สามีข้าเป้นแม่ทัพ
ติดตาม
นิยาย Y (Yaoi)
ในเมื่อราชวงค์เปลี่ยนแปลงกฏหมายบางข้อก็ถูกเปลี่ยนไปตามความเป็นจริง ถึงแม้จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยาก หากแต่กฏหมายนี้ยังครอบคลุม ไปทั่วราชอาณาจักร การแต่งงานระหว่าง บุรุษและบุรุษ จึงเกิดขึ้น.......
ปาวาราคอส : เจ้าของเรื่อง
3.26K

อ่าน

20

ตอน

1

คอมเมนต์

ในเมื่อราชวงค์เปลี่ยนแปลงกฏหมายบางข้อก็ถูกเปลี่ยนไปตามความเป็นจริง

ถึงแม้จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยาก หากแต่กฏหมายนี้ยังครอบคลุม

ไปทั่วราชอาณาจักร

การแต่งงานระหว่าง

บุรุษและบุรุษ

จึงเกิดขึ้น.......

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW