 กำหนดช่วงเวลาการเก็บกำลังใจ : ท่านสามารถเลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเก็บกำลังใจของตอนนั้นๆได้ว่า จะให้เริ่ม หรือ สิ้นสุดเมื่อใด (หรือไม่มีสิ้นสุด)

5.8 ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนร่วมที่ถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง   

5.9 ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนแบ่งถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง ทั้งนี้ในแต่ละตอนแยกย่อย ท่านสามารถเลือก ผู้มีส่วนแบ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง

5.10 ตั้งเวลาเผยแพร่ : ท่านสามารถกำหนดวันที่ และเวลาที่ต้องการให้ตอนนั้นๆ ออกไปสู่สาธารณะได้ล่วงหน้า

5.11 บันทึกฉบับร่าง : เป็นการบันทึกเรื่องไว้ก่อนและเพื่อให้กลับมาแก้ไขได้อีก โดยยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ

5.12 เผยแพร่/ตั้งเวลาเผยแพร่ : เป็นการเลือกเผยแพร่เรื่องสู่สาธารณะ หรือหากท่านได้ตั้งเวลาไว้ ตอนนั้นๆจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในช่วงเวลาที่ท่านกำหนด


คู่มือ

กิจกรรม: งานเขียนไทย รุ่งเรือง สู่สังคมโลก!

 

เชิญชวน นักเขียน และ สำนักพิมพ์ไทย ลงหนังสือนิยายบนเว็บไซต์ กวีบุ๊ค ( www.kawebook.com )

 

ลุ้นรับ ทุนแปลภาษา ไปยังต่างประเทศ รวมสูงสุด 3,000,000 บาท!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

เราเชื่อว่า...

 

"นิยายไทย" ไม่แพ้ชาติใดในโลก!!!

 

ทั้งความสนุก ลึกซึ้ง กลมกล่อม เร้าใจ ในนิยายแนวแฟนตาซี!

 

แนวหวานซึ้ง ดราม่า ปนขบขัน ชวนฝัน ในนิยายรัก!

 

ขาดแต่เพียงการส่งเสริมเท่านั้น...

 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การส่งออกนวนิยาย ของคนไทย ไปยังต่างประเทศ

 

โดยเราจะคัดเลือกหนังสือนิยายที่เขียนโดยคนไทย ที่สนุก หรือได้รับความนิยม เป็นจำนวน 5-10 เรื่อง บนเว็บไซต์กวีบุ๊ค

 

เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปทำการตลาดในต่างประเทศ

 

โดยเราจะเน้น การแจกจ่าย ให้ชาวต่างชาติได้อ่านฟรีเป็นหลัก ***ไม่หวังผลกำไร

 

และผลักดันทุกทางที่จะเป็นไปได้ ให้เรื่องของท่านได้รับความนิยม เป็นวงกว้าง

 

เพื่อปูทาง และเผยแพร่ให้สังคมโลกได้รู้จัก นวนิยาย ติดอันดับ ของประเทศไทย

 

หากเรื่องของท่าน ซึ่งได้รับเลือกในรูปแบบของภาษาอังกฤษ มีผู้อ่านจากสังคมโลกเป็นจำนวนมาก จะเป็นการส่งเสริมวงการ ให้นวนิยายไทยเรื่องอื่นๆในอนาคตมีโอกาสได้รับ ความสนใจซื้อลิขสิทธิ์จากต่างชาติมากยิ่งขึ้น

 

และเพิ่มโอกาส ความสนใจ ให้ชาติภาษาอื่นๆ เข้าซื้อลิขสิทธิ์เรื่องของท่าน เพื่อแปลและเผยแพร่ในภาษาอื่นๆ โดยท่านจะได้รับส่วนแบ่งอย่างเต็มที่ ในทุกๆกรณีที่มีรายได้เกิดขึ้น

 

ซึ่งหากในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เราจะดำเนินการระดมทุน หรือขอการสนับสนุน จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออกนวนิยายไทย ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีต่อๆไป

 

---------------------------------------------------------------------------------------


วิธีเข้าร่วมกิจกรรม และ นิยายที่มีสิทธ์ได้รับเลือก

 

- ลงนิยายบนเว็บไซต์ www.kawebook.com เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในหมวดใดก็ได้

 

เป็นจำนวน มากกว่า 100ตอน และ มีจำนวนตัวอักษร รวมมากกว่า 1,000,000ตัวอักษร

 

- มีการเสนอชื่อนิยายของท่าน โดยตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่น ในCommentบนโพสกิจกรรม ( https://www.kawebook.com/webboard/topic/88 )

 

หรืออีเมล Editor@Kawebook.com

 

- นิยายที่จะได้รับคัดเลือก แกนหลักของเรื่องต้องไม่สะท้อนถึงความเป็นต่างชาติมากเกินไป เช่น ชื่อตัวละครเป็นภาษาต่างประเทศ ใช้ชื่อเรื่องเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ระยะเวลา และขั้นตอนของกิจกรรม

 

- กิจกรรม งานเขียนไทย รุ่งเรื่อง! เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31มีนาคม 2562

 

- ในทุกๆเดือน จะมีการคัดเลือก และประกาศ เรื่องที่มีโอกาสได้รับทุน

 

- หากคณะกรรมการมีความเห็นตรงกัน มีโอกาสได้รับทุนก่อนที่จะครบกำหนดเวลา

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

จำนวนการให้ทุน มูลค่า และการจัดการ

 

- ทุกๆ10เรื่อง ที่ได้รับคัดเลือก จะมีโอกาสได้รับ 1 ทุน สูงสุดจำนวน 10 ทุน

 

- ทุนค่าแปลภาษา ประมาณเรื่องละ 200,000 บาท เป็นจำนวนรวมสูงสุด 2,000,000 บาท

 

- ทุนค่าดำเนินการ โฆษณา และการตลาด ตามจำนวนเรื่องที่ได้รับทุน 100,000บาท/1เรื่อง สูงสุด 1,000,000 บาท ( อนึ่ง ทุนค่าดำเนินการ โฆษณา และการตลาด เป็นทุนส่วนรวม และจะถูกจัดสรร เพื่อดำเนินการ โฆษณา ทำการตลาด เรื่องที่ได้รับทุน โดยบริษัท รุ่งเรืองตลอดไปจำกัด )

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ลิขสิทธิ์ และ ส่วนแบ่ง กรณีที่มีรายได้

 

- กรณีของนิยาย ที่ยังไม่ติดลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพ์ใดๆ เมื่อเลือกที่จะรับรางวัล จะต้องทำสัญญาลิขสิทธิ์ เฉพาะในส่วนของสัญญาElectronic เท่านั้น กับ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด

 

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการ นำเรื่องไปแปล เผยแพร่ โฆษณา และจัดจำหน่ายบนสื่ออินเตอร์เน็ตในต่างประเทศได้ รวมถึง ช่วยเป็นตัวกลางประสานงานกรณีมีผู้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์

 

โดยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้น เช่น การขายเป็นตอนๆลงบนอินเตอร์เน็ต, การขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศอื่นๆ นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งเป็นจำนวน 71% จากรายได้ที่บริษัทได้รับ หลังหักค่าแปลภาษาแล้ว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ยกเว้นภาษี )

 

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถขายลิขสิทธิ์ในรูปแบบการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้กับบุคลอื่นต่อไปได้

 

- กรณี ที่ติดลิขสิทธิ์แล้ว หรือ เป็นนิยายของทางสำนักพิมพ์ใดๆนำมาลง เมื่อเลือกที่จะรับรางวัล จะต้องทำสัญญาลิขสิทธิ์กับ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด เฉพาะในส่วนของElectronic ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการ นำเรื่องไปแปล เผยแพร่ โฆษณา และจัดจำหน่ายบนสื่ออินเตอร์เน็ต ในฉบับภาษาอังกฤษได้

 

โดยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้น เช่น การขายเป็นตอนๆลงบนอินเตอร์เน็ต รับส่วนแบ่งเป็นจำนวน 71% จากรายได้ที่บริษัทได้รับ หลังหักค่าแปลภาษาแล้ว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ยกเว้นภาษี )

 

ทั้งนี้ ท่านยังสามารถขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศอื่นๆ ต่อไปได้ โดยหากได้รับการติดต่อมาทางเรา เรายินดีที่จะประสานเป้นตัวกลางให้ในช่วงต้นของการติดต่อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน

 

- การคัดเลือก จะถูกให้คะแนนโดย คณะกรรมการ และ กลุ่มบรรณณาธิการ ของบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

เกณต์การให้คะแนน

 

- เป็นเรื่องที่ มีการสื่อถึงวัฒนธรรมไทย เมืองไทย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจจะส่งเสริมต่อการท่องเที่ยว หรือเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยได้

 

- เป็นเรื่องที่ ติดอันดับTop1-20ในเว็บไซต์ ในเดือนใดเดือนหนึ่ง

 

- เป็นเรื่องที่ เคยมีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมของตลาดในปัจจุบัน

 

- เป็นเรื่องที่ ตั้งขายบนเว็บไซต์กวีบุ๊ค แล้วมีผู้ซื้ออ่านเป็นจำนวนมาก

 

- เป็นเรื่องที่ มีเนื้อหาลึกซึ่ง หรือ สนุก ขบขัน ดีต่อใจ อ่านแล้ววางไม่ลง ตามความเห็นของคณะกรรมการ

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

เริ่มต้นลงนิยาย ท่านสามารถดูคู่มือการลงนิยายบนเว็บไซต์กวีบุ๊ค อย่างละเอียดได้ที่

 

https://www.kawebook.com/howto/view

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

หากว่าท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง

 

Fanpage Inbox : http://m.me/kawebook

หรือ E-mail:Contact@kawebook.com ได้เลยนะคะ

 

ยินดีบริการค่ะ ^_^

[ อัพเดทล่าสุด 14/03/2019 ]
รับสมัครนักแปลนิยาย ฟรีแลนซ์ จาก ”จีนเป็นไทย” หรือ ”ญี่ปุ่นเป็นไทย” 

ท่านสามารถเลือกเรื่องที่จะแปล และดูเรื่องย่อได้ที่ : https://www.facebook.com/kawebook/posts/601723026938339
นิยายจีน: https://goo.gl/NTYF92
นิยายญี่ปุ่น: https://goo.gl/S37tFv

-----------------------------------------------------------


นักแปลนิยาย 'ภาษาจีน >>> ไทย' (ฟรีแลนซ์)
รายได้เริ่มต้น 30,000++ บาท/เดือน สูงสุด 100,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับผลงาน-ปริมาณงาน ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก)
ประเมินขึ้นรายได้ทุกปี การันตีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 3,000บาท/เดือน !
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ *เน้น Work at Home 
ติดต่อคุยงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, E-mail เป็นต้น)


นักแปลนิยาย ภาษาญี่ปุ่น >>> ไทย (ฟรีแลนซ์) 
รายได้เริ่มต้น 30,000++ บาท/เล่ม เพิ่มขึ้นเล่มละ 2,000 บาท สูงสุด 50,000บาท/เล่ม 
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ *เน้น Work at Home 
ติดต่อคุยงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, E-mail เป็นต้น)คุณสมบัติ

1.สามารถแปลนิยายได้เฉลี่ย 3 วัน 6 ตอน (สามารถแปล Stockไว้ล่วงหน้าได้)

2.ต้องมีความเชี่ยวชาญใน ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น และใช้สำนวนภาษาไทยได้ดี สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงตามต้นฉบับและอ่านลื่นไหล ไม่ติดขัด (สามารถปรับเปลี่ยนรูปประโยคได้ในขอบเขตที่ความหมายรวมไม่เปลี่ยน)
***ต้องแปลจากภาษาต้นฉบับเท่านั้น***

3.สามารถทำงานเป็นทีมได้ (*เฉพาะนิยายแปลภาษาจีน)

-----------------------------------------------------------


อยากสมัครเป็นนักแปลกับเรา ท่
านสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ Editor@kawebook.com

หัวข้อ “สมัครแปลนิยายฟรีแลนซ์ จากภาษา [ระบุว่าจีนหรือญี่ปุ่น]”

เราจะตอบกลับทุกอีเมล หากเกิน 2 วันแล้ว ยังไม่มีการตอบกลับ รบกวนส่งมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะ E-mail อาจจะมาไม่ถึงเรารอที่จะได้ร่วมงานกันนะคะ ส่งอีเมล์มาสมัครกัน ได้ที่ Editor@kawebook.com เลยค่ะ  ^_^

1. ช่องทางชำระด้วย "บัตรเครดิต"2. ช่องทางชำระด้วย "การโอนเงิน" (ไม่มีค่าธรรมเนียม)3. ช่องทางชำระด้วย "พร้อมเพย์" (ไม่มีค่าธรรมเนียม)4. ช่องทางชำระด้วย "บัตรเงินสด Truemoney"5. ช่องทางชำระด้วย "บัตรเงินสด 1-2-call"6. ช่องทางชำระด้วย "True Wallet"7. ช่องทางชำระด้วย "Rabbit LINE Pay"8. ช่องทางชำระด้วย "Mpay"

                                                           


นักเขียนทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม งานเขียนไทย รุ่งเรือง สู่สังคมโลก! เพื่อรับทุนแปลภาษาไปยังต่างประเทศได้ อ่านรายละเอียด คลิ๊ก
https://www.facebook.com/kawebook/posts/397814993995811

Q : หากต้องการลงผลงาน ต้องทำอย่างไร
A : ท่านสามารถดูวิธีการลงผลงานโดยละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้เว็บไซต์ https://www.kawebook.com/howto/view/3

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : สัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร
A : นักเขียนได้รับ อั่งเปาเป็นจำนวน 71% จากยอดขาย

-----------------------------------------------------------------------------------


Q : กำลังใจ และ อั่งเปาคืออะไร
A : กำลังใจ คือสิ่งที่ใช้ในการเปิดตอน หนังสือหรือบริการอื่นๆ ในเว็บไซต์กวีบุ๊ค โดย 1 กำลังใจ = 1บาท
ในส่วนของอั่งเปา จะได้รับเฉพาะผู้ที่มีรายได้ภายในเว็บไซต์เท่านั้น โดย 1 อั่งเปา = 0.9บาท

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : มูลค่าของ กำลังใจ กับ อั่งเปา เพราะอะไรจึงไม่เท่ากัน
A : จากกำลังใจ 1 บาท แท้จริงแล้วมูลค่าของมันจะถูกหักVatไปประมาณ 7% ในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 0.03 บาท จะเป็นค่าบำรุงServer ระบบเติมเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเว็บไซต์

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : ใครเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
A : นักเขียน/นักวาด ยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ ในอนาคตยังสามารถนำลิขสิทธิ์ ไปขายต่อให้สำนักพิมพิ์ หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากเรา ทั้งนี้หากเรื่องนั้นๆ ได้ถูกวางขายไปแล้ว และต้องการจะที่ลบออก สามารถติดต่อเข้ามา เพื่อให้ Admin พิจารณาลบเรื่องให้ได้

-----------------------------------------------------------------------------------

Q : ขอบเขต / เกณฑ์ในการลงนิยายที่มีเนื้อหาบางส่วนเป็น18+

A : ตั้งชื่อตอนที่มีเนื้อหาให้มี [18+] ต่อท้ายชื่อตอน

- ไม่ลงลึกถึงรายละเอียดจนเกินไป อาจจะใช้การตัดฉาก หรือการกล่าวถึงบางส่วนได้
- หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบคาย
- กรณีมีภาพประกอบ ต้องไม่แสดงให้เห็น/มีการปกปิด ส่วนสำคัญของร่างกาย ส่วนล่างในเพศชาย และทั้งส่วนล่าง-ส่วนบน ในเพศหญิง
- กรณีที่
มีผู้ร้องเรียน หรือ เราตรวจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทางเว็บไซต์สามารถลบออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ปัจจุบัน เว็บไซต์ไม่ได้เปิดฟังชั่นการลงหนังสือการ์ตูน แบบสาธารณะ หากท่านมีความสนใจลงหนังสือการ์ตูน ลงบนเว็บไซต์ Kawebook.com
สามารถติดต่อ เพื่อรับสิทธิ์ในการลงได้ที่ 
Email: Editor@Kawebook.com

[ อัพเดทล่าสุด 14/03/2019 ]


สำนักพิมพ์ท่านใดที่มีความสนใจลงขาย หนังสือ บนเว็บไซต์ Kawebook.com 
สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อให้
เราช่วยดำเนินการ และประสานงานติดต่อกลับได้ที่
Editor@Kawebook.com

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

*ได้รับส่วนแบ่งรายได้(อั่งเปา)สูงถึง71%


ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือมีฟังชั่นใดต้องการ ซึ่งคิดว่าจะสามารถสนับสนุน ให้การขายผ่านออนไลน์ของทางสำนักพิมพ์ เป็นไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านสามารถเสนอแนะ ได้ผ่านทาง Email: Editor@Kawebook.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำความคิดเห็นของท่าน ไปพิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ^_^


Q: กำลังใจ และ อั่งเปาคืออะไร
A: กำลังใจ คือสิ่งที่ใช้ในการเปิดตอน หนังสือหรือบริการอื่นๆ ในเว็บไซต์กวีบุ๊ค โดย1กำลังใจ = 1บาท 
ในส่วนของอั่งเปา จะได้รับเฉพาะผู้ที่มีรายได้ภายในเว็บไซท์เท่านั้น สามารถเบิกถอนออกได้ โดย 1อั่งเปา = 0.9บาท


Q: มูลค่าของ กำลังใจ กับ อั่งเปา เพราะอะไรจึงไม่เท่ากัน
A: จากกำลังใจ1บาท แท้จริงๆแล้วมูลค่าของมันจะถูกหักVatไปประมาณ7% ในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 0.03 บาท จะเป็นค่าบำรุงServer ระบบเติมเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆของเว็บไซต์


Q: จะเบิกถอนอั่งเปาได้อย่างไร

A:ยอดการเบิกถอนขั้นต่ำ จะอยู่ที่ 500 อั่งเปา

1.ท่านสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่หน้าถอนอั่งเปา มุมขวาบนของเว็บไซท์ หรือ  https://www.kawebook.com/reward

2.ใส่ข้อมูลของท่าน รวมถึงอัพโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าแรก BookBank
3.เมื่อใส่ข้อมูลครบหมดแล้วจะสามารถเบิกถอนได้ โดยจะมีรอบในการเบิกคือ

ตั้งเบิกวันที่ 1-15 บริษัทจะทำจ่าย ในวันที่ 25 ( +-วันหยุดทำการของธนาคาร )

ตั้งเบิกวันที่ 16-31 บริษัทจะทำจ่าย ในวันที่ 10 ( +-วันหยุดทำการของธนาคาร )
ขั้นตอนการลงผลงาน
ขึ้นสู่เว็บไซต์กวีบุ๊ค


การสมัครสมาชิค และ Login

1.เริ่มต้นด้วยการ "สมัครสมาชิก" โดยท่านสามารถ สมัครสมาชิก ผ่านอีเมล หรือ ใช้ Facebook เพื่อสมัครสมาชิก และ Login ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก และ เสถียรในการลงผลงาน เราแนะนำให้ใช้ Browser Chrome หรือ Firefox บน เครื่อง PC/Notebook ของท่าน ในการเข้าลงผลงานบนเว็บไซท์

2. เมือท่านได้ล๊อคอินแล้ว จึงไปที่หน้า เขียนเรื่องของคุณ”  กดปุ่ม สร้างเรื่องใหม่

 

การสร้างเรื่องใหม่


 

3.ใส่ข้อมูลดังนี้

3.1. ประเภท:หนังสือ , หนังสือการ์ตูน(เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์)

3.2. หมวดหมู่:เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับเรื่องของท่าน

3.3. ชื่อเรื่อง
3.4. ข้อมูลเบื้องต้น หรือเรื่องย่อ โดยในส่วนนี้ท่านสามารถ ใส่สี ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

3.5.เลือกแท็ก หรือ ข้อความเพื่อให้สามารถค้นหาเรื่องของท่านเจอ และคั่นด้วยเครื่องหมาย คอมม่า “,”

                      3.6.รูปหน้าปก เพื่อการแสดงผลที่สวยงามแนะนำให้ท่านอัพโหลดรูปปกในขนาด 117x155 ทั้งนี้รูปที่ท่านใช้ต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และ ไม่ควรใช้ภาพลามก อนาจาร เกินความเหมาะสม

                      3.7. ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

                     3.8. ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ (การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

                     3.9. ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะเป็นผู้ที่ถูกแสดง ในหน้าสารบัญ และสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี เช่น นายAเป็นนักเขียน นายBเป็นQC นายCเป็นนักทำหนังสือเสียง เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนร่วมได้เอง(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)
       
              3.10. ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะเป็นผู้ที่สามารถ ได้รับอั่งเปาและสามารถเข้าอ่านตอนต่างๆได้ฟรี กรณีที่ท่านวางขายหนังสือของท่าน ตามปกติแล้ว นักเขียนจะได้รับส่วนแบ่งอั่งเปาเป็นจำนวน 71% จากยอดขายทั้งหมด และท่านสามารถเลือกที่จะแบ่ง สัดส่วน 71% นี้ให้กับใครก็ได้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบ่งให้นายBซึ่งเป็นผู้ช่ายQC 10% และแบ่งให้นายC ซึ่งเป็นนักอ่านหนังสือเสียง 20%

*ตัวอย่าง

กรณีที่ท่านตั้งตามแบบข้างต้น ส่วนแบ่งมาตรฐานของเรื่อง เมื่อกดสร้างตอน จะเป็น
นาย
A: 41% ( ผู้สร้างเรื่อง และผู้เขียน )
นายB: 10% ( QC )
นายC: 20% (นักอ่านหนังสือเสียง)

โดยท่านสามารถเลือกผู้ที่มีส่วนแบ่งได้เอง เป็นรายตอน เช่นในแต่ละตอนอาจจะมี QC ที่ต่างคนกันไป เป็นต้น

(การตั้งค่าที่หน้านี้จะเป็นการกำหนด ค่าปกติอัตโนมัติ เมื่อสร้างตอน)

เมื่อท่าน ใส่ข้อมูลจนครบถ้วน แล้ว จึงกด สร้างเรื่อง


สารบัญหลังบ้านและการจัดการตอน

 

4.เมื่อสร้างเรื่องแล้ว จึงไปที่ เขียนเรื่องของคุณ>>>แก้ไขเรื่องของคุณ>>>แก้ไข/เพิ่มตอน ท่านจะพบหน้าสารบัญหลังบ้านของนักเขียน

 

4.1 แก้ไข:สามารถแก้ไขเรื่องย่อ และการตั้งค่ามาตรฐานของเรื่องใหม่ได้
      
     4.2 ลบเรื่องนี้:สำหรับลบเรื่อง ทั้งนี้หากท่านได้มีการเก็บกำลังใจและมีผู้ซื้ออ่านแล้ว จะไม่สามารถลบเรื่องได้ด้วยต้นเอง ต้องได้รับการอนุมัติจากAdmin หรือ Mod เท่านั้น

4.3 แชร์: แชร์เรื่องของคุณไปยัง Social Media

4.4 สารบัญ: ไปที่สารบัญหน้าบ้าน ที่สมาชิกทั่วไปเห็นเรื่องของท่าน

4.5 ตั้งเป็นจบเรื่อง: *เมื่อท่านตั้งเป็นจบเรื่องแล้ว จะไม่สามารถกลับมาเพิ่มตอนได้อีก ทั้งนี้เรื่องที่จบแล้วจะสามารถถูกค้นหาได้ เมื่อผู้คนต้องการค้นหาเรื่องที่จบแล้วในหน้าค้นหา

4.6 ตารางสารบัญ:ท่านสามารถแก้ไข ลบตอน และจัดเรียงตอน ที่เคยสร้างแล้ว ได้ในตารางนี้( การจัดเรียงสามารถ ทำได้โยการใช้เม๊าส์ ลากตอนที่ต้องการ ขึ้นลง และจะมีผลต่อสารบัญที่ผู้อ่านเห็น )

           4.7 เพิ่มบทใหม่: กดเพื่อสร้างตอน ลงบนเรื่องของท่าน

 

การสร้างตอน การเก็บกำลังใจ
และการตั้งเวลาลงผลงาน

 

5.เมื่อกดเพิ่มบทใหม่แล้ว ท่านจะพบกับหน้าเพจ ดังภาพข้างต้น
            
         5.1 ชื่อตอน: ใส่ชื่อตอนนั้นๆเช่น บทที่1 ต่างโลกอีกครั้งแนะนำให้ใส่เลขตอน หรือเลขบทด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้โดยง่าย

5.2 ไฟล์เสียงประกอบ: ท่านสามารถใส่ไฟล์เสียงประกอบ หรือ กรณีของหนังสือเสียง สามารถใส่คลิปคำอ่านเรื่องราวของท่านลงไปได้ ทั้งนี้ เสียงที่นำมาใช้ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลอื่น

5.3 ในส่วนของเนื้อเรื่อง ท่านสามารถ ตัวหนา ตัวเอียง รูป และจัดหน้ากระดาษได้

5.4 ตั้งค่าการแสดงผลหน้ากระดาษ: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลหน้ากระดาษโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

5.5 ตั้งค่าการแสดงผลจำนวนตัวอักษร: ท่านสามารถเลือกให้เว็บไซต์ประมวลผลจำนวนตัวอักษรโดยประมาณในเรื่องของท่านได้อัตโนมัติ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ

5.6 การตั้งค่ากำลังใจ: หากท่านต้องการขายตอนนั้นๆ สามารถกรอกจำนวนกำลังใจที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 10 กำลังใจ

5.7 กำหนดช่วงเวลาการเก็บกำลังใจ : ท่านสามารถเลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเก็บกำลังใจของตอนนั้นๆได้ว่า จะให้เริ่ม หรือ สิ้นสุดเมื่อใด (หรือไม่มีสิ้นสุด)

5.8 ตั้งค่าผู้มีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนร่วม จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนร่วมที่ถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง   

5.9 ตั้งค่าผู้มีส่วนแบ่ง : ผู้มีส่วนแบ่ง จะถูกอิงมาจาก ผู้มีส่วนแบ่งถูกตั้งไว้เมื่อสร้างเรื่อง ทั้งนี้ในแต่ละตอนแยกย่อย ท่านสามารถเลือก ผู้มีส่วนแบ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง

5.10 ตั้งเวลาเผยแพร่ : ท่านสามารถกำหนดวันที่ และเวลาที่ต้องการให้ตอนนั้นๆ ออกไปสู่สาธารณะได้ล่วงหน้า

5.11 บันทึกฉบับร่าง : เป็นการบันทึกเรื่องไว้ก่อนและเพื่อให้กลับมาแก้ไขได้อีก โดยยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ

5.12 เผยแพร่/ตั้งเวลาเผยแพร่ : เป็นการเลือกเผยแพร่เรื่องสู่สาธารณะ หรือหากท่านได้ตั้งเวลาไว้ ตอนนั้นๆจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ในช่วงเวลาที่ท่านกำหนด