กลืนสวรรค์ทำลายปฐพี
แมวน้ำสติแตก: เจ้าของเรื่อง
เมื่อหลินเฟยอายุครบ10ปีหลินเฟยจำเป็นต้องขึ้นไปทดสอบระดับพรสวรรค์...เรื่องทุกอย่างกลับด้าน
หลินเฟยไร้พรสวรรค์ไม่สามารถฝึกฝนได้ ด้วยเหตุการณ์บางอย่างหลินเฟยที่เคยมีจิตใจอ่อนโยนได้ตายลง
และให้กำเนิดหลินเฟยที่กลายเป็นคนอีกคนขึ้นมาแทน

ระดับพลัง (ทุกระดับแบ่งเป็น9ขั้นย่อยและในขั้นย่อยจะแบ่งเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง)
-ปราณพื้นฐาน ค่าเงิน 100เหรียญทองแดง=1เหรียญเงิน
-ปราณรวบรวม 1000เหรียญเงิน=1เหรียญทอง
-ปราณก่อเกิด
-ปราณปฐพี
-ปราณนภา
-ปราณจักพรรดิ์
-ปราณราชันย์
-ปราณเทพจอมราชันย์
ระดับของเม็ดโอสถและวิชาต่างๆแบ่งเหมือนระดับลมปราณ

สารบัญ

CONTENT
บทที่1:เมืองจันทรา [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่2:ถึงวันทดสอบระดับพรสวรรค์ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่3:ไร้พรสวรรค์? [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่4:การเปลี่ยนแปลง [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่5:โจมตีตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่6:ข้าไม่อร่อยหรอก [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่7:ไอ้แก่นรก [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่8:ฝึกและฝึก! [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่9:เจตจำนงแห่งกระบี่ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่10:บ่อนพนัน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่11:หลินเฟยเปลี่ยนไป? [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่12:กล่องไม้แปลกๆ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่13:เจ้าของบ่อนพนัน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่14:ใต้บ่อน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่15:ลองด้วยตัวเอง [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่16:ต่อสู้ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่17:การมาของตระกูลหลิน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่18:ตบ! [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่19:ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่20:การเดิมพันของกงจุน [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
บทที่21:เปิดกล่อง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่22:น้ำเต้าควบกลั่นเก้าสวรรค์ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่23:ออกจากเมืองจันทรา [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่24:คลื่นกระบี่ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่25:ช่วยเหลือ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่26ป่าอสูร [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่27:กายาผนึกสวรรค์ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่28:แกนอสูรที่หายไป [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่29:ถึงที่หมาย/สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่30:เลือกข้าสิ! [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่31:ทำไมข้าต้องเลือก [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่32:นักอาคมระดับ5 [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่33:เมืองสีชาด [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่34:สมาคมของนักอาคม [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่35:ช้าก่อนผู้อาวุโส [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่36:เจ้าได้ทำในสิ่งที่ไม่สมควร [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่37:ข้าไม่เหมือนนักอาคมตรงไหน [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่38:สร้างความรำคาญมากเกินไป [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่39:หนิงฮวา,หนิงเอ๋อ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่40:ข้าไม่ได้ขู่ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่41:กลั่นแกล้ง [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่42:อาคมสังหารปราณกระบี่สลายสรรพสิ่ง โดย [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่43:นี่คือการตอบแทนของพวกเจ้า? [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่44:ก้มหัวลงซะ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่45:หากแน่จริงก็เข้ามา
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่46:ข้าให้จับคืน [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่47:หมาป่าโลหิต [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่48:แนะนำ
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่49:ข้าช่วยเจ้าได้ [อ่านฟรี]
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่50:เปลวงเพลิงที่แท้จริง
2 เดือน ที่แล้ว
บทที่51:บังคับให้ฝึก -
  บทที่101:แค่ราคาคุย

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
บทที่102:การละเล่นของหลินเฟย [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่103:คิดจะบีบบังคับข้า? [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่104:ปราณจักรพรรดิ
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่105:สูงส่งสู่ต่ำต้อย
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่106:ข้าจะเป็นคนแรกที่ตัดไข่ของมัน [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่107:เส้นโลหิตของโลก
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่108:ทะลวงระดับ [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่109:ยังมีเวลาอีกมาก [อ่านฟรี]
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่110:พวกบ้านนอก?
1 เดือน ที่แล้ว
บทที่111:คำเตือน [อ่านฟรี]
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่112:ครั้งนี้จะปล่อยไปก่อน
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่113:รองเท้าวายุ
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่114:สำเร็จแต่ไม่ถูกใจ [อ่านฟรี]
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่115:ข้อตกลง [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่116:เพราะเลือด1หยด
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่117:เจอมันวางอยู่? [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่118:ดันเป็นตระกูลนี้จริงๆ [อ่านฟรี]
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่119:ระวังปากของเจ้า...
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่120:ไม่คิดว่าเจ้าจะไร้ความสามารถ [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่121:ไม่เสียเที่ยว [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่122:ของจริง!
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่123:การทดสอบล้มเหลว?
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่124:ตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่า [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่125:เดินหน้าช้าไปหนึ่งก้าว
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่126:จะเจอกับหายนะแต่ยังไม่รู้ตัว [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
บทที่127:จะให้ข้าเอาชนะได้อย่างไร [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว
บทที่128:เทคนิคควบคุมกล้ามเนื้อ
3 วัน ที่แล้ว
บทที่129:ไม่สมควรมีผู้สืบทอด [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว
บทที่130:สิ่งที่กำลังต้องการ
2 วัน ที่แล้ว
บทที่131:อย่าหยิ่งผยองให้มากนัก
1 วัน ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
6 วัน ที่แล้ว

สนุกมักๆ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

อยากให้มาวันล่ะ10ตอนเลย อารมค้าง

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

มีต่ออีกม่ะ...กำลังค้างเลย

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

รอ.......ตอนต่อไป

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

มีต่ออีกม่ะอ่ะ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK