BLOODY Z : ดินแดนคลั่ง ศพเดินดิน
ติดตาม
นิยาย ผจญภัย,แอคชั่น,ไซไฟ
Zepto คือ 1 ในดาวเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต มีความหลากหลายทางด้านเผ่าพันธ์ุอยู่ร่วมกันโดยสงบ จนกระทั่ง มีวัตถุประหลาดหล่นลงมาจากฟากฟ้า นั้นคือ ... เชื้อไวรัส !!!
Allamyst Chamnarndechakul : เจ้าของเรื่อง
123

อ่าน

0

ตอน

0

คอมเมนต์

Zepto ดาวแห่งความสวยงาม เหล่าพืชพันธุ์นานาชนิดต่างเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ สายพันธุ์ที่แข็งแกร่งพร้อมสติปัญญา ได้พัฒนาตนเองจนสามารถ สร้างอารยธรรมของตนเองได้และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

บางเผ่าพันธ์ุอยู่บนทุ่งหญ้า บางเผ่าพันธุ์อยู่บนเทือกเขา บางเผ่าพันธุ์ครอบครองผืนน้ำมหาศาล ทุกเผ่าพันธ์ุอยู่ร่วมกันโดยมีปณิธานเดียวกัน นั้นคือการปกป้องดาวของตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดสงครามมากมาย ทำลายระบบนิเวศไปมาก จนหากว่าทำสงครามต่อจะทำให้ดาวดวงนี้ไม่สามารถอยู่ได้ ทุกเผ่าพันธุ์ลงนาม สัญญา 'หยุดสงครามตลอดกาล'

ภายในระบบนิเวศของ Zepto มีสัตว์ขนาดเล็กจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับโลก แต่มีขนาดที่เล็กกว่าโลก 2 เท่า ภายใน 1 วัน มีเพียง 12 ชั่วโมง หากเทียบกับเวลาของโลก มีดาวบริวาล 4 ดวง มีชื่อเรียกที่ต่างกัน เรียงจากขนาดใหญ่ไปเล็กคือ โนวา เพซี คอปตา และ ปันเนอ 


Zepto จึงเป็นดาวและบ้านที่สวยงามสำหรับเหล่าเผ่าพันธ์ุมากมาย จนกระทั่ง ... 

วัตถุประหลาดชิ้นหนึ่ง ลักษณะเป็นกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ ตกลงมาบนดินแดนของเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่า 'นาร์นธี' 1 ในเผ่าพันธ์ุที่มีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในดาว Zepto และนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้!


ผู้แต่ง AllaMyst N.

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW