กลืนสวรรค์ทำลายปฐพี
แมวน้ำสติแตก: เจ้าของเรื่อง
เมื่อหลินเฟยอายุครบ10ปีหลินเฟยจำเป็นต้องขึ้นไปทดสอบระดับพรสวรรค์...เรื่องทุกอย่างกลับด้าน
หลินเฟยไร้พรสวรรค์ไม่สามารถฝึกฝนได้ ด้วยเหตุการณ์บางอย่างหลินเฟยที่เคยมีจิตใจอ่อนโยนได้ตายลง
และให้กำเนิดหลินเฟยที่กลายเป็นคนอีกคนขึ้นมาแทน

ระดับพลัง (ทุกระดับแบ่งเป็น9ขั้นย่อยและในขั้นย่อยจะแบ่งเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง)
-ปราณพื้นฐาน ค่าเงิน 100เหรียญทองแดง=1เหรียญเงิน
-ปราณรวบรวม 1000เหรียญเงิน=1เหรียญทอง
-ปราณก่อเกิด
-ปราณปฐพี
-ปราณนภา
-ปราณจักพรรดิ์
-ปราณราชันย์
-ปราณเทพจอมราชันย์
ระดับของเม็ดโอสถและวิชาต่างๆแบ่งเหมือนระดับลมปราณ

สารบัญ

CONTENT
บทที่1:เมืองจันทรา [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่2:ถึงวันทดสอบระดับพรสวรรค์ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่3:ไร้พรสวรรค์? [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่4:การเปลี่ยนแปลง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่5:โจมตีตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่6:ข้าไม่อร่อยหรอก [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่7:ไอ้แก่นรก [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่8:ฝึกและฝึก! [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่9:เจตจำนงแห่งกระบี่ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่10:บ่อนพนัน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่11:หลินเฟยเปลี่ยนไป? [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่12:กล่องไม้แปลกๆ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่13:เจ้าของบ่อนพนัน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่14:ใต้บ่อน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่15:ลองด้วยตัวเอง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่16:ต่อสู้ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่17:การมาของตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่18:ตบ! [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่19:ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่20:การเดิมพันของกงจุน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่21:เปิดกล่อง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่22:น้ำเต้าควบกลั่นเก้าสวรรค์ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่23:ออกจากเมืองจันทรา [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่24:คลื่นกระบี่ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่25:ช่วยเหลือ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่26ป่าอสูร [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่27:กายาผนึกสวรรค์ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่28:แกนอสูรที่หายไป [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่29:ถึงที่หมาย/สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่30:เลือกข้าสิ! [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่31:ทำไมข้าต้องเลือก [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่32:นักอาคมระดับ5 [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่33:เมืองสีชาด [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่34:สมาคมของนักอาคม [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่35:ช้าก่อนผู้อาวุโส [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่36:เจ้าได้ทำในสิ่งที่ไม่สมควร [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่37:ข้าไม่เหมือนนักอาคมตรงไหน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่38:สร้างความรำคาญมากเกินไป [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่39:หนิงฮวา,หนิงเอ๋อ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่40:ข้าไม่ได้ขู่ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่41:กลั่นแกล้ง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่42:อาคมสังหารปราณกระบี่สลายสรรพสิ่ง โดย [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่43:นี่คือการตอบแทนของพวกเจ้า? [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่44:ก้มหัวลงซะ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่45:หากแน่จริงก็เข้ามา
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่46:ข้าให้จับคืน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่47:หมาป่าโลหิต [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่48:แนะนำ
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่49:ข้าช่วยเจ้าได้ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่50:เปลวงเพลิงที่แท้จริง
7 เดือน ที่แล้ว
บทที่51:บังคับให้ฝึก -
  บทที่101:แค่ราคาคุย

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
บทที่102:การละเล่นของหลินเฟย -
  บทที่201:ขอบคุณและลาก่อน

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
บทที่202:แผนของอสูรอักขระโบราณที่ชั่วร้าย
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่203:กล้าแตะต้องคนของข้า?
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่204:เผยธาตุแท้ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่205:แค่ต้องการตอบแทนบุญคุณ? [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่206:เป็นเจ้าที่เลวร้ายเกินไป
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่207:คิดจะเล่นมันต้องเล่นให้ถึงที่สุด [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่208:เจ้าท้าทายข้าเอง! [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่209:ทรัพยากรมหาศาล/เทพหยางยอมรับ
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่210:สภาพของหลินเทียน [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่211:พวกเศษสวะ!
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่212:ใช้เวลาที่เหลือเพื่อเฝ้าดู?
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่213:ผู้อาวุโสจากนิกาย... [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่214:เจ้าไม่มีคุณสมบัติ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่215:รับใช้1,000ปี?
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่216:ท่านให้กำเนิดสิ่งใดออกมา? [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่217:ต่างคนต่างรู้สึกยินดี [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่218:แต่งกับหลินเหย่แล้วจบเรื่อง?
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่219:หากถูกกุมชะตาชีวิตเจ้าจะคิดยังไง
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่220:ทำได้แค่โกรธแค้น [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่221:ความแข็งแกร่งของหลินเทียน
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่222:ชื่อเสียงของตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่223:ลูกศิษย์คนที่3 [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่224:ทาสที่ถูกมอบเป็นของขวัญ
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่225:แต่ละคนเริ่มออกเดินทาง [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่226:ออกเดินทาง [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่227:พื้นที่รกร้างต้องสาป
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่228:ความต่างระหว่างศิษย์ของข้ากับเจ้า [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่229:ดอกกระโหลกมรณะ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่230:ประมาทเกินไป!
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่231:ผลักดันขีดจำกัด [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่232:ราชันย์แห่งพิษ
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่233:ข่าวที่ไม่คาดคิด
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่234:ข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นของเจ้า [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่235:ทวีปวิญญาณ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่236:หออาหารสวรรค์ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่237:กงยั่วหลาน
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่238:แค่พวกรนหาที่ตาย [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่239:สถานการณ์คับขัน? [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่240:ตกอยู่ในกำมือตั้งแต่แรก
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่241:ทำลายเพื่อสร้างชื่อ [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว
บทที่242:หนึ่งในสิบผู้แข็งแกร่งที่สุดของดินแดน [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว
บทที่243:นิกายจักรพรรดิราชันย์ทรราช
6 วัน ที่แล้ว
บทที่244:ดาวข่มของนิกายวิญญาณอมตะ [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว
บทที่245:ปราณจักรพรรดิ [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว
บทที่246:กักพื้นที่นิกายวิญญาณอมตะ
4 วัน ที่แล้ว
บทที่247:ผู้พิทักษ์นิกายในอนาคต [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว
บทที่248:ชื่อเสียงที่เริ่มก่อตัว [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว
บทที่249:หยกนักษัตรชิ้นสุดท้าย
2 วัน ที่แล้ว
บทที่250:ผลตอบแทนของความภักดี? [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
2 วัน ที่แล้ว

ผมว่าแต่ล่ะตอนมันสั้นไปน่ะครับ

2 วัน ที่แล้ว

ต่ออีกสัก 2 ตอน

4 วัน ที่แล้ว

https://www.kawebook.com/assets/emoji2/0_24.png?v=1001

4 วัน ที่แล้ว

มา2ตอนติดเลย

5 วัน ที่แล้ว

https://www.kawebook.com/assets/emoji2/0_23.png?v=1001

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK

 
ใช้ KaweBook ผ่านแอปสะดวกกว่า
KaweBook
อ่าน-เขียน นิยายออนไลน์ ฟรี! จำนวนมาก
Glory Forever Co., Ltd.
เปิดด้วยแอป KaweBook