BEWARE เด็กอันตราย (จบแล้ว)
afit-leo: เจ้าของเรื่อง


วันหนึ่งที่ไม่ได้ต่างไปจากทุกวัน  หากจู่ๆ เด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกลับได้รับพลังประหลาดเข้ามา

พลังที่ทำให้พวกเขาสามารถใช้พลังจากธรรมชาติได้

แต่ล่ะคนที่มีพลังล้วนมีเป้าหมายของตนชัดเจน

เพื่อปกป้อง...

เพื่อทำลาย...

เพื่อเปลี่ยนแปลง...หากสุดท้ายแล้วนั้น

“ความปรารถนา”

ของผู้ใดกัน

จะถูกทำให้เป็นจริง?

................................................................

....“หากมีพลังนี้แล้วทำให้คนที่เรารักกลัว  ฉันไม่ขอมีเลยจะดีกว่า”....

                                                                                                                                                                                   เนียร์
สารบัญ

CONTENT
1 : เหตุการณ์ประหลาด [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
2 : พี่ชายจอมกวน [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
5 : สีเป็นเหตุ(ของจริง!!) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
3 : สิ่งที่เหลืออยู่ [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
4 : สีเป็นเหตุ(แบบเล่นๆ) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
6 : สัตว์ประหลาดออกอาละวาด!! [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
7 : ประสาทกิน [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
8 : เทอมใหม่สุดวุ่น [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
9 : ฝันบอกข่าว [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
10 : โรงเรียนอันตราย [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
11 : ระวังภัย [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
12 : เหยื่อ [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
13 : เกลียดลูกบอลที่สุด [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
14 : ข่าวลือ [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
15 : แขกไม่ได้รับเชิญ [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
16 : บทตัดสิน [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
17 : สายลมเดียวดาย [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
18 : ท้าดวล [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
19 : ทางเลือกที่ถูกต้อง [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
20 : ซุปเปอร์เกิลล์??! [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
21 : งานพิเศษ [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
22 : งานเข้า...(ในหลายๆความหมาย) [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
23 : ของแสลง [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
24 : งานเลี้ยง [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
25 : ถ้าหากฉันตายละก็... [อ่านฟรี]
9 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
26 : จุดเชื่อมต่อ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
27 : นิรารักษ์ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
28 : ทำบุญทำทาน [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
29 : True or False [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
30 : ชอบสั่ง [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
31 : ฟังผมหน่อย(โว้ย) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
32 : ความพยายามอยู่ที่ไหน... [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
33 : ความสำเร็จอยู่ที่..?? [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
35 : เปิดฤดูกาลกีฬาสีสุดวุ่น [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
36 : สู้ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
34 : จุดบรรจบ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
37 : งานเต้นรำ [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
38 : คริสต์มาส [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
39 : สิ้นสุด และ เริ่มต้น (จบช่วง 1) [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 9 หน้า A4
40 : เรื่องเล่าขาน [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
41 : คุกคาม [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
42 : มุ่งมั่น [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A4
43 : ประลอง [อ่านฟรี]
8 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
44 : เรื่องเล่าเก่า [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
45 : MESSAGE [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
46 : วันเบาๆ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
47 : KILL!! [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
บทเสริม : นิกร [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
บทเสริม:ทิน [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
48 : ชักใย [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
49 : สิ่งสำคัญ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
50 : ความยุ่งยาก [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
51 : คนที่ทนทุกข์ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
52 : คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
53 : สละชีพ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
54 : ข้อแตกต่าง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
55 : เจรจา [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
56 : ความจริง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
57 : ปัญหาที่ไม่อาจแก้ไข [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
58 : หลงทาง [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
59 : เรื่องราวในคืนรอ [1] [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
60 : เรื่องราวในคืนรอ [2] [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
61 : เรื่องราวในคืนรอ [3] [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
62 : หนี [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
64 : พบเจอ และ แยกจาก (จบช่วง 2) [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
63 : วจีแห่งธรรมชาติ [อ่านฟรี]
7 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
ตอนพิเศษ : ต้นกำเนิด (1)
6 เดือน ที่แล้ว

 • 13 หน้า A4
ตอนพิเศษ : ต้นกำเนิด (2)
6 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
65 : เริ่มต้น...สู่จุดจบ (เริ่มช่วง 3) [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 1 หน้า A4
66 : ควบคุม [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
67 : ปริร้าว [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
68 : ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A4
69 : รุกล้ำ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
70 : \"ไม่เป็นไร\" [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
71 : ความสัมพันธ์ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 9 หน้า A4
72 : ของที่ระลึก [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
73 : ดาวดับแสง (1) [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
74 : ดาวดับแสง [2] [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
75 : หนทางอื่น [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
76 : ถาโถม [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
77 : ความเข้าใจ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
78 : โลกอันแสนโหดร้าย [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
79 : เพียงความสุข
6 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4

 • 18,041
80 : เหตุผลที่ต่อสู้ [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
81 : ความทรงจำ
6 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
82 : แตกพล่าน
6 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
83 : แสงและเงา [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 6 หน้า A4
84 : ช่วงเวลาตัดสิน
6 เดือน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A4
85 : แสงดาวนำพา [อ่านฟรี]
6 เดือน ที่แล้ว

 • 12 หน้า A4
86 : โลกที่หมุนต่อ (จบ)
5 เดือน ที่แล้ว

 • 12 หน้า A4
Special Part : เรื่องที่ควรรู้ [1] [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
Special part : เรื่องที่ควรรู้ [2] [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว

 • 7 หน้า A4
บทแทรก : เพาะชำ [อ่านฟรี]
5 เดือน ที่แล้ว

 • 2 หน้า A4
ตอนพิเศษ : หลังจากนั้น (1)
4 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4
ตอนพิเศษ : หลังจากนั้น (2)
4 เดือน ที่แล้ว

 • 8 หน้า A4

รีวิว

REVIEW
9 เดือน ที่แล้ว

https://www.kawebook.com/assets/emoji2/0_26.png

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK