[นิยายแปล] จอมกระบี่กบฏสวรรค์
*วาริช*: เจ้าของเรื่อง
Glory Forever : ผู้ถือลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทย
*วาริช* : ผู้แปล
[นิยายแปลจีน] จอมกระบี่กบฏสวรรค์

เสวียนเทียนเกิดในตระกูลที่แข็งแกร่งด้านเพลงกระบี่ แต่เนื่องจากลุงของเขาได้วางแผนร้าย ทำให้เขากับครอบครัวต้องหนีตายออกมา แล้วเขาจำต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลฝั่งมารดาของเขาแทน

ระหว่างการหลบหนีพวกเขาได้รับบาดเจ็บนั้นทำให้พลังลมปราณของทุกคนล่าถอยลง เสวียนเทียนที่ยังเล็กก็ได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อพลังลมปราณของเขาโดยตรง

ต่อมาเขาได้เข้าไปอยู่ในสำนักที่ขึ้นชื่อเรื่องเพลงกระบี่ ทำให้เขาพบกระบี่ในตำนานซึ่งพลังของกระบี่นั้นไม่เพียงแต่ฟื้นฟูพลังของเขา ยังสามารถเพิ่มพลังลมปราณอีกด้วย

เมื่อโอกาสมาถึงเหตุไฉนจะปล่อยให้มันสูญเปล่า เสวียนเทียนจึงเร่งฝึกฝนเพลงกระบี่เพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของเขาไว้
         

----------------------
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้นฉบับ :  起点中文网( Qidian Zhongwen Wang )

ประพันธ์โดย :  EK巧克力

แปลและเรียบเรียงโดย :  *วาริช*
----------------------


#นิยาย #อ่านนิยาย #นิยายจีน #นิยายแปล #นิยายกำลังภายใน #นิยายแฟนตาซี

รายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่อง
-อุดหนุนลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในราคาเล่มละ120กำลังใจ ( หากนับตอนฟรี จะเฉลี่ยตกเล่มละ 80-90 บาทค่ะ )
 เมื่อเทียบกับนิยายแปลเป็นเล่ม 30 ตอน เท่ากับ 1 เล่ม^_^

สารบัญ

CONTENT
เล่มที่1 ภาคที่1 แผ่นดินเสินโจว ตอนที่1 เงากระบี่บึงเหมันต์ [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่2 ล้มจางหู่ (1) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่3 ล้มจางหู่ (2) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่4 ล้มจางหู่ (3) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่5 หอวิชายุทธ์ (1) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่6 หอวิชายุทธ์ (2) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่7 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (1) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่8 ชื่อสะเทือนสำนักชั้นนอก (2) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่9 นัดสามเดือน (1) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่10 นัดสามเดือน (2) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่11 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (1) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่12 ออกนอกสำนักเก็บประสบการณ์ (2) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่13 เทือกเขาเร้นลม (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่14 เทือกเขาเร้นลม (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่15 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่16 สมุนไพรทิพย์ฉีหวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่17 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่18 ชั้นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นแปด (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 19 บรรลุวิถีดับเงา (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 20 บรรลุวิถีดับเงา (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 21 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 22 กลับสำนักกระบี่สวรรค์ (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 23 ตะลึงสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 24 ตะลึงสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 25 การแข่งขันจัดอันดับ (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 26 การแข่งขันจัดอันดับ (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 27 ถลาลมเก้ากระบี่ (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 28 ถลาลมเก้ากระบี่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 29 เข้ารอบต่อเนื่อง (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่1 ตอนที่ 30 เข้ารอบต่อเนื่อง (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 31 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 32 สถานการณ์ลื่นไหลดุจผ่าปล้องไผ่ (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 33 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 34 เข้าสู่แปดอันดับแรก (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 35 ใช้พลังทลายเร็ว (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 36 ใช้พลังทลายเร็ว (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 37 ล้มจางหลง (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 38 ล้มจางหลง (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 39 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 40 อันดับหนึ่งแห่งสำนักนอก (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 41 ได้รับรางวัล (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 42 ได้รับรางวัล (ปลาย) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 43 ลายแทงปริศนา (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 44 ลายแทงปริศนา (ปลาย) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 45 ดักสังหารกลางทาง (ต้น) [อ่านฟรี]
4 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 46 ดักสังหารกลางทาง (ปลาย) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 47 กำไรใหญ่หลวง (ต้น) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 48 กำไรใหญ่หลวง (ปลาย) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 49 กลับคืนตระกูล (ต้น) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 50 กลับคืนตระกูล (ปลาย) [อ่านฟรี]
3 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่2 ตอนที่ 51 แผนร้ายสามตระกูล (ต้น) -
  เล่มที่ 4 ตอนที่ 101สำนักในสะเทือน (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 4 ตอนที่ 102 สำนักในสะเทือน (ปลาย) -
  เล่มที่ 7 ตอนที่ 201 สามคุณชายใหญ่ (ต้น)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

  •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

  •  
เล่มที่ 7 ตอนที่ 202 สามคุณชายใหญ่ (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 203 เรื่องลับพันปี (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 204 เรื่องลับพันปี (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 205 งานชุมนุมสี่สำนักยุทธ์ (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 206 งานชุมนุมสี่สำนักยุทธ์ (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 207ยอดฝีมือรุ่นหลัง (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 208 ยอดฝีมือรุ่นหลัง (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 209 คว้าชัยศึกแรก (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 7 ตอนที่ 210 คว้าชัยศึกแรก (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 211 เข้าสี่อันดับแรก (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 212 เข้าสี่อันดับแรก (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 213 ศึกปีศาจ (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 214 ศึกปีศาจ (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 215 หมัดพิฆาตกระบี่หนัก (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 216 หมัดพิฆาตกระบี่หนัก (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 217 ชิงที่หนึ่ง (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 218 ชิงที่หนึ่ง (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 219 อาณาจักรเทียนเจี้ยน (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 220 อาณาจักรเทียนเจี้ยน (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 221 มีหน้ามีตา (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 222 มีหน้ามีตา (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 223 วาสนารักมาเยือน (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 224 วาสนารักมาเยือน (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 225 วังเทพฝันมายา (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 226 วังเทพฝันมายา (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 227 อัจฉริยะดุจหมู่เมฆ (ต้น)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 228 อัจฉริยะดุจหมู่เมฆ (ปลาย)
1 เดือน ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 229 ลึกเข้าไปในแดนทิพย์ (ต้น)
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 230 ลึกเข้าไปในแดนทิพย์ (ปลาย)
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 231 น้ำพุทิพย์ปราณต้นกำเนิด (ต้น)
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 232 น้ำพุทิพย์ปราณต้นกำเนิด (ปลาย)
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 233 ศิษย์แห่งเซียวเหยา (ต้น)
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 234 ศิษย์แห่งเซียวเหยา (ปลาย)
4 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 235 พระราชวังแสงทิพย์ (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 236 พระราชวังแสงทิพย์ (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 237 เสือน้อยแผลงฤทธิ์ (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 238 เสือน้อยแผลงฤทธิ์ (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 239 วิถีค่ายกลวิชาค่ายกล (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 8 ตอนที่ 240 วิถีค่ายกลวิชาค่ายกล (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 241 ชิงทะลวงเมฆา (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 242 ชิงทะลวงเมฆา (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 243 ชั้นเบิกนภาขั้นแปด (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 244 ชั้นเบิกนภาขั้นแปด (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 245 สมุนไพรทิพย์ชั้นปฐพี (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 246 สมุนไพรทิพย์ชั้นปฐพี (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 247 แหวกวงล้อมแน่นหนา (ต้น)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 248 แหวกวงล้อมแน่นหนา (ปลาย)
3 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 249 เคล็ดลับคำว่ากล้า (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 250 เคล็ดลับคำว่ากล้า (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 251 ขนกลับมาเต็ม (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 252 ขนกลับมาเต็ม (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 253 สะเทือนเสินโจว (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 254 สะเทือนเสินโจว (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 255 รับศิษย์เป็นกรณีพิเศษ (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 256 รับศิษย์เป็นกรณีพิเศษ (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 257 เสวียนเทียนประกาศศักดา (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 258 เสวียนเทียนประกาศศักดา (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 259 ชื่อเสียงลือลั่นอ้าวโจว (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 260 ชื่อเสียงลือลั่นอ้าวโจว (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 261 อาณาจักรเหลียนเยว่ (ต้น)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 262 อาณาจักรเหลียนเยว่ (ปลาย)
2 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 263 เงาลึกลับในคืนมืดมิด (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 264 เงาลึกลับในคืนมืดมิด (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 265 ร่องรอยของมารหลอมโลหิต (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 266 ร่องรอยของมารหลอมโลหิต (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 267 ชิงลงมือก่อน (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 268 ชิงลงมือก่อน (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 269 แผนร้ายแผนลวง (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 9 ตอนที่ 270 แผนร้ายแผนลวง (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 271 เสือน้อยวิวัฒนาการ (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 272 เสือน้อยวิวัฒนาการ (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 273 เสวียนเทียนบรรลุกระบี่ (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 274 เสวียนเทียนบรรลุกระบี่ (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 275 บุกสังหารเขามังกรฟ้า (ต้น)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 276 บุกสังหารเขามังกรฟ้า (ปลาย)
1 สัปดาห์ ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 277 นักเดินทางภูตพราย (ต้น)
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 278 นักเดินทางภูตพราย (ปลาย)
6 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 279 พลิกฟ้าดิน (ต้น)
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 280 พลิกฟ้าดิน (ปลาย)
5 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 281 ได้ลาภครั้งใหญ่ (ต้น)
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 282 ได้ลาภครั้งใหญ่ (ปลาย)
4 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 283 คลื่นความขัดแย้งครั้งใหญ่ (ต้น)
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 284 คลื่นความขัดแย้งครั้งใหญ่ (ปลาย)
3 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 285 รสรักไร้ขอบเขต (ต้น)
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 286 รสรักไร้ขอบเขต (ปลาย)
2 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 287 เจ้าหอดาวเหนือ (ต้น)
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 288 เจ้าหอดาวเหนือ (ปลาย)
1 วัน ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 289 บุกเดี่ยวสำนักกระบี่เจ้าสำราญ (ต้น)
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เล่มที่ 10 ตอนที่ 290 บุกเดี่ยวสำนักกระบี่เจ้าสำราญ (ปลาย)
1 ชั่วโมง ที่แล้ว

รีวิว

REVIEW
1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ไฟมาแล้ว เย้! ไฟมาทันวันนี้เลยอัพของวันนี้แล้วนะ ขอบคุณทุกท่านที่รอ รักนักอ่านทุคน :)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว

นอนฝันดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว

รอพรุ่งนี้กัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว

พรุ่งนี้อ่านยาวเลย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว

สวัสดีค่ะนักอ่านทุกท่าน^_^

เนื่องจากหมู่บ้านของนักแปลเรื่อง จอมกระบี่กบฏสวรรค์ เกิดเหตุไฟดับทั้งหมู่บ้าน จึงทำให้ไม่สามารถนำนิยายตอนใหม่มาลงได้ แต่ในวันพรุ่งนี้ ทางนักแปลจะลงนิยายชดเชยของวันนี้ให้แน่นอนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ^_^

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK