เท็ดดี้
5
เจ้าของผลงาน
4
ผู้ติดตามผลงาน
หนังสือ ของนักเขียน