สมพร สัมณีย์
1
เจ้าของผลงาน
95
ผู้ติดตามผลงาน
การ์ตูน ของนักเขียน