จอมกระบี่กบฏสวรรค์
*วาริช*: เจ้าของเรื่อง
Glory Forever : ผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทย
*วาริช* : ผู้แปล
[นิยายแปลจีน] จอมกระบี่กบฏสวรรค์

เสวียนเทียนเกิดในตระกูลที่แข็งแกร่งด้านเพลงกระบี่ แต่เนื่องจากลุงของเขาได้วางแผนร้าย ทำให้เขากับครอบครัวต้องหนีตายออกมา แล้วเขาจำต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลฝั่งมารดาของเขาแทน

ระหว่างการหลบหนีพวกเขาได้รับบาดเจ็บนั้นทำให้พลังลมปราณของทุกคนล่าถอยลง เสวียนเทียนที่ยังเล็กก็ได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อพลังลมปราณของเขาโดยตรง

ต่อมาเขาได้เข้าไปอยู่ในสำนักที่ขึ้นชื่อเรื่องเพลงกระบี่ ทำให้เขาพบกระบี่ในตำนานซึ่งพลังของกระบี่นั้นไม่เพียงแต่ฟื้นฟูพลังของเขา ยังสามารถเพิ่มพลังลมปราณอีกด้วย

เมื่อโอกาสมาถึงเหตุไฉนจะปล่อยให้มันสูญเปล่า เสวียนเทียนจึงเร่งฝึกฝนเพลงกระบี่เพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของเขาไว้
         

----------------------
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้นฉบับ :  起点中文网( Qidian Zhongwen Wang )

ประพันธ์โดย :  EK巧克力

แปลและเรียบเรียงโดย :  *วาริช*
----------------------


#นิยาย #อ่านนิยาย #นิยายจีน #นิยายแปล #นิยายกำลังภายใน #นิยายแฟนตาซี

รายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่อง
-อุดหนุนลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในราคาเล่มละ120กำลังใจ ( หากนับตอนฟรี จะเฉลี่ยตกเล่มละ 80-90 บาทค่ะ )
 เมื่อเทียบกับนิยายแปลเป็นเล่ม 30 ตอน เท่ากับ 1 เล่ม^_^

สารบัญ

CONTENT
เล่มที่1 ภาคที่1 แผ่นดินเสินโจว ตอนที่1 เงากระบี่บึงเหมันต์ [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่2 ล้มจางหู่ (1) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่3 ล้มจางหู่ (2) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่4 ล้มจางหู่ (3) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่5 หอวิชายุทธ์ (1) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่6 หอวิชายุทธ์ (2) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่7 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (1) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่8 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (2) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่9 นัดสามเดือน (1) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่10 นัดสามเดือน (2) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่11 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (1) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่12 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (2) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่13 เทือกเขาเร้นลม (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่14 เทือกเขาเร้นลม (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่15 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่16 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่17 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่18 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 19 บรรลุวิถีดับเงา (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 20 บรรลุวิถีดับเงา (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 21 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 22 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 23 ตะลึงสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 24 ตะลึงสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 25 การแข่งขันจัดอันดับ (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 26 การแข่งขันจัดอันดับ (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 27 ถลาลมเก้ากระบี่ (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 28 ถลาลมเก้ากระบี่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 29 เข้ารอบต่อเนื่อง (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 30 เข้ารอบต่อเนื่อง (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 31 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 32 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 33 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 34 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 35 ใช้พลังทลายเร็ว (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 36 ใช้พลังทลายเร็ว (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 37 ล้มจางหลง (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 38 ล้มจางหลง (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 39 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 40 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 41 ได้รับรางวัล (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 42 ได้รับรางวัล (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 43 ลายแทงปริศนา (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 44 ลายแทงปริศนา (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 45 ดักสังหารกลางทาง (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 46 ดักสังหารกลางทาง (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 47 กำไรใหญ่หลวง (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 48 กำไรใหญ่หลวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 49 กลับคืนตระกูล (ต้น) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 50 กลับคืนตระกูล (ปลาย) [อ่านฟรี]
11 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 51 แผนร้ายสามตระกูล (ต้น) -
  เล่มที่ 4 ตอนที่ 101สำนักในสะเทือน (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 4 ตอนที่ 102 สำนักในสะเทือน (ปลาย) -
  เล่มที่ 7 ตอนที่ 201 สามคุณชายใหญ่ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 7 ตอนที่ 202 สามคุณชายใหญ่ (ปลาย) -
  เล่มที่ 11 ตอนที่ 301 มีใครไม่ยอมรับ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 11 ตอนที่ 302 มีใครไม่ยอมรับ (ปลาย) -
  เล่มที่ 14 ตอนที่ 401 ทวงถามค่าชดเชย (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 14 ตอนที่ 402 ทวงถามค่าชดเชย (ปลาย) -
  เล่มที่ 17 ตอนที่ 501พลังการต่อสู้ที่แท้จริง

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 17 ตอนที่ 502 ทะลุชั้นนภา -
  เล่มที่ 20 ตอนที่ 601 กลับสำนักกระบี่สวรรค์

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 20 ตอนที่ 602 เสวียนเจี้ยนท้าสู้ -
  เล่มที่ 2 ตอนที่ 701 เมืองซีหยาง

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
เล่มที่ 24 ตอนที่ 702 โอสถสำเร็จราชา
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 703 หลี่อี้เฟิง
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 704 ตระกูลถงแดนว่านซาน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 705 ฝ่ามือซัดราชาถอย
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 706 เยี่ยนซีซี
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 707 สวนสมุนไพรจักรพรรดิโอสถ
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 708 งานชุมนุมเริ่มต้น
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 709 เปรี้ยงเดียวตะลึงคน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 710 เอาชนะราชาอีกครั้ง
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 711 ล้มซูจิ่งหยาง
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 712 ตื่นตะลึงผู้ชมรอบด้าน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 713 ราชันกระบี่เยี่ยนกูเฉิง
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 714 พวกผิดมนุษย์ทั้งห้า
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 715 กระบี่อาทิตย์อุทัยพริบตาสังหาร
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 716 หญิงงาม อาหารโอชา สุราเลิศรส
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 717 หอกระบี่เทียนเสวียน
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 718 เรื่องเล่าเกี่ยวกับโชคชะตา
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 719 สวนสมุนไพรเปิดออก
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 24 ตอนที่ 720 ได้มากพอตัว
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 25 ตอนที่ 721 เขตต้องห้ามใจกลาง
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 25 ตอนที่ 722 สมุนไพรทิพย์กลายเป็นราชัน
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 25 ตอนที่ 723 โอสถสำเร็จราชาระดับสูงสุด
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 25 ตอนที่ 724 เสวียนเทียนสู้ถงอี้
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 25 ตอนที่ 725 เสวียนเทียนสังหารถงอี้
11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เล่มที่ 25 ตอนที่ 726 ข้าเสวียนเทียนมาแล้ว
11 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
2 วัน ที่แล้ว

Chanatip Chitrakanee  'The Supreme Sword' ครับ

3 วัน ที่แล้ว

ใครมีชื่ออิ้งเรื่องนี้บ้างไหมครับ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

วันนี้มาตอนเดียวหรอครับ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

หลัวอวี้เฟิงกับ หลี่เฟิง เห็นชื่อเพิ่งคิดออก ไอ หลัวเซียนเย่วจะลืมหลานมันนานขนาดนี้เลยรึหรือตัดห้างปล่อยวัดไปละ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ชื่อตอนคิดว่าคนเดียวกันซะอีก หวัลอวี้เฟิง กับหลี่อวี้เฟิง เกือบงง

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK