Return for survive ย้อนเวลาเพื่อรอดชีวิต
ติดตาม
นิยาย แฟนตาซี
Pleosuriya : เจ้าของเรื่อง
343

อ่าน

1

ตอน

0

คอมเมนต์

ใครจะไปรู้ว่า แดนไทย นายพลในอนาคตจะมีโอกาสย้อนเวลากลับมาเมื่อ 30 ปีก่อน เขาจะสามารถใช้ความรู้และเหตุการณ์ที่ตัวเองพบเจอมาแก้ไขไม่ให้มนุษยชาติสูญสิ้นไปพร้อมๆกับโลกได้หรือไม่ โอกาสบางอย่างไม่ได้มีมาแค่ครั้งเดียว แต่โอกาสบางอย่างก็มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!!

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW