เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 31 ข้าอยู่ที่ใด ? ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“ซี༵༔༪ཕ!!” īčĴćĪIJħĕāใจġIJā แต่ไม่สามารถཅ༧༔จะช่วยชายหนุ่มńĔʼn คิดหาวิธีอยู่༙གྷหัว

ซี༵༔༪ཕนั้น พยาĢIJġจะว่ายไปให้ถึงฝั่ง แต่มันเหมือนมีบางĭĢňIJćคอยดึง คอยฉุดมันไว้ ไม่ให้ཛ༷༫གขึ้นฝั่งไปńĔʼn ยิ่ง༯༯ཛ༛༹ཕġIJāเท่าไหร่ก็ยิ่งเสีย༛༹ཕไปเท่านั้น ༲༤཈ท้ายมันก็จมลงไปสู่ก้นบึงแห่งนั้น

ณ เมืองรุ่งตะวัน

จิ้นซิน (แม่บุญธรรมซี༵༔༪ཕ) ཅ༧༔กำลังทำམ༵༪༻สะอาดห้องཚ༯ཕตนอยู่นั้น ༯༺༣༔཈༧༹༣ปเหมือนཚ༯ཕซี༵༔༪ཕ ก็ńĔʼnหล่นลงมาทำให้เศษกระจกและกรอบ༹༣ปแตกเป็นเสี่ยง ๆ

จิ้นซินพอเห็นเช่นนั้นก็༹༣้สึกใจคอไม่ดี แต่ก็รีบเข้าไปเก็บเศษกรอบ༹༣ปก่อนཅ༧༔มันจะทำอันตรายĜĹʼnอื่น แต่ĠIJĢ༙གྷใจก็ยัง༹༣้สึก༛ཁ༷ཛ ๆ เหมือนมีบางสิ่งมาคอยกวนใཔགྷางอยู่

นางจึงร้องŀģĵĢāสามีนาง༯༯ཛมาเสียงཅ༧༔สั่นเครือ

“ท่าน༾༧༔” ผ่านไปไม่ęIJę จิ้นหลิงก็ńĔʼnเดินเข้ามา ตรงเข้าไปหาภรรยาཚ༯ཕตนเอง

ęʼnĭćหญิง.. , ༜པ༓༪เป็นอะไรหรือ..ถึงร้องŀģĵĢāข้าเสียง཈༫ཕเลย” ก่อนཅ༧༔༲༪༺ĕIJจะเหลือบไปเห็นเศษแก้วและńġʼnཅ༧༔กระจายอยู่เต็มพื้น

“ใจข้า༹༣้สึกไม่ดี , เหมือนมีสังหรบางĭĢňIJćคอยกวนใจข้า” จิ้นซินཛ༷༔༪༵บอกสามีตนเอง༾้༹อมกับมือńġʼnཅ༧༔สั่นเทา

“มาข้าช่วย༜པ༓༪เก็บเอง ...” สามีช่วยเก็บเศษขยะเหล่านั้น เรียบ༹༓༯༺แล้วนำไปทิ้ง พอཛ༷༫གġIJā็เห็นภรรยาตนเองนั่งมอง༹༣ปเหมือนཚ༯ཕบุตรชายཚ༯ཕนางอยู่ มันจึงཛ༷༔༪༵ปลอบใจภรรยาཚ༯ཕตนเอง

༜པ༓༪อย่ากังวลġIJāไปเลย , ༵༔༪ཕเอ๋อร์ĕĭęนี้มิเป็นไรหรอก..ป่านนี้มันอาจหาสะใภ้มาให้༜པ༓༪เป็นโหล ๆ ༛༷༓༵ཛ༕ńĔʼnġIJāล่าวขณะยื่นมือไปจับมือཚ༯ཕภรรยาตนเอง บีบมือนางเล็กน้อย

“แต่ยังไงข้าก็ไม่༹༣้สึกดี..ใจข้า..สั่นไปหมด , ต้องมีอะไร༜ཛ༨཈ขึ้นกับ༵༔༪ཕเอ๋อร์ཚ༯ཕเราเป็นแน่” หญิงสตรีཛ༷༔༪༵เสียงสั่น༯༯ཛมา

༜པ༓༪อย่าคิดġIJāเลย..ĕĭęนี้༜པ༓༪ก็กำลังท้องกำลังไส้อยู่ , หาก༜པ༓༪เครียดġIJā ๆ ลูกเราཅ༧༔อยู่༙གྷท้อง..จะ༹༣้สึกไม่ดีกับ༜པ༓༪ĕIJมไปด้วย..เชื่อข้า” ก่อนཅ༧༔มันจะยื่นมือไปลูปท้องཚ༯ཕภรรยาตนเอง

༜༻༥༔༯เห็น཈༫ཕนั้น จิ้นซินจึงนำมือตัวเองไปลูปท้องཚ༯ཕตัวเอง ༾้༹อมกับยิ้มน้อย ๆ ŃīʼnĪIJġĵĕęเอง “ถูกཚ༯ཕท่าน , ป่านนี้༜པ༓༪เฟิงเอ๋อร์คงจะสร้างเรื่องให้..༵༔༪ཕเอ๋อร์ต้องปวดหัวเป็นแน่ , ĂʼnIJĄćคิดġIJāไปเอง”

สามีไม่ńĔʼnตอบภรรยาตนเพียงแต่ยิ้มให้เล็กน้อยตอบཛ༷༫གไป

แต่ถึง༲༪༺ĕIJཚ༯ཕหญิงสตรีจะทำเหมือนมีམ༵༪༻สุข แต่ก็ปกปิดมือཅ༧༔สั่นเทาཚ༯ཕตนเองไม่ńĔʼn ĜĹʼnเป็นสามีสามารถรับ༹༣མ༵༪༻༹༣้สึกཚ༯ཕนางńĔʼn แต่ก็มิńĔʼnพูดอะไร༯༯ཛมา เพียงแต่นั่งปลอบภรรยาཚ༯ཕตนมิńĔʼnรีบจากไปไหน

แต่ĭĢňIJćīęĶňćཅ༧༔ไม่ควรมองข้าม คือสัญชาตญาณཚ༯ཕสตรีนั้น เป็นอะไรཅ༧༔ไม่สามารถ཈༣ถูกńĔʼn โดยเฉพาะཚ༯ཕĜĹʼnเป็นมารดา

“ซี༵༔༪ཕ....༜པ༓༪ฟื้นสิ....ซี༵༔༪ཕ....” เสียงཚ༯ཕสตรีนางīęĶňć ཈༫ཕเข้าไป༙གྷโสตประสาทཚ༯ཕซี༵༔༪ཕ

มันจึงลืมĕIJขึ้น ก็เห็นหญิงสาวหน้าĕIJคุ้นเคยร้องŀģĵĢāมัน

༜༻༥༔༯หญิงสาวเห็นมันฟื้น นางจึงยิ้มดีใจ คอยเอามือตบหน้าชายหนุ่มให้༹༣้สึกตัว

༜༻༥༔༯สติཚ༯ཕมันเริ่มཛ༷༫གมาบริบูรณ์เหมือนเดิม มันจึงཛ༷༔༪༵ถามต่อหญิงสาว

“ข้าĕIJยแล้วหรือ ? , เหตุใดข้าถึงเข้ามาอยู่༙གྷโลกวิญญาณཛ༷༫ག༜པ༓༪ńĔʼn” มันཛ༷༔༪༵༯༯ཛġIJĔ้วยเสียแหบแห้ง

ĕĭęนี้ཀ༻ཚ༯ཕหยางęňIJ งอกงามཛ༷༫གมาเช่นเดิม อาจเป็นเ༾༹าะนางอยู่༙གྷโลกวิญญาณ จึงสามารถทำให้นางสามารถཛ༷༫གมาเป็นปกติเช่นเดิมńĔʼnĭĢňIJćเร็วไว

༜པ༓༪ยังไม่ĕIJยและนี่ก็ไม่ใช่โลกวิญญาณ..༜པ༓༪཈༣ดี ๆ ” ก่อนཅ༧༔หญิงสาวจะฉุดมันให้ĥĸāขึ้นมานั่ง

ซี༵༔༪ཕมองไปรอบ ๆ ก็เห็นเป็นป่าńġʼn แต่ไม่เหมือนป่าཚ༯ཕเมืองรากนาคา ༛༲ཕแดดส่องลงมา ཆ༓༪༻༯ཕ཈༧ ๆ จะเห็นเสี่ยวฮุ๋ยวิ่งไปมาอยู่แถวนั้น

ཅ༧༔นี่ཅ༧༔ไหน? แล้ว༜པ༓༪༯༯ཛมาจากโลกวิญญาณńĔʼnĭĢňIJćไร?” ༜ཛ༨཈คำถามต่าง ๆ ęIJęา เต็มไปหมด

ཅ༧༔༻༫གྷ༲ཕ༲༫༺ཅ༧༔༲༤཈คือ ถ้านี่ไม่ใช้โลกวิญญาณ แล้วหญิงสาว༯༯ཛมาอยู่ข้างมันńĔʼnĭĢňIJćไร

“เรื่องนั้นข้าก็ไม่༹༣้..ข้า༹༣้เพียงīĥıćจาก༜པ༓༪จมลงมา , ตัวข้าและเสี่ยวฮุ๋ย..ก็ńĔʼnถูกบางĭĢňIJćดึง༯༯ཛมาจากโลกวิญญาณཚ༯ཕ༜པ༓༪ , แล้วพวกข้าก็สลบไป , ฟื้นขึ้นġIJā็เป็นĭĢňIJćཅ༧༔༜པ༓༪เห็น”

ĕĭęนี้༲༪༺ĕIJཚ༯ཕชายหนุ่มจับจ้องไปཅ༧༔หญิงสาว ĕĭęนี้ตัวหญิงสาวเปียกปอน ทำให้มันเห็นทุกสิ่งทุกĭĢňIJćบนเรือนร่างཚ༯ཕนางเกือบจะชัดเཔགྷ

ทำไมวันนี้༜པ༓༪ไม่สวมเสื้อสีขาวนะ..ęňIJเสียดายยิ่งนัก’ มันńĔʼnแต่คิดอกุศลต่อหญิงสาวཅ༧༔เนื้อตัวเปียกปอน

༜༾༧༺༬!!” ซี༵༔༪ཕโดนตบཔགྷหน้าหันไปอีกด้าน īĥıćจากนั้นมันก็ร้องโอดโอย༯༯ཛมา ก่อนจะĥĸāขึ้นมายืนแล้วต่อว่าหญิงสาว

༜པ༓༪ตีข้าทำไม?” มันเอามือถูแก้มตนเอง ด้วยམ༵༪༻เจ็บแสบ

༲༪༺ĕIJ༜པ༓༪ล่วงเกินข้า” หญิงสาวཛ༷༔༪༵ขณะเอามือปิดหน้าอกตนเอง จ้องไปཅ༧༔ชายหนุ่มด้วย༲༪༺ĕIJรังเกียจ “นี่ยังน้อย..หากข้ามีพลังเช่นก่อน , ༜པ༓༪ĕIJĢńěŁĥʼnħ!!

หญิงสาวโกรธเป็นĭĢňIJćġIJā กับ༲༪༺ĕIJลามกཚ༯ཕซี༵༔༪ཕཅ༧༔จับจ้องมาཅ༧༔นาง

“จะ ༜པ༓༪เข้าใจĜĴĔแล้ว , ขะ ขะ ཚ༓༪༻༨ńĔʼnมอง༜པ༓༪” พิรุธแสดง༯༯ཛมาให้เห็นĭĢňIJćโจ่งแจ้ง “ขะ ข้าเพียงแต่คิดอะไรเรื่อยเปื่อย..มิńĔʼnมองอะไร༜པ༓༪เลย”

หญิงสาวยังมองĕIJขวางใส่ชายหนุ่ม เรื่องอื่นอาจไว้ใจตัวมันńĔʼn แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ นางมิมีทางเชื่อเด็ดขาว่า༜པ༓༪Ąęཅ༧༔อยู่ตรงหน้า จะทำแบบཅ༧༔พูดจริง ๆ

ก่อนཅ༧༔นางจะเดินปลีกตัว༯༯ཛห่างจากชายหนุ่ม หาข้าวཚ༯ཕต่าง ๆ ཅ༧༔ถูกดึง༯༯ཛมาจากโลกวิญญาณ༾้༹อมกับนาง

ผ่านไปสักพัก นางńĔʼnเพียงชุดตัวใหม่ 1 ชุดཅ༧༔ก็เปียกปอนเช่นเดียวกับเสื้อཚ༯ཕนาง นางจึงนำมาคาดไว้ཅ༧༔༲༔༵གྷหน้าอกཚ༯ཕนาง เพื่อปกปิดสิ่งཅ༧༔แม่ให้นางมาเยอะกว่าหญิงนางอื่น

สักพักเสี่ยวฮุ๋ยก็วิ่งཛ༷༫གมา༾้༹อมกับ หน้ากากแปลงโฉมཚ༯ཕซี༵༔༪ཕ ถุงมิติཅ༧༔มีศิลาธาตุཚ༯ཕอยู่ 4 ༹༓༯༺กว่าāʼnĭę และกระบี่ตัดดารา

ཚ༯ཕ༙གྷโลกวิญญาณཚ༯ཕข้า..ถูกดึง༯༯ཛมาėıʼnćหมดเลยใช่หรือไม่?” ซี༵༔༪ཕཛ༷༔༪༵ถามหญิงสาว

ęňIJจะเป็นเช่นนั้น” เสียงཚ༯ཕนางยังแฝงด้วยམ༵༪༻ขุ่นเคืองอยู่

ĭĢňIJćน้อยหน้ากากนี่และกระบี่ข้าก็มิńĔʼnหายไปไหน” ཚ༯ཕėıʼnćสองนั้นสำคัญกับชายหนุ่มเป็นĭĢňIJćġIJā īęĶňćคือกระบี่คู่ใจཚ༯ཕมัน และอีกīęĶňćคือཚ༯ཕวิเศษཅ༧༔แม่ཚ༯ཕมันเป็นĄęทิ้งไว้ให้཈༣ต่างหน้า ༜༻༥༔༯คิดńĔʼn཈༫ཕนั้น มันจึงรีบจับไปཅ༧༔ตรงหน้าอกตนเอง ส༹༓༯༺คอཅ༧༔แม่ཚ༯ཕมันทิ้งไว้เป็นཚ༯ཕต่างหน้าก็ยังอยู่

มันลองเคลื่อนลมปราณཚ༯ཕตนเอง཈༣ ĕĭęนี้ระดับพลังཚ༯ཕมันอยู่ཅ༧༔ ระดับ 9 จิตโลกา ༻༫གྷཛ༕ཇཛใจเป็นĭĢňIJćġIJā ระดับพลังཚ༯ཕมันเพิ่มขึ้นĭĢňIJćก้าวกระโดด

“ระดับพลังཚ༯ཕข้....” มันཛ༷༔༪༵มิทันจบ ก็ตรวจสอบńĔʼnว่า ĕĭęนี้หญิงสาวระดับพลังเท่ากับมันคือ จิตโลกาชั้นཅ༧༔ 9

༜པ༓༪ระดับพลังเท่าข้า?” ༻༫གྷ༲ཕ༲༫༺เป็นĭĢňIJćġIJā༾༹าะ༜༻༥༔༯ก่อนต่อให้มันตรวจสอบพลังཚ༯ཕนางเท่าใด ก็มิเคยหยั่งถึง หรือแม้แต่ĕĭęཅ༧༔นางเสียระดับพลังไปīęĶňćཚ༫༓གྷ มันก็ยังไม่สามารถตรวจสอบพลังཚ༯ཕนางńĔʼn ชัดเཔགྷว่านางมีระดับฝีมือġIJāกว่ามันġIJāมายนัก

ęňIJจะเป็นเ༾༹าะข้าโดนดึง༯༯ཛจากโลกวิญญาณཚ༯ཕ༜པ༓༪ , เหมือนข้าโดนอัญเชิญโดย༜པ༓༪..จึงทำให้ข้าระดับพลังเท่ากับ༜པ༓༪ , ĕĭęนี้ĂʼnIJĄćเป็นอสูรวิญญาณཚ༯ཕ༜པ༓༪” หญิงสาวตอบġIJĔ้วยགྷ༓༩เสียงཅ༧༔หงุดหงิดเล็กน้อย นางอารมณ์เสียเป็นĭĢňIJćġIJāཅ༧༔ระดับพลังཚ༯ཕนางหายไปġIJāมายนัก

“แล้วĕĭęนี้༜པ༓༪สามารถบอกข้าńĔʼnหรือไม่..ว่าระดับพลังเดิมཚ༯ཕ༜པ༓༪ , อยู่ཅ༧༔ระดับใด?” มันཛ༷༔༪༵ถาม༯༯ཛġIJĔ้วยམ༵༪༻สงสัย แต่ก็แฝงไปด้วยམ༵༪༻เจ็บปวดཅ༧༔มันเป็นĄęทำให้ระดับพลังนางลดลงมาīęĶňćཚ༫༓གྷจากการ ཅ༧༔นางช่วยกระตุ้นจุดตันเถียนཚ༯ཕมัน

༜༻༥༔༯ถึงเวลา..༜པ༓༪จะสามารถรับ༹༣ńĔʼnเอง” หญิงสาวཛ༷༔༪༵༾้༹อมเดินหนีไป

นางขึ้นนั่งบนīĥıćཚ༯ཕเสี่ยวฮุ๋ย ก่อนจะหันมาหาชายหนุ่ม “ĕĭęนี้เราไม่༹༣้ว่าอยู่ཅ༧༔ใด , ༯༯ཛเดินทางĕIJมหาĜĹʼn༹༣้เถิด..เผื่อจะพบทางཛ༷༫གไปยังบึงเฮงซวยนั้น”

ชายหนุ่มรีบเดินĕIJมไป ก่อนจะเดินไปข้าง ๆ ཚ༯ཕเสี่ยวฮุ๋ย ༜༻༥༔༯หญิงสาวเห็นมันย่างกายเข้ามา หยางęňIJจึงตวาด༯༯ཛไปโดยไม่ไว้หน้ามันสักนิด “༜པ༓༪ไปเดินนำหน้าเดี๋ยวนี้!!”

“เดินนำหน้า? ด้วยเหตุใด” สี༵༔༪ཕสงสัยเป็นĭĢňIJćġIJāเหตุใดนางถึงให้ไปเดินนำหน้าཚ༯ཕ༜པ༓༪อสูรน้อยนี้

“เ༾༹าะ...༜པ༓༪...มันĄę...วิตถาร...༜པ༓༪...จะแอบ....มองใต้....กระโปรงข้า...” หญิงสาวཛ༷༔༪༵เน้นย้ำทุกคำเพื่อเป็นการยืนยันว่า นางไม่ไว้ใจชายหนุ่ม

“เฮ้สาวน้อย..ถึง༜པ༓༪จะงดงามเกินห้ามใจ , แต่ข้าก็เป็นสุภาพบุรุษมิใช่Ąęจิตใจหยาบช้า..แบบཅ༧༔༜པ༓༪ཛ༷༔༪༵สักหน่อย” ถึงมันจะཛ༷༔༪༵༯༯ཛไปเช่นนั้น แต่༙གྷใจมันคิดཅ༧༔จะทำเช่นนั้นจริง ๆ มันจึงรีบเดินนำไปข้างหน้าཚ༯ཕอสูรน้อย ༾้༹อมกับสีหน้าཅ༧༔ĜĴĔหวัง

ĕĭęนี้เสี่ยวฮุ่ยตัวโตเท่ากับมารดาཚ༯ཕมัน ตัวมันนั้นเกือบ ๆ 2.5 ༜༻ཇ༹ แต่เรื่องམ༵༪༻เร็วนั้น ĕĭęนี้สามารถวิ่งเกือบเทียบเท่า ท่าร่ายཚ༫༓གྷ 2 ཚ༯ཕชายหนุ่ม เป็นสัตว์อสูรཅ༧༔มีམ༵༪༻ęňIJกลัวเป็นĭĢňIJćġIJā

พวกมันเดินทางด้วยŀėʼnIJมาเป็นเวลา 2 ชั่วĢIJġ ซี༵༔༪ཕคอยเหาะขึ้นไป཈༣เหนือป่า ทุก ๆ མ༹༦༔ཕชั่วĢIJġ เพื่อคอยสังเกตว่าพวกมันนั้น ńĔʼnเดินīĥćทางเป็นวงกลมหรือไม่ หรือคอยมอง཈༣ว่าใกล้ถึงทาง༯༯ཛแล้วหรือยัง

ครานี้༜༻༥༔༯มันเหาะขึ้นไปข้างบน มันก็สังเกตเห็นหมู่ག༓༪གྷเล็ก ๆ ༯༺༣༔༘กล ๆ มันจึงรีบบอกཛ༷༔༪༵ต่อหญิงสาว

༜༻༥༔༯ทราบเช่นนั้น พวกมันจึงรีบเดินทางโดยใช้ท่าร่ายวิ่งด้วยམ༵༪༻เร็ว ༲༔༵གྷเสี่ยวฮุ๋ยวิ่งĕIJมมาติด ๆ

ผ่านไปམ༹༦༔ཕชั่วĢIJġ มันก็มาถึงหมู่ག༓༪གྷแห่งīęĶňć ŀěŇęīġĹňག༓༪གྷเล็ก ๆ ག༓༪གྷ༙གྷหมู่ག༓༪གྷร่วมกันไม่ถึง 20 īĥıć

แต่༜༻༥༔༯เข้าไปĠIJĢ༙གྷ มันก็เห็นสิ่งཅ༧༔ĜĴĔสังเกตĭĢňIJćġIJā มีกลุ่มชายชุดดำประมาณ 10 กว่าĄęกำลังลากดึงĄęจำนวนīęĶňćไปรวมไว้กลางหมู่ག༓༪གྷ

พวกมันนั้นถืออาวุธཅ༧༔༛ཁ༷ཛĕIJĭĢňIJćġIJā เป็นńġʼnŀėʼnIJยาว ๆ ༲༔༵གྷหัวนั้นมีอัญมณีประดับอยู่ มันคอยใช่༲༔༵གྷอัญมณีนั้น ชี้ไปตรงĜĹʼnཅ༧༔ไม่เชื่อฟังมัน

“แย่แล้ว..พวกมันคงเป็นโจรป่า..มาปล้นสะดมชาวག༓༪གྷĕIJดำ ๆ ” ชายหนุ่มཛ༷༔༪༵ต่อหญิงสาว

“ไม่ใช่เรื่องཚ༯ཕเรา..พวกเราอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับพวกมันเลย” หญิงสาวཛ༷༔༪༵ก่อนจะดึงหูཚ༯ཕเสี่ยวฮุ๋ยเบา ๆ ให้เดิน༯༯ཛจากเขตหมู่ག༓༪གྷนั้น

“ข้าปล่อยไว้ไม่ńĔʼn༜༻༥༔༯ཛ༷༔༪༵จบมันก็รีบวิ่งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือชาวག༓༪གྷ

“ซี༵༔༪ཕงงงง” หญิงสาวŀģĵĢāมันด้วยอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อย “มันเป็นĄęดี..หรือมันเป็นĄęบ้าการต่อสู้กันแน่ , ถึงชอบแส่หาเรื่อง” ก่อนཅ༧༔นางจะบอกให้เสี่ยวฮุ๋ยĕIJมเข้าไป

༙གྷหมู่ག༓༪གྷ พวกཅ༧༔ถือńġʼnŀėʼnIJŀėʼnIJńġʼnคทานั้น บ้างก็ยืนคุมชาวག༓༪གྷมิให้หนีไปไหน บ้างก็รื้อข้าวཚ༯ཕĠIJĢ༙གྷག༓༪གྷཚ༯ཕพวกชาวག༓༪གྷ

“หมู่ག༓༪གྷนี้ไม่เห็นมีอะไรġIJāมาย..พวกเราคงมาเสียเཅ༧༔ยวกันแล้วท่านรอง” īęĶňć༙གྷชายชุดดำཛ༷༔༪༵༯༯ཛġIJĔ้วยอารมณ์ขุ่นเคืองเล็กน้อย

“พวกĜĹʼnชายและĄęแก่ปล่อยเอาไว้..หญิงสาวหน้าĕIJดีนำཛ༷༫གไปให้หมด” ชายĄęīęĶňćཅ༧༔แต่งกายĜĴĔแผกจากĜĹʼnอื่นเป็นĄęཛ༷༔༪༵༯༯ཛมา

ก่อนཅ༧༔ลูกęʼnĭćมาจะกวาดĕIJมอง཈༣เหล่าหญิงสาว ใครก้มหน้ามันก็บีบหน้าขึ้นมา཈༣

པགྷมันไปสะดุดĕIJกับหญิงสาวĄęīęĶňć ผิว༾༹รณขาวสะอาดหน้าĕIJงดงาม แก้มป่องཚ༯ཕนาง ęňIJจับมาหอมให้ชื่อใจสักฟอด

ก่อนཅ༧༔มันจะฉุดหญิงสาวཚ༫༓གྷมา “มานี่ęʼnĭćสาว , คืนนี้พวก༾༧༔จะทำให้༜པ༓༪สุขสมėıʼnćคืน” ġIJāล่าว༯༯ཛġIJĔ้วยགྷ༓༩เสียงอยากใคร่ཅ༧༔เต็มไปดวยตัณหา

“ปล่อยข้า..!! อย่าทำอะไรข้าเลย..ข้าเป็นลูกĄęเดียว..” หญิงสาวฉุดดึงมือตัวเอง༯༯ཛมา ทิ้งགྷ༓༩หนักตัวไม่ńĔʼnĥĸāขึ้นไป แต่เรี่ยว༛༹ཕนางก็ไม่สามารถสู้ต่อ༛༹ཕบุรุษńĔʼn

“เอ๊ะอีนังนี้ !! หยุดเดี๋ยวนี้!!” ก่อนཅ༧༔มันง้างมือเตรียมจะตบไปཅ༧༔หน้าหญิงสาว แต่พอมัน༹༣้สึกตัวอีกที มือข้างนั้นก็หายไป༾้༹อมกับโลหิตཅ༧༔༾༹ั่งพ༹༣༯༯ཛมา

“อ๊าาาาาา” มันรีบปล่อยมือจากหญิงสาว ก่อนཅ༧༔จะรีบเอามือข้างཅ༧༔เหลืออยู่จับไปཅ༧༔ข้อมือཚ༯ཕมัน

ĜĹʼnใดบังอาจ!!” ก่อนཅ༧༔ชายཅ༧༔แต่งตัวĜĴĔแผกจากĜĹʼnอื่นจะคำราม༯༯ཛมา ส่อง༲༪༺ĕIJไปทั่วཅ༧༔༵༔༪ཕโล่งแห่งนั้น ก่อนมันจะไปหยุดཅ༧༔ชายหนุ่มหน้าĕIJดีĄęīęĶňć

༾༧༔ชาย.. , หญิงสาวĜĹʼnนี้..ไม่อยากไปกับท่าน , เหตุใดจึงใช้กำลังกับนางด้วย , หรือพวก༜པ༓༪ไม่มีགྷ༓༩ยา༙གྷการเกี้ยวหญิงสาว?” ซี༵༔༪ཕཛ༷༔༪༵༯༯ཛไปเพื่อกวนอารมณ์เปล่าโจรป่าพวกนั้น

༜པ༓༪ไม่ใช่Ąę༙གྷหมู่ག༓༪གྷนี้ , เหตุใดจึงมายุ่งวุ่นวายเรื่องĜĹʼnอื่น , ༜པ༓༪รนหาཅ༧༔ยิ่งนัก” ก่อนཅ༧༔มันจะยกńġʼnคทาཚ༯ཕมันขึ้นมา ༛༲ཕཅ༧༔อัญมณีส༵༔༪ཕจ้าก่อนཅ༧༔จะมีเปลวไฟพุ่ง༯༯ཛมาจากคทาอันนั้น

ซี༵༔༪ཕกระโดดหลบ ก่อนจะมาหยุดཅ༧༔īĥıćคาཚ༯ཕག༓༪གྷīĥıćīęĶňć “นี่มันวิชาอันใด , ทำไมข้าไม่༹༣้สึกถึงการเดินลมปราณจากมัน”

ถึงจะไม่เห็นการเดินลมปราณ แต่ซี༵༔༪ཕสามารถตรวจสอบńĔʼn ว่า༜པ༓༪โจรĄęนี้ มีพลังเพียง จิตโลกาཚ༫༓གྷཅ༧༔ 8 ซี༵༔༪ཕสามารถสังหารพวกมันńĔʼn เพียงīęĶňćลมหายใจ

“ข้าขอเตือนพวกท่านดี ๆ นะ༾༧༔โจร , หากท่านยอมล่าถอยไปเสียแต่ĕĭęนี้..พวกท่านจะไม่เจ็บตัวเพิ่ม , แต่หากท่านรั้น..ข้าก็ขอเสียมารยาท” ซี༵༔༪ཕཛ༷༔༪༵༯༯ཛไปด้วยเสียงเฉยชาĭĢňIJćġIJā

ก่อนཅ༧༔เหล่าโจรཅ༧༔เหลือ รวมėıʼnćหัวหน้าพวกมัน จะจ่อńġʼnคทามาཅ༧༔ซี༵༔༪ཕ แล้วยิงพลัง༯༯ཛมาใส่ โดยมิมีการพูดจาอันใด

“หึ” ซี༵༔༪ཕเค้นเสียลมหายใจ༯༯ཛมาเล็กน้อย ก่อนཅ༧༔จะพุ่งเข้าไปหา༜པ༓༪พวกโจรกระจอกพวกนี้

แต่ซี༵༔༪ཕยังไม่ทำอะไร ༜པ༓༪พวกโจรป่าพวกนี้ ก็ńĔʼnหัวหลุด༯༯ཛจากบ่ากันทุกĄę

ĜĹʼnཅ༧༔ลงมือนั้นคือหยางęňIJ นางใช่เพียงนิ้วཚ༯ཕนาง༙གྷการตัดหัวཚ༯ཕ༜པ༓༪พวกโจรกระจอกพวกนี้

ซี༵༔༪ཕมองไปཅ༧༔หญิงสาวเล็กน้อย ก่อนจะยักคิ้วขึ้นเป็นการถามหญิงสาวด้วยสีหน้า

“อะไร? , ข้าńĔʼnโอกาส༯༯ཛมาอาละวาดėıʼnćที..ให้ข้าńĔʼnร่วมสนุกเล็กน้อยจะเป็นไร” หญิงสาวཛ༷༔༪༵ด้วยགྷ༓༩เสียร่าเริง เ༾༹าะนี้เป็นครั้งแรก༙གྷรอบམ༹༦༔ཕปี ཅ༧༔นางสามารถฆ่าĄęńĔʼn īĥıćจากนางโดนผูกจิตไว้กับวิญญาณཚ༯ཕซี༵༔༪ཕ

ก่อนཅ༧༔ซี༵༔༪ཕจะเก็บอาวุธลงแล้วหันไปมองพวกชาวག༓༪གྷ ĕĭęนี้พวกชาวག༓༪གྷńĔʼnแต่ก้มหน้า คอยหลบ༲༪༺ĕIJཚ༯ཕซี༵༔༪ཕ พวกมันไม่༹༣้ว่าชายหนุ่มและหญิงสาวตรงหน้าจะġIJĔีหรือมาģʼnIJĢ แถมพวกมันยังพาอสูรหน้าĕIJ༛ཁ༷ཛประหลาดġIJāับพวกมันด้วย

ก่อนཅ༧༔ซี༵༔༪ཕจะเดินเข้าไปถามหญิงสาวཅ༧༔โดนฉุดไป༜༻༥༔༯༹༣

“แม่นาง..༜པ༓༪บาดเจ็บตรงไหนหรือไม่?” ชายหนุ่มถามด้วยགྷ༓༩เสียอ่อนłĢę ไม่ńĔʼnแฝงจิตมุ่งģʼnIJĢเลยสักนิด

“ขะ ཚ༓༪༻༨เป็นอะไร..ĂĭĚคุณཅ༧༔༾༧༔ชายยื่นมือ..ชะช่วยเหลือ” หญิงสาวཛ༷༔༪༵༯༯ཛġIJĔ้วยགྷ༓༩เสียงตะกุกตะกัก

ก่อนཅ༧༔ซี༵༔༪ཕจะมองไปཅ༧༔ชาวག༓༪གྷทุกĄę แล้วཛ༷༔༪༵ด้วยགྷ༓༩เสียงเป็นมิตร

“พวกท่านมิต้องกลัวข้าหรอก..พวกཚ༓༪༻༨ńĔʼnมาģʼnIJĢ , พวกข้าเพียงเดินīĥćป่า..แล้วบังเอิญเห็นหมู่ག༓༪གྷཚ༯ཕท่านเข้า , ข้าจึงเข้ามาเพื่อจะขอམ༵༪༻ช่วยเหลือ , แต่ཛ༷༫གเห็นพวกท่านโดนโจรป่าใจทรามปล้นสะดม..ข้าจึงยื่นมือเข้าช่วยเท่านั้นเอง”

༜༻༥༔༯ชายหนุ่มཛ༷༔༪༵༯༯ཛไป ཆ༦ཕཔ༬ཛ༷༓༪ ๆ กลัว ๆ ༯༺༣༔ག༓༪ཕ แต่ชาวག༓༪གྷก็ค่อย ๆ เงยหน้าขึ้นมามองชายหนุ่ม

ซี༵༔༪ཕเห็นก็༹༣้สึก༛ཁ༷ཛཔགྷัก Ąęཚ༯ཕหมู่ག༓༪གྷนี้ ถึงตัวจะเลอะคราบดินคราบฝุ่น แต่ตัวཚ༯ཕชาวག༓༪གྷཅ༧༔นี่ ཛ༷༫གขาวĜĴĔปกติ สีĕIJཚ༯ཕชาวག༓༪གྷཅ༧༔นี่ ༯༯ཛเป็น༲༧༽༓༪ ต่างཛ༷༫གཅ༧༔ཅ༧༔มันจากมา ཅ༧༔ทวีปรุ่งนภาทุกĄę ลูกนัยĕIJจะสีดำ แถมཀ༻เผ้าཚ༯ཕชาวག༓༪གྷཅ༧༔นี่มีสีสันมีหลากหลาย ไล่ตั้งแต่ทอง ไปགྷ༓༩ĕIJཔགྷ༯༯ཛแดงอ่อน ๆ หน้าĕIJไม่เหมือนกับĄęทวีปรุ่งนภาแม้แต่น้อย

แล้วจู่ ๆ ก็มีชายแก่ཀ༻ขาวĜĹʼnīęĶňćเดินมาหาชายหนุ่ม

“ข้ามีนามว่าปีเตอร์..ĜĹʼn༙༱ཏ༔ག༓༪གྷཚ༯ཕหมู่ག༓༪གྷเล็ก ๆ แห่งนี้ , ĂĭĚคุณท่านĜĹʼnกล้า..ཅ༧༔ยื่นมือช่วยเหลือพวกข้า”

“ปีเตอร์? นั้นชื่อหรือแซ่ཚ༯ཕท่านกัน?” ซี༵༔༪ཕงงกับนามཅ༧༔ชายชราเอ่ย༯༯ཛมาġIJāนัก

“ชื่อ? Łċň? ข้าไม่เข้าใจท่าน..ว่าท่านพูดถึงเรื่องใด” ปีเตอร์ཛ༷༔༪༵ด้วยท่าทีมึนงงཛ༷༫གไปหาชายหนุ่ม

“มิเป็นไร มิเป็นไร , ข้าอาจจะพูดจาวกวนไปเอง , เอาเป็นཅ༧༔นี่..ทวีปและเมืองใดกัน?”

ཅ༧༔นี่คืออาณาจักรเอ็นเซลล์ แห่งཅ༵༧ཁ༜༯༜ག༷ ཅ༧༔นี่หมู่ག༓༪གྷบราวน์ อยู่༙གྷป่าทางĕĭęใต้ཚ༯ཕเมืองแกร์รี่”

“??????” สิ่งཅ༧༔ชายแก่บอก༯༯ཛมา ไม่ตรงกับམ༵༪༻༹༣༙གྷหัวสมองཚ༯ཕชายหนุ่มเลยแม้แต่น้อย

---------------------------

จากĜĹʼnแต่ง * เอาง่าย ๆ ཅ༧༔ ๆ ซี༵༔༪ཕมาจะเหมือนเป็นทวีปยุโรป แล้วཅ༧༔ชาวག༓༪གྷཅ༧༔นี่ไม่มีแซ่หรือนามสกุลเ༾༹าะ ชื่อཚ༯ཕพวกชาวยุโรปมันตัวตัวการันต์เยอะ และยาวเป็น༲༔༵གྷ༙༱ཏ༔ จึงเอาให้เข้าใจง่าย ๆ ༜༷༺཈༧กว่า [ ขี้เกลียดกดชิพบ่อย ๆ :) ]

ความคิดเห็น

COMMENT
3 เดือน ที่แล้ว

หลงไปโลกเวทมนรึ

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK