กลืนสวรรค์ทำลายปฐพี
แมวน้ำสติแตก: เจ้าของเรื่อง
เมื่อหลินเฟยอายุครบ10ปีหลินเฟยจำเป็นต้องขึ้นไปทดสอบระดับพรสวรรค์...เรื่องทุกอย่างกลับด้าน
หลินเฟยไร้พรสวรรค์ไม่สามารถฝึกฝนได้ ด้วยเหตุการณ์บางอย่างหลินเฟยที่เคยมีจิตใจอ่อนโยนได้ตายลง
และให้กำเนิดหลินเฟยที่กลายเป็นคนอีกคนขึ้นมาแทน

ระดับพลัง (ทุกระดับแบ่งเป็น9ขั้นย่อยและในขั้นย่อยจะแบ่งเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง)
-ปราณพื้นฐาน ค่าเงิน 100เหรียญทองแดง=1เหรียญเงิน
-ปราณรวบรวม 1000เหรียญเงิน=1เหรียญทอง
-ปราณก่อเกิด
-ปราณปฐพี
-ปราณนภา
-ปราณจักพรรดิ์
-ปราณราชันย์
-ปราณเทพจอมราชันย์
ระดับของเม็ดโอสถและวิชาต่างๆแบ่งเหมือนระดับลมปราณ

สารบัญ

CONTENT
บทที่1:เมืองจันทรา [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่2:ถึงวันทดสอบระดับพรสวรรค์ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่3:ไร้พรสวรรค์? [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่4:การเปลี่ยนแปลง [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่5:โจมตีตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่6:ข้าไม่อร่อยหรอก [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่7:ไอ้แก่นรก [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่8:ฝึกและฝึก! [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่9:เจตจำนงแห่งกระบี่ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่10:บ่อนพนัน [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่11:หลินเฟยเปลี่ยนไป? [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่12:กล่องไม้แปลกๆ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่13:เจ้าของบ่อนพนัน [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่14:ใต้บ่อน [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่15:ลองด้วยตัวเอง [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่16:ต่อสู้ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่17:การมาของตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่18:ตบ! [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่19:ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่20:การเดิมพันของกงจุน [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่21:เปิดกล่อง [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่22:น้ำเต้าควบกลั่นเก้าสวรรค์ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่23:ออกจากเมืองจันทรา [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่24:คลื่นกระบี่ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่25:ช่วยเหลือ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่26ป่าอสูร [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่27:กายาผนึกสวรรค์ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่28:แกนอสูรที่หายไป [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่29:ถึงที่หมาย/สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่30:เลือกข้าสิ! [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่31:ทำไมข้าต้องเลือก [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่32:นักอาคมระดับ5 [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว
บทที่33:เมืองสีชาด [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่34:สมาคมของนักอาคม [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่35:ช้าก่อนผู้อาวุโส [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่36:เจ้าได้ทำในสิ่งที่ไม่สมควร [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่37:ข้าไม่เหมือนนักอาคมตรงไหน [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่38:สร้างความรำคาญมากเกินไป [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่39:หนิงฮวา,หนิงเอ๋อ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่40:ข้าไม่ได้ขู่ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่41:กลั่นแกล้ง [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่42:อาคมสังหารปราณกระบี่สลายสรรพสิ่ง โดย [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่43:นี่คือการตอบแทนของพวกเจ้า? [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่44:ก้มหัวลงซะ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่45:หากแน่จริงก็เข้ามา
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่46:ข้าให้จับคืน [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่47:หมาป่าโลหิต [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่48:แนะนำ
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่49:ข้าช่วยเจ้าได้ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่50:เปลวงเพลิงที่แท้จริง
4 เดือน ที่แล้ว
บทที่51:บังคับให้ฝึก -
  บทที่101:แค่ราคาคุย

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
บทที่102:การละเล่นของหลินเฟย [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่103:คิดจะบีบบังคับข้า? [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่104:ปราณจักรพรรดิ
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่105:สูงส่งสู่ต่ำต้อย
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่106:ข้าจะเป็นคนแรกที่ตัดไข่ของมัน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่107:เส้นโลหิตของโลก
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่108:ทะลวงระดับ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่109:ยังมีเวลาอีกมาก [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่110:พวกบ้านนอก?
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่111:คำเตือน [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่112:ครั้งนี้จะปล่อยไปก่อน
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่113:รองเท้าวายุ
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่114:สำเร็จแต่ไม่ถูกใจ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่115:ข้อตกลง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่116:เพราะเลือด1หยด
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่117:เจอมันวางอยู่? [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่118:ดันเป็นตระกูลนี้จริงๆ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่119:ระวังปากของเจ้า...
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่120:ไม่คิดว่าเจ้าจะไร้ความสามารถ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่121:ไม่เสียเที่ยว [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่122:ของจริง!
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่123:การทดสอบล้มเหลว?
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่124:ตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่า [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่125:เดินหน้าช้าไปหนึ่งก้าว
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่126:จะเจอกับหายนะแต่ยังไม่รู้ตัว [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่127:จะให้ข้าเอาชนะได้อย่างไร [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่128:เทคนิคควบคุมกล้ามเนื้อ
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่129:ไม่สมควรมีผู้สืบทอด [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่130:สิ่งที่กำลังต้องการ
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่131:อย่าหยิ่งผยองให้มากนัก
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่132:พบเจออีกครั้ง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่133:เจ้ากล้าเดิมพันหรือไม่ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่134:อับอายเกินจะทนไหว
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่135:ท่านไม่มีความสามารถพอ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่136:นักอาคมระดับ6 [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่137:เกินกว่าที่คาด
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่138:จิ้นโจว [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่139:ผู้มาเยือน
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่140:อย่างน้อยต้อง5,000,000
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่141:ยุทธภัณฑ์พลองมังกรทอง [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่142:ดินแดนผาสุข/กฏที่เข้มงวด [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่143:ผลจิตเนรมิต
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่144:เริ่มปลดผนึก [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่145:แกนอสูรของสัตว์อสูรบรรพกาล [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่146:หมาแก่ที่มีแต่ความโลภ
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่147:ผู้อาวุโส? [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่148:เป็นพวกเจ้าที่ต้องเสียใจ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่149:ทั้งหมดไม่ใช่ตัวชี้วัด
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่150:เริ่มทำลายตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่151:ไม่ยอมรับโอกาสนั้นไว้เอง
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่152:สู้กับมดปลวกไม่สนุกเลยสักนิด
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่153:ถูกไล่บี้ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่154:จำใจต้องเชื่อ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่155:ตั้งค่าหัว
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่156:ผู้ก่อตั้งตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่157:คลื่นที่ค่อยๆขยายตัว [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่158:เจ็บปวดเหลือทน
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่159:กำลังทำให้ราชวงค์ตัวเองถดถอย [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่160:คำเตือน! [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่161:เมล็ดพันธุ์แห่งความแค้น
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่162:โชควาสนา
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่163:นิกายในอนาคต [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่164:ฟงเลี่ยสาบานต่อกฏแห่งสวรรค์
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่165:นัดหมายในอีก1ปี [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่166:ถึงเวลาทดแทนบุญคุณ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่167:วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าตาสว่าง
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่168:เจ้าพูดบ้าอะไรกัน [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่169:นี่หนะหรือไร้พรสวรรค์ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่170:หากพ่อของข้าเป็นอะไรข้าจะขุดรากถอนโคนให้สิ้น
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่171:เจ้าต้องสอนข้า! [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่172:แน่จริงก็ข้ามเส้นมา [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่173:หากชนะเจ้ารอด
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่174:คนรับใช้จินเถา [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่175:อดีตของหลินเทียน [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่176:แหวนจุติสวรรค์
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่177:นายน้อยของข้าจะมาคิดบัญชีนี้กับเจ้า [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว
บทที่178:ราชวงค์ไร้ทางออก [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว
บทที่179:พิษนภาทะลวงใจ
4 วัน ที่แล้ว
บทที่180:ผยิ่งผยองดูถูก
4 วัน ที่แล้ว
บทที่181:สร้างสีสันเล็กน้อย [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว
บทที่182:ยั่วยุ
3 วัน ที่แล้ว
บทที่183:เป็นคนโง่อีกคนที่ข้าเจอ [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว
บทที่184:ข้ามีความแข็งแกร่งนั้นอยู่แล้ว [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว
บทที่185:โหดเหี้ยม เด็ดขาด
1 วัน ที่แล้ว
บทที่186:สายเลือดเผ่ามาร [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
1 วัน ที่แล้ว

ว้าว2ตอนเลย 

2 วัน ที่แล้ว

อ่านฟรีได้เว้นตอนมันตะงิดๆอ่ะครับ

ผมจะว่าอะไรมากก็ไม่ได้เพราะอ่านฟรี!

เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเกลียดผม

อีก2-3เดือนผมจะเปย์ตอนที่เหลือแนนอน

ตอนนี้ไม่มีงานทำแต่ส่งใบสมัครงานไปแล้วอีก2เดือนค่อยได้เริ่มงานน

รอก่อนเถอะข้าจะเปย์ไห้เจ้าเห็นเอง!!

2 วัน ที่แล้ว

ตอนเดียวหรือครับวันนี้ 

4 วัน ที่แล้ว

อยากอ่านต่อ ????????

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

อย่างน้อยวันละตอนก็ดี

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK