Age of war
Diamos: เจ้าของเรื่อง

ดวงวิญญาณของเอรีสได้ถูกขโมยโดยเทพทั้งสาม เธอถูกทำให้ตื่นขึ้นในโลกแห่งสงครามที่ไร้อารยธรรม เพื่อการอยู่รอดของตัวเองและเพื่อนร่วมสายพันธุ์นับล้านชีวิต การสร้างสังคมมนุษย์นับแต่ยุคหินจึงได้เริ่มต้นขึ้น

สารบัญ

CONTENT
ตอนที่ 00 ปฐมบท [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
[บทที่ 1 ยุคหิน] ตอนที่ 1 สัญชาตญาณ​สัตว์ป่า [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 1.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [มนุษย์] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 2 สร้างอารยธรรม กับสงครามของยักษ์ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 2.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [ยักษ์] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 3 ไฟ อาหาร เสื้อผ้า และอาวุธ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 3.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [ปักษา] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 4 สังคมของมนุษย์มด กับศึกป้องกัน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 4.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [อาร์โธรโพดา] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 5 สงครามตีฝ่าวงล้อม กับมือที่สาม [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 5.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [ภูติ] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 6 ชุมชน สังคม กับการออกล่า [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 7 สานสัมพันธ์ การสื่อสาร และความรักของบานา [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 8 สงครามแย่งชิงเขตแดน (1) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 9 สงครามแย่งชิงเขตแดน (2) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 10 การโจมตีของขุนนาง [มหาไททัน] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 11 มดระดับองครักษ์​ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 12 สงครามบุกตีรังมด (1) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 13 สงครามบุกตีรังมด (2) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 14 ผู้นำกัง เมืองมนุษย์ และคำพยากรณ์ของเทพท้องฟ้า [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 15 เมืองยักษา และขับไล่สัตว์ร้าย [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 16 การรุกรานของมังกร และสถานการณ์ภายในของอาร์โธร์โพดา [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 17 แครอท ปะทะ สเลบ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 18 แครอท โอตะเผ่าปักษา และ เมืองภูติ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 19 การโจมตีของปักษา กับ [บทเพลงแห่งราตรีสีแดง] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 20 สงครามตะวันตก กับสงครามตะวันออก [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 21 [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 22 เปอร์ไซด์อยากนอน กับภูติปะทะมด [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 23 เข้าสู่ยุคกลาง [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
[บทที่ 2 ยุคกลาง] ตอนที่ 24 ศึกสามเส้า [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 25 ปืนของเผ่ามนุษย์ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 26 มังกร กับการรุกรานของชาวปักษา [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 27 เผ่าที่หก [โพรแคริโอต] [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 28 วันที่ 29 และ 30 ของเกมส์แห่งสงคราม [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 29 กองทัพของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับป้อมปราการทั้งสามเผ่า [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 30 ศึกช้าง ปะทะ มังกรวารี (1) [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 31 ศึกช้าง ปะทะ มังกรวารี (2) [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 32 ศึกตีหอคอยบาเบล [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 33 ประชุมผู้นำทั้งสี่เผ่า [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 34 ดีอ้อน และ เปอร์ไซด์กับแครอท [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 35 วันที่ 33 ถึง 37 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 36 สงครามพันธมิตร-ทิศตะวันตก [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 37 สงครามพันธมิตร-ทิศเหนือ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 38 สงครามพันธมิตร-ทิศตะวันออก [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 39 สงครามพันธมิตร-วันที่ 38 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 40 การถ่วงเวลาของราชินีแฟต [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 41 ความช่วยเหลือที่สูญเปล่า [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 42 ทำลายเสบียง และลอบโจมตี [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 43 เมืองของจอมมาร [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
[บทที่ 3 อนาคตของมด] ตอนที่ 44 วันที่ 42-45 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 45 นักรบผู้ซื่อตรง [สกัด] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 46 ชายผู้กัดไม่ปล่อย [อลูฟ] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 47 ขุนพลไร้พ่าย [ฮอร์เนส] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 48 นักรบไร้นินทรา [สเลบ] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 49 ร้อยชีวิต [คอมมิว] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 50 ความลับของโลก กับสงครามปิดล้อมวันที่สอง [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 51 เขาวงกตใต้ดิน [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 52 การปะทะของฮีโร่ยูนิต [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 53 สงครามน่านฟ้าของเผ่าปักษา [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 54 เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 55 ฮีโร่ยูนิตปะทะฮีโร่ยูนิต (1) [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 56 ฮีโร่ยูนิตปะทะฮีโร่ยูนิต (2) [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 57 ผู้กล้าแห่งอาร์โธร์โพดา [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 58 ผู้ชนะของสงคราม [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 59 จ่าฝูงทั้งแปดของชาวปักษา (บทที่ 4 ยุคแห่งการล่าอาณานิคม) [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 60 สันดานของสัตว์ที่ทรงภูมิปัญญา [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 61 เรียนรู้อาวุธเผ่ามนุษย์ [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 62 ปะทะรถถัง [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 63 มิตรแท้แห่งความเที่ยงธรรม [เปอร์ไซด์] มาแล้วค่ะ! [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 64 วันที่ 49-57 ของเกมส์แห่งสงคราม [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 65 สงครามบุกเขตแดนเผ่ายักษ์ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 66 อาวุธยุคใหม่ของยักษ์ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 67 การเรียนรู้ของเผ่ายักษา [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 68 เครื่องบินขับไล่ปะทะมังกร (1) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 69 เครื่องบินขับไล่ปะทะมังกร (2) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 70 ดินแดนที่ว่างเปล่า [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 71 โดนรุกทุกทิศทาง (1) [บทที่ 5 สงคราม(ต่าง)​โลก] [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว
ตอนที่ 72 โดนรุกทุกทิศทาง (2) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว
ตอนที่ 73 อาวุธของเผ่าภูติ [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว
ตอนที่ 74 สังหารหมู่ [อ่านฟรี]
6 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK