Blanked Caliber : 4th Bullet
ติดตาม
นิยาย เกมออนไลน์
Beforesun : เจ้าของเรื่อง
729

อ่าน

3

ตอน

0

คอมเมนต์

 ในปี  2080  เมื่อรัฐบาลต้องยืดปืนประชาชนเพื่อป้องกันการจลาจล  เหล่าผู้ชื่นชอบปืนจะไปเล่นกันได้ที่ไหน  นอกจากเกม  VRMMORPG Shooting  ที่ได้รับกระแสดีที่สุดในตอนนี้  Blanked Caliber : 4th Bullet

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW