เซียนเทพยุทธ์ (จบ)
ติดตาม
นิยาย จีน,กำลังภายใน,เทพเซียน
“อันมนุษย์เมื่อมีแบ่งแยกย่อมมีขัดแย้ง เพียงไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเท่านั้นเอง” (นิยายเรื่องแรกของผู้แต่ง 12/10/2561)
BlackStar (ดาราทมิฬ) : เจ้าของเรื่อง
108.11K

อ่าน

203

ตอน

6

คอมเมนต์

นิยายเรื่องแรกของผู้แต่ง
แสงสายัณห์ส่องสลัวที่ขอบฟ้า พยัพเมฆาเคลื่อนคล้อยหนีหาย

หมู่มวลดาราส่องแสงระยิบระยับ คลอเคล้ากับจันทราที่เต็มดวง

ส่งเสริมสอดประสานให้ รัตติกาลนี้แลดูสวยงามยิ่ง 

            

     ที่เขาเถาหมิงซานมีแสงสีทองอร่ามจากฟากฟ้าทอดลงสู่ยอดเขา ที่นั่นให้กำเนิดยอดคนแห่งยุค ท่านบุกเบิกถ่ายทอดหลักธรรม คำสอน หลักศาสตร์วิถีแห่งฟ้าให้กับมนุษย์ เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นและได้แผ่ขยายออกไป ความมืดก็เริ่มถดถอยลง จนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาหลายศตวรรษ ผู้คนได้ศึกษา ทำความเข้าใจกับหลักคำสอน และศาสตร์วิถีแห่งฟ้าที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนบังเกิดเป็นลัทธิใหญ่ๆ สองลัทธิ คือ เต๋า และเชน

            เต๋า เน้นความสมดุลของดินและฟ้า มีจุดหมายเพื่อเป็นอมตะ

            เชน เน้นฝึกกำลังจิตถ่ายทอดสู่กายและใจ มีจุดหมายเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสังขาร

                                       

       “อันมนุษย์เมื่อมีแบ่งแยกย่อมมีขัดแย้ง เพียงไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเท่านั้นเอง”

 

ระดับพลัง

1. ลัทธิเต๋า 

        1.1 ระดับปฐมญาณ (ปะ-ถม-มะ-ยาน)

        ขั้นต้น รับรู้พลังธรรมชาติ

        ขั้นปลาย ตื่นรู้ในพลังธรรมชาติ

        1.2 ระดับทุติญาณ (ทุ-ติ-ยาน)

        ขั้นต้น รวมรั้งพลังธรรมชาติ (นำพลังธรรมชาติจากภายนอก เข้าสู่ในกาย ก่อเกิดพลังญาณภายใน)

        ขั้นปลาย สร้างจุดศูนย์รวมพลัง (ขั้นตอนการสร้างแก่นญาณชีพจรฟ้าภายในร่าง)

        1.3 ระดับตติญาณ (ตะ-ติ-ยาน)

        ขั้นต้น ปลดปล่อยวิถีพลังภายใน (ใช้พลังญาณภายในกายที่สั่งสมมาจนเกิดเป็นแก่นญาณชีพจรฟ้า จู่โจมออกไปได้)

        ขั้นปลาย ปลดปล่อยวิถีพลังภายนอก (ใช้พลังภายในชักนำพลังจากภายนอก หรือสร้างพลังจากธรรมชาติขึ้นมา จู่โจมหรือป้องกันได้)

        1.4 ระดับบรมมาญาณ (บอ-รม-มา-ยาน)

        ขั้นต้น ผสานพลังธรรมชาติ (พลังภายในกายและพลังธรรมชาติผสานส่งเสริมก่อเกิด พลังญาณปาฎิหาริย์อันเข้มแข็ง)

        ขั้นปลาย สู่สมดุล (พลังภายในกายหลอมรวมกับพลังธรรมชาติจนเกิดความสมดุล หากประสานเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จ จะทำให้ผู้ฝึกก้าวสู่ระดับขอบเขตที่เหนือกว่าธรรมชาติ แต่หากเกิดการผิดพลาดในขั้นการปรับสมดุล จะถูกพลังธรรมชาติย้อนทวน ทำลายแก่นญาณชีพจรฟ้า กลับสู่การเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถฝึกปรือได้อีก)

        1.5 ระดับปรมาญาณ (ปะ-ระ-มา-ยาน)

        ขั้นต้น เหนือธรรมชาติ

        ขั้นปลาย เบิกนภา

        1.6 ระดับเหนืออมตะ

        ขั้นต้น เบิกดารา (ดึงพลังจากดวงดาว อัญเชิญวิญญาณดาราแห่งนักษัตร)

        ขั้นปลาย เซียนอมตะ (หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย)

 

2. ลัทธิเชน 

         2.1 ระดับสัจญาณ (สัด-จะ-ยาน) หรือที่เรียกว่า ด่านหยั่งรู้สี่ประการ

        ขั้นที่หนึ่ง “ความทุกข์” ก่อกำเนิดพลังกาย

        ขั้นที่สอง “เหตุแห่งทุกข์” ก่อกำเนิดพลังทางจิต

        ขั้นที่สาม “ความดับทุกข์” กาย จิตประสานส่งเสริม

        ขั้นที่สี่ “ทางแห่งความดับทุกข์” พลังกาย จิตก่อเกิดเป็นศูนย์รวมแห่งพลังปาฏิหาริย์

        2.2 ระดับกิจญาณ (กิด-จะ-ยาน) หรือที่เรียกว่า ด่านวิถีแห่งพลัง

        ขั้นที่หนึ่ง หยั่งรู้วิถีแห่งพลัง

        ขั้นที่สอง เบิกวิถีแห่งพลัง

        ขั้นที่สาม กายจิตประสานพลัง (ถ้าพลังกระจายโคจรอยู่ทั่วกายจิต และหลอมรวมเป็นหนึ่งเมื่อใด ก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นการกลับคืนสู่แรกเริ่ม)

        ขั้นที่สี่ สู่แรกเริ่ม (ผ่านด่านจะขึ้นสู่วิธีแห่งเทพ เหนือวัฏสังขาร ไม่ผ่านด่านจะกลับสู่บุคคลธรรมดา แต่จะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้)

        2.3 ระดับกตญาณ (กะ-ตะ-ยาน) หรือที่เรียกว่า ด่านเหนือวัฏสังขาร

        ขั้นที่หนึ่ง เหนือปาฏิหาริย์

        ขั้นที่สอง กายาเทพ

        ขั้นที่สาม จิตแห่งเทพ

        ขั้นที่สี่ เซียนวัฏสังขาร (หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย)

 

ประเภทอาวุธ

1. ชั้นเลว

2. ชั้นพื้นฐาน

3. ชั้นดี

4. ชั้นเลิศ                          (หมื่นอาวุธชั้นเลิศ)

5. ชั้นหายาก                    (พันอาวุธหายาก)

6. ชั้นตำนาน                    (ร้อยอาวุธแห่งตำนาน)

7. ชั้นบรรพกาล               (เจ็ดอาวุธบรรพกาล)

 

เงินตราแลกเปลี่ยน

- ฮั่วเป่ย (โลหะสำริดก้อนเท่าหัวแม่มือมีรูตรงกลาง)       200 ฮั่วเป่ย เท่ากับ 1 เผิง

- เผิง (โลหะสำริดจำนวน 200 ก้อน ที่ถูกร้อยเป็นพวงเดียวกัน)

 

 

ผู้แต่ง: BlackStar (ดาราทมิฬ)


เริ่มเขียน 12/10/2561

สารบัญ

CONTENT

รายการรีวิว

REVIEW