The Gamidoron Online "Overlord Zero"
ติดตาม
นิยาย เกมออนไลน์
Deltawarder : เจ้าของเรื่อง
975

อ่าน

2

ตอน

0

คอมเมนต์

เรื่องนี้ มีชื่อว่า "ผู้วายชนม์ รุ่นที่ 0" เป็นจุดเริ่มต้นของ the Gamidoron Online ซึ่งยังไม่ได้เขียนต่อเพราะขี้เกียจ จึงดอง ส่วนเรื่องนี้ก็จะดองไว้เช่นกัน ว่างๆจะมาลงซึ่งก็คงไม่ว่าง

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW