The Girl
ผู้หญิงตัว M: เจ้าของเรื่อง

เมื่อโลกผลัดเปลี่ยนเป็นศตวรรษใหม่

ผู้หญิงขึ้นครองบัลลังก์ มีอำนาจ ผู้ชายสาบสูญเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าขาน

เพราะเหตุ เกิดอะไรขึ้น กับโลกใบนี้ ??

ติดตามเรื่องราวสุดท้าทาย กับความตื่นเต้น สุดลึกลับ


สารบัญ

CONTENT
แนะนำเรื่อง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ปฐมบท [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 1 The Girl [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 2 The Girl [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 3 The Girl [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 4 The Girl [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 5 The Girl
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 6 The Girl [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 7 The Girl
2 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 8 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 9 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 10 The Girl [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 11 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 12 The girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 13 The Girl [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 14 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 15 The Girl [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 16 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 17 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 18 The Girl [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 19 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 20 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 21 The Girl [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 22 The Girl
1 เดือน ที่แล้ว
ตอนที่ 23 The Girl
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนที่ 24 The Girl [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
ตอนจบ The Girl [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK