จอมกระบี่กบฏสวรรค์
*วาริช*: เจ้าของเรื่อง
Glory Forever : ผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทย
*วาริช* : ผู้แปล
[นิยายแปลจีน] จอมกระบี่กบฏสวรรค์

เสวียนเทียนเกิดในตระกูลที่แข็งแกร่งด้านเพลงกระบี่ แต่เนื่องจากลุงของเขาได้วางแผนร้าย ทำให้เขากับครอบครัวต้องหนีตายออกมา แล้วเขาจำต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลฝั่งมารดาของเขาแทน

ระหว่างการหลบหนีพวกเขาได้รับบาดเจ็บนั้นทำให้พลังลมปราณของทุกคนล่าถอยลง เสวียนเทียนที่ยังเล็กก็ได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อพลังลมปราณของเขาโดยตรง

ต่อมาเขาได้เข้าไปอยู่ในสำนักที่ขึ้นชื่อเรื่องเพลงกระบี่ ทำให้เขาพบกระบี่ในตำนานซึ่งพลังของกระบี่นั้นไม่เพียงแต่ฟื้นฟูพลังของเขา ยังสามารถเพิ่มพลังลมปราณอีกด้วย

เมื่อโอกาสมาถึงเหตุไฉนจะปล่อยให้มันสูญเปล่า เสวียนเทียนจึงเร่งฝึกฝนเพลงกระบี่เพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของเขาไว้
         

----------------------
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้นฉบับ :  起点中文网( Qidian Zhongwen Wang )

ประพันธ์โดย :  EK巧克力

แปลและเรียบเรียงโดย :  *วาริช*
----------------------


#นิยาย #อ่านนิยาย #นิยายจีน #นิยายแปล #นิยายกำลังภายใน #นิยายแฟนตาซี

รายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่อง
-อุดหนุนลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในราคาเล่มละ120กำลังใจ ( หากนับตอนฟรี จะเฉลี่ยตกเล่มละ 80-90 บาทค่ะ )
 เมื่อเทียบกับนิยายแปลเป็นเล่ม 30 ตอน เท่ากับ 1 เล่ม^_^

สารบัญ

CONTENT
เล่มที่1 ภาคที่1 แผ่นดินเสินโจว ตอนที่1 เงากระบี่บึงเหมันต์ [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่2 ล้มจางหู่ (1) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่3 ล้มจางหู่ (2) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่4 ล้มจางหู่ (3) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่5 หอวิชายุทธ์ (1) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่6 หอวิชายุทธ์ (2) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่7 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (1) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่8 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (2) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่9 นัดสามเดือน (1) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่10 นัดสามเดือน (2) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่11 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (1) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่12 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (2) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่13 เทือกเขาเร้นลม (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่14 เทือกเขาเร้นลม (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่15 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่16 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่17 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่18 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 19 บรรลุวิถีดับเงา (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 20 บรรลุวิถีดับเงา (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 21 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 22 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 23 ตะลึงสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 24 ตะลึงสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 25 การแข่งขันจัดอันดับ (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 26 การแข่งขันจัดอันดับ (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 27 ถลาลมเก้ากระบี่ (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 28 ถลาลมเก้ากระบี่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 29 เข้ารอบต่อเนื่อง (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 30 เข้ารอบต่อเนื่อง (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 31 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 32 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 33 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 34 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 35 ใช้พลังทลายเร็ว (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 36 ใช้พลังทลายเร็ว (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 37 ล้มจางหลง (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 38 ล้มจางหลง (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 39 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 40 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 41 ได้รับรางวัล (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 42 ได้รับรางวัล (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 43 ลายแทงปริศนา (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 44 ลายแทงปริศนา (ปลาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 45 ดักสังหารกลางทาง (ต้น) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 46 ดักสังหารกลางทาง (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 47 กำไรใหญ่หลวง (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 48 กำไรใหญ่หลวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 49 กลับคืนตระกูล (ต้น) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 50 กลับคืนตระกูล (ปลาย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 51 แผนร้ายสามตระกูล (ต้น) -
  เล่มที่ 4 ตอนที่ 101สำนักในสะเทือน (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 4 ตอนที่ 102 สำนักในสะเทือน (ปลาย) -
  เล่มที่ 7 ตอนที่ 201 สามคุณชายใหญ่ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 7 ตอนที่ 202 สามคุณชายใหญ่ (ปลาย) -
  เล่มที่ 11 ตอนที่ 301 มีใครไม่ยอมรับ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 11 ตอนที่ 302 มีใครไม่ยอมรับ (ปลาย) -
  เล่มที่ 14 ตอนที่ 401 ทวงถามค่าชดเชย (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 14 ตอนที่ 402 ทวงถามค่าชดเชย (ปลาย) -
  เล่มที่ 17 ตอนที่ 501พลังการต่อสู้ที่แท้จริง

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 17 ตอนที่ 502 ทะลุชั้นนภา
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 503 ดวงจิตกระบี่ตื่น
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 504 จักรพรรดิยมโลกจักรพรรดิเทพ
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 505 หนึ่งกระบี่ที่น่าหวาดกลัว
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 506 หนึ่งศึกตัดสินเป็นตาย
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 507 สังหารในชั่ววินาที
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 508 สังหารเจ้าเกาะ
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 509 เกาะต้วนปิงซาน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 17 ตอนที่ 510 คุณชายหลิงเจี้ยน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 511 ข่าวของคุณชายเซี่ยง
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 512 สายแร่ศิลาทิพย์
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 513 หุ่นชำรุด
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 514 หนึ่งกระบี่ทำลายค่ายกล
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 515 หุ่นส่วนตัว
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 516 เจ้าเขาหลอมศาสตรา
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 517 กระบี่สวรรค์ร่วงสู่โลก
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 518 พลังชีวิตชีพจรนภา
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 519 ชั้นนภาขั้นสอง
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 520 ข่าวคราวตระกูลเสวียน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 521 คุณชายรองตระกูลเสิ่น
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 522 หุ่นเกราะราชันย์
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 523 กวาดราบไร้ศัตรู
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 524 พลิกฝ่ามือกำราบ
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 525 เหยียบทำลายตระกูลเสิ่น
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 526 บรรพจารย์เสิ่นพั่วจวิน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 527 โลหะครามลายโลหิต
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 528 กระบี่กายสิทธิ์ชั้นนภา
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 529 มาถึงเกาะจิงเสวียน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 530 ตนเองรนหาที่ตาย
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 531 องค์รัชทายาทแห่งต้าจิง
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 532 คุณชายเทียนแห่งตระกูลเสวียน
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 533 ค่ายกลเก้าวังสวรรค์
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 534 ล้มปรมาจารย์ค่ายกลกระบี่
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 535 ได้เก้ากระบี่กายสิทธิ์
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 536 คัมภีร์ค่ายกลกระบี่
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 537 เจ้าตระกูลตระกูลเสวียน
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 538 รุ่นอักษรเทียน
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 539 ชั้นนภาขั้นสาม
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 18 ตอนที่ 540 ต้าจิงบุกตี
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 541 อานุภาพค่ายกลกระบี่
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 542 สังหารชั้นนภาขั้นหก
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 543 ตัดสินกับจักรพรรดิจิง
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 544 เสวียนเทียนสังหารจักรพรรดิ
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 545 เศษชิ้นส่วนกระบี่เทวะ
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 546 เส้นทางโบราณแห่งทะเลมาร
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 547 ผจญภัยบนเส้นทางโบราณ
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 548 กายทองขั้นสอง
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 549 คุณชายแต่งภรรยา
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 550 คุณชายเทียนป่วนงานแต่ง
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 551 แขนทองคำไฟสวรรค์
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 552 ค่ายกลกระบี่ร้อยกระบี่
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 553 ชั้นนภาขั้นสี่
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 554 ป่าวิญญาณอสูร
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 555 สังหารทำลายสถิติ
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 556 ชื่อสะเทือนแผ่นดินไล่ตะวัน
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 557 พริบตาสังหารชั้นนภาขั้นแปด
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 558 เลือดสาดท้องนภา
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 559 ทิ้งศีรษะต่ำช้าหัวหนึ่ง
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 560 กระบี่ท้าชั้นนภาขั้นเก้า
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 561 คัมภีร์กระบี่ประจำตระกูล
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 562 แหล่งแร่โลหะครามลายโลหิต
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 563 ค่ายกลกระบี่อันล้ำเลิศ
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 564 เคลื่อนย้ายชั่วพริบตา
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 565 ท่านอาจารย์เสินจี
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 566 คุณชายเซี่ยงตกอยู่ในอันตราย
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 567 กระบี่ท้าตำหนักสาขา
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 568 คุณชายเลี่ยนเสี่ย
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 569 เชื่อมั่นไร้คู่ต่อกร
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 19 ตอนที่ 570 ชั้นนภาขั้นห้า
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 571 ราชาฟื้นคืนชีพ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 572 ค่ายกลกระบี่ไร้คู่ต่อกร
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 573 กวาดล้างลัทธิมาร
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 574 สังหารครั้งใหญ่สี่ทิศ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 575 สร้างชื่อโพ้นทะเล
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 576 ทะเลต้องห้ามยมโลก
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 577 ราชายังไม่ตาย
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 578 ลูกหลานแห่งยมโลก
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 579 บังคับเค้นถาม
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 580 ราชาผู้กลืนกิน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 581 นายน้อยเทียนหุน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 582 ตระกูลโจวแห่งแดนใต้
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 583 จอมยุทธ์แห่งเทียนโจว
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 584 มหาวิชายมโลก
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 585 เจี้ยนชือลงมือ
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 586 แตะเกล็ดต้องห้าม
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 587 โอหังอย่างยิ่ง
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 588 ก้าวข้ามราชา
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 589 ลูกนางแอ่นหวนรัง
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 590 ฟันจนกระอักโลหิต
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 591 ทารุณยกหนึ่ง
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 592 สังหารโจวติ่งซวี
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 593 เขตแดนลับราชามังกร
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 594 กำกวมกับจื่อเหยียน
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 595 มังกรยักษ์สีคราม
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เล่มที่ 20 ตอนที่ 596 ขอบคุณพี่เทียน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
4 วัน ที่แล้ว

ค้างโว้นยยยยย

4 วัน ที่แล้ว

โอ้ย ค้างสุดๆ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ทำมัยวันนี้มาตอน เดียว

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

คิดว่าน่าจะเป็น ราชาฉินไหมครับเพราะหายไปในทะเล

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

เหลือวิชาของราชายมโลก (คาดว่าอยู่กับคุณชายติ่ง)

กับวิชาของราชามังกร ป่ะยังไม่ออก

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK