Age of war
Diamos: เจ้าของเรื่อง

ดวงวิญญาณของเอรีสได้ถูกขโมยโดยเทพทั้งสาม เธอถูกทำให้ตื่นขึ้นในโลกแห่งสงครามที่ไร้อารยธรรม เพื่อการอยู่รอดของตัวเองและเพื่อนร่วมสายพันธุ์นับล้านชีวิต การสร้างสังคมมนุษย์นับแต่ยุคหินจึงได้เริ่มต้นขึ้น

สารบัญ

CONTENT
ตอนที่ 00 ปฐมบท [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
[บทที่ 1 ยุคหิน] ตอนที่ 1 สัญชาตญาณ​สัตว์ป่า [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 1.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [มนุษย์] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 2 สร้างอารยธรรม กับสงครามของยักษ์ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 2.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [ยักษ์] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 3 ไฟ อาหาร เสื้อผ้า และอาวุธ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 3.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [ปักษา] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 4 สังคมของมนุษย์มด กับศึกป้องกัน [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 4.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [อาร์โธรโพดา] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 5 สงครามตีฝ่าวงล้อม กับมือที่สาม [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 5.5 บันทึกของเทพทั้งสาม-สิ่งมีชีวิตทรงภูมิ [ภูติ] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 6 ชุมชน สังคม กับการออกล่า [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 7 สานสัมพันธ์ การสื่อสาร และความรักของบานา [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 8 สงครามแย่งชิงเขตแดน (1) [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 9 สงครามแย่งชิงเขตแดน (2) [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 10 การโจมตีของขุนนาง [มหาไททัน] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 11 มดระดับองครักษ์​ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 12 สงครามบุกตีรังมด (1) [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 13 สงครามบุกตีรังมด (2) [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 14 ผู้นำกัง เมืองมนุษย์ และคำพยากรณ์ของเทพท้องฟ้า [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 15 เมืองยักษา และขับไล่สัตว์ร้าย [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 16 การรุกรานของมังกร และสถานการณ์ภายในของอาร์โธร์โพดา [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 17 แครอท ปะทะ สเลบ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 18 แครอท โอตะเผ่าปักษา และ เมืองภูติ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 19 การโจมตีของปักษา กับ [บทเพลงแห่งราตรีสีแดง] [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 20 สงครามตะวันตก กับสงครามตะวันออก [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 21 [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 22 เปอร์ไซด์อยากนอน กับภูติปะทะมด [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 23 เข้าสู่ยุคกลาง [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
[บทที่ 2 ยุคกลาง] ตอนที่ 24 ศึกสามเส้า [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 25 ปืนของเผ่ามนุษย์ [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 26 มังกร กับการรุกรานของชาวปักษา [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 27 เผ่าที่หก [โพรแคริโอต] [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 28 วันที่ 29 และ 30 ของเกมส์แห่งสงคราม [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 29 กองทัพของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับป้อมปราการทั้งสามเผ่า [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 30 ศึกช้าง ปะทะ มังกรวารี (1) [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 31 ศึกช้าง ปะทะ มังกรวารี (2) [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 32 ศึกตีหอคอยบาเบล [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 33 ประชุมผู้นำทั้งสี่เผ่า [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 34 ดีอ้อน และ เปอร์ไซด์กับแครอท [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 35 วันที่ 33 ถึง 37 [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 36 สงครามพันธมิตร-ทิศตะวันตก [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 37 สงครามพันธมิตร-ทิศเหนือ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 38 สงครามพันธมิตร-ทิศตะวันออก [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 39 สงครามพันธมิตร-วันที่ 38 [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว
ตอนที่ 40 การถ่วงเวลาของราชินีแฟต [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว
ตอนที่ 41 ความช่วยเหลือที่สูญเปล่า [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK