เงาเทพผ่าจันทรา ( Martial MoonKnight )
ตอนที่ 32 ศิลาธาตุทอง ? อัญมณีสุวรรณ ? ( rewrite )
  •   ปรับสีและขนาดตัวอักษร  
  •    
  •    
  •    
  •  
“???????” ĪĴňćที่ชายแก่Ěĭāต่อซี༵༔༪ཕ ทำให้ซีว่ารู้สึกมึนงง༜ཁ༕གྷอย่างġIJā มัน༘༻༔เคยได้ĢĴęแม้Łĕňชื่อทวีปของที่Łīňćนี้ ༘༻༔ว่าจะภพก่อนหรือภพไหน

มันมอง༘ཁที่īĢIJćน่า เพื่อจะขอམ༵༪༻คิดเห็นของนาง หญิงĪIJħได้Łĕňส่าย༱གྷ༓༪ ༘༻༔เข้า༙པกับĪĴňćที่ชายแก่กล่าวมาเลยแม้Łĕňགྷ༓༯༺

“เอ่อ...คือ...ข้ามิได้จะหลอกท่านหรือġĵམ༵༪༻นัยแอบแฝงใด ๆ , เพียงŁĕňท่านช่วยอธิบายเกี่ยวกับเ༻༥༯งหรือทวีปนี้..แก่ข้าได้หรือ༘༻༔ , ข้ามิใช่คนของทวีปนี้” ซี༵༔༪ཕกล่าวด้วยน้ำเสียงมึนงง และ༱གྷ༓༪ตาโง่เขลากับĪĴňćที่ชายแก่Ěĭāกล่าวต่อมัน

“คง༜ཁ༕གྷดั่งที่ŀĈʼnIJกล่าวมา..ว่าŀĈʼnIJ༜ཁ༕གྷต่างถิ่น , ต่อให้ŀĈʼnIJมิได้Ěĭāกล่าวมา..Łĕňรูปร่าง༱གྷ༓༪ตาŀĈʼnIJมิคล้ายหรือเห༻༥༯นคนในทวีปนี้ , เอา༜ཁ༕གྷข้าจะเล่าėĸāอย่างที่ŀĈʼnIJใคร่รู้༜ཁ༕གྷการตอบแทนบุญམ༤ཉในครั้งนี้” ก่อนที่ཁ༧เตอร์จะผาย༻༥༯༘ཁที่บ้าน༱༷༫ཕหนึ่ง “เชิญเข้า༘ཁดื่มชาและนั่งคุยภายในบ้านของข้าก่อน..จะ༜ཁ༕གྷการสะดวกสบายกว่า”

ก่อนที่จะŀĔĴę༘ཁชายชราก็สั่งให้ลูกบ้านėĸāคน เก็บหรือซ่อมแซมĪĴňćที่เสียหายภายในหมู่บ้านของมัน โดยเฉพาะซากศพของพวกโจรป่า

༱༷༫ཕจากกล่าวจบชายชราจึงŀĔĴęนำ༘ཁทางที่มันĚĭā คือบ้าน༱༷༫ཕหนึ่ง ที่ดูใหญ่โตกว่าบ้าน༱༷༫ཕอื่น ༜ཁ༕གྷที่แน่นอนว่าบ้าน༱༷༫ཕนี้ต้อง༜ཁ༕གྷบ้านของผู้นำของหมู่บ้านŁīňćนี้༜ཁ༕གྷแน่

เมื่อเข้ามาถึงข้างในชายชราจึงผาย༻༥༯༘ཁที่โต๊ะཇ༫༵ใหญ่ཇ༫༵หนึ่ง ༜ཁ༕གྷเพียงโต๊ะที่สร้างขึ้นด้วย༻༥༯และเก้าอี้โง่ ๆ ที่สร้างจากไม้ที่มิได้ทำการཚ༫཈ผิวไม้ให้ดี จึงทำให้พื้นผิวมัน༘༻༔เรียบเนียน Łĕňก็พอจะนั่งทานอาหารหรือจิบน้ำชาได้ŀėňIJགྷ༫༓གྷ

เมื่อซี༵༔༪ཕและīĢIJćน่านั่งที่เก้าอี้เรียบร้อย ཁ༧เตอร์จึงกล่าวกับบุตรĪIJħཇ༯གྷเอง ให้นำชาและอาหาร༵༔༪ཕมาบริการ

หญิงสาสนางนี้ คือหญิง༱གྷ༓༪ตาดี ที่เกือบจะโดนโจรชั่วเหล่าགྷ༫༓གྷฉุด༘ཁกระทำชำเราเมื่อครู่ นางมองซี༵༔༪ཕด้วยสายตาซาบซึ้งรอบนึง Łĕňเมื่อซี༵༔༪ཕหันมาสบตากับนาง นางรีบหัน༱གྷ༓༪หนี༛༷༓༵ŀĔĴęจาก༘ཁ ชายแก่เมื่อเห็นกิริยาของหญิงĪIJħ ก็หัวเราะĭĭāมา༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ ก่อนจะแนะนำให้กับซี༵༔༪ཕรู้จัก

“นางคือบุตรĪIJħเพียงคนเดียวของข้า..ġĵนามว่าเซย์ย่า , ส่วนགྷ༫༓གྷภรรยาข้า..ġĵนามว่า ซาร่า” ก่อนที่ཁ༧เตอร์จะใช้༻༥༯เหี่ยวย่นชี้༘ཁที่หญิงชราผมขาวนางหนึ่ง หญิงชรายิ้มตอบมา༜༷༕ཛགྷ༓༯༺

“ว่าŁĕňพวกท่านġĵนามว่าอะไรกันบ้างหรือ?” ชายชรากล่าวพร้อมกับยกชาขึ้นมาดื่ม

ཇ༫༵ข้าġĵนามว่าซี༵༔༪ཕ..ส่วนนี่สหายของข้า..ġĵนามว่า īĢIJćน่า” ซี༵༔༪ཕกล่าวพร้อมกับมอง༘ཁที่หญิงĪIJħที่ཇ༯གྷนี้ เร่งทานขนมที่ชายชรานำมาบริการ ༜༾༹༪༬นางมิได้ทานอะไรมาเนิ่นęIJę นางจึง༘༻༔เสียโอกาสแบบนี้༘ཁอย่างเปล่าประโยชน์

“ซี༵༔༪ཕกับīĢIJćน่า , ชื่อพวกŀĈʼnIJแปลกดีแท้..ข้ามิเคยได้ĢĴęġIJā่อน” ชายชรากล่าวพร้อมกับหยิบขนมที่รูปร่าง༱གྷ༓༪ตาแปลกพิกลขึ้นมาทาน มัน༜ཁ༕གྷขนมที่เห༻༥༯นนำแป้งมาเผาไฟ ༛ཀ༔གྷཛ༷༻ ๆ พอดีคำ ġĵĥIJĢจุดĔij ๆ เห༻༥༯นรอยไหม้อยู่เต็ม༘ཁหมด ซี༵༔༪ཕสงสัยจึงหยิบขึ้นมาลองทานĪıāชิ้น

พอมันทานเข้า༘ཁ พลันทำให้มันตาโตก่อนมอง༘ཁที่ขนมที่อยู่ใน༻༥༯ของตนเอง ༜ཁ༕གྷรสชาติที่༘༻༔เคยลิ้มลองġIJā่อน อร่อยยิ่งนัก

“ขนมนี่ġĵชื่อเรียกว่าอะไรหรือท่าน..ข้ามิเคยเห็นหรือเคยทานġIJā่อน?” ซี༵༔༪ཕถามอย่างใคร่รู้

“คุกกี้ช็อกโกแลตชิป” ชายชรากล่าวĭĭāมาด้วยท่าทางขบขัน༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ กับกริยาของชายหนุ่มและหญิงĪIJħ

“มันหวานปนขม༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ , ช่างแปลกยิ่งนัก..ข้ามิเคยทานรสชาติแบบนี้..ที่ไหนġIJā่อน” ก่อนที่ซี༵༔༪ཕจะลองจิบชาบ้าง Łĕňชาที่นี่รสชาติเห༻༥༯นกับชาที่ทวีปรุ่งགྷ༼༪ġIJāมายนัก แตกต่างกันตรงกลิ่นที่หอมเห༻༥༯นกับมะลิกว่าġIJā

“เอาล่ะŀĈʼnIJอยากรู้เรื่องใดก่อน?” ชายชรากล่าวพร้อมกับวางแก้วชาลงบนโต๊ะ

༜༹༨༔༻จากอาวุธกับพลังที่มันใช้..ข้า༘༻༔เคยเห็นที่ไหนġIJā่อน , มันคืออะไรหรือท่าน” ซี༵༔༪ཕทำสายตาจริงจังจ้องมอง༘ཁที่ชายชราที่อยู่ตรง༱གྷ༓༪

ġĵขนมแบบนี้อีกหรือ༘༻༔..ข้าขอเพิ่มจะได้หรือ༘༻༔?” īĢIJćน่ากล่าวཚ༫཈ขึ้น ซี༵༔༪ཕได้Łĕňส่าย༱གྷ༓༪กับกริยาของหญิงĪIJħ༜༷༕ཛགྷ༓༯༺

ปกตินางจะ༜ཁ༕གྷคนนิ่งเฉยต่อĪĴňćต่าง ๆ Łĕňพอได้ĭĭāมาโลกภายนอกนางกลับเปลี่ยน༜ཁ༕གྷคนละคนกับที่ตนเคยรู้จัก

เห༻༥༯นข้าจะ༘༻༔รู้จักนางดีġIJāพอ..ต้องใช้โอกาสนี้ทำམ༵༪༻รู้จักกับนางเพิ่มเสีย༛༷༓༵’ ซี༵༔༪ཕคิดใน༙པกับกริยาของหญิงĪIJħที่แสดงĭĭāมา

ชายแก่ยิ้ม༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ก่อนจะโบก༻༥༯ให้บุตรĪIJħของตนเองนำขนมอีกจานมาให้แก่īĢIJćน่า

ŀĈʼnIJพวกགྷ༫༓གྷ༜ཁ༕གྷคนของกิลด์ħĴččIJē , ༜ཁ༕གྷกิลด์ใหญ่ที่คอยบุกปล้นสะดมชาวบ้านที่༘༻༔ġĵทางสู้แบบพวกข้า..” ชายชรากล่าวĭĭāมาด้วยน้ำเสียงที่ค่ำแค้น༻༥༯สั่นเทา ก่อนที่มันจะสงบอารมณ์༛༷༓༵กล่าวต่อ “ส่วนอาวุธที่พวกมันใช้เรียกว่าคทาเวทġęĕģŌ , ġĵหลายขนาดหลายรูปทรง..บ้างเรียกไม้เท้าบ้างเรียกไม้กายสิทธิ์ , ส่วนวิชาที่มันใช้เรียกว่าเวทġęĕģŌ..ซึ่งจะดึงพลังเวทġęĕģŌภายในร่างกายĭĭāมา..โดยใช้อัญมณีที่อยู่ภายในคทาหรืออาวุธของมัน”

“เวทġęĕģŌ?” ซี༵༔༪ཕและīĢIJćน่าหันมอง༱གྷ༓༪ก่อน ก่อนจะหัน༘ཁมองชายชราที่อยู่ตรง༱གྷ༓༪

เมื่อเห็นชายหญิงทำ༱གྷ༓༪ཇ༪༻ึนงงต่อĪĴňćที่มันกล่าว ชายชราจึงกล่าวขยายམ༵༪༻เพิ่มเติม

“เวทġęĕģŌคือĪĴňćที่อยู่ภายในཇ༫༵ของพวกจอมเวทหรือเหล่าผู้กล้า คัมภีร์หรือของศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ , ยิ่งผู้ที่ġĵพลังเวทย์ġIJā..ยิ่งġĵམ༵༪༻แข็งแกร่งġIJāཇ༪༻༘ཁด้วย” ชายชราทำท่าเห༻༥༯นกำลังกล่าวสอนให้แก่เด็กสอง༲༪༻ขวบฟังอยู่ ༜༾༹༪༬นี่༜ཁ༕གྷเรื่องที่ėĸāคนในแผ่นดินนี้ต่างรู้กันดี

ģİĔıĚจอมเวทหรือผู้กล้า ŁĚňćได้ 3 ģİĔıĚใหญ่ ŁĚňć༜ཁ༕གྷ ģİĔıĚธรณี ģİĔıĚเวหา และ ģİĔıĚเทวา ŁĕňละģİĔıĚใหญ่ ŁĚňćģİĔıĚย่อยได้ 3 ģİĔıĚคือ ༜༹༨༔༻ต้น ཛ༷༪ཕ และ ปลาย ༻༧ཅ༫༓ཕ༱༻཈ 9 ཚ༫༓གྷ” ชายชรากล่าวต่อชายหนุ่ม

“ช่างเห༻༥༯นกับที่ที่ข้าจากมาแท้ ġĵ 3 ช่วงชั้นใหญ่ 3 ģİĔıĚย่อย และ 9 ཚ༫༓གྷ” ซี༵༔༪ཕกล่าวཇ༯གྷชายชรา

༛༷༓༵ที่แผ่นดินของŀĈʼnIJเรียกพวกนี้ว่าอย่างไรหรือ?” ชายชราถามด้วยམ༵༪༻สงสัย

“ที่ทวีปข้าġĵ 3 ช่วงชั้นใหญ่คือ โลกา གྷ༼༪ และ สวรรค์ ŁĚňćช่วงชั้นเช่นเดียวกับท่าน” ซี༵༔༪ཕขี้เกียจอธิบายจึงกล่าว༘ཁเช่นགྷ༫༓གྷ

“ว่าŁĕňพวกท่านก็น่าจะ༜ཁ༕གྷผู้ġĵพลังฝี༻༥༯เช่นเดียวกัน , ไหนพวกท่านĚĭāได้หรือ༘༻༔..ว่าพวกท่านอยู่ģİĔıĚใดกัน?” ชายชรากล่าวถามด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็น

“ถ้ากล่าวཇ༪༻แผ่นดินของท่าน , ข้าและสหายข้าคงจะอยู่ģİĔıĚโลกาཚ༫༓གྷཛ༷༪ཕģİĔıĚที่ 9” ซี༵༔༪ཕกล่าวĭĭā༘ཁด้วยสี༱གྷ༓༪ที่เรียบเฉย

“ช่าง༜ཁ༕གྷผู้ที่ġĵพรสวรรค์ยิ่งนัก , ཈༓༵༺༯༪༺༤༘༻༔ถึง 20 ཁ༧..อีก༘༻༔ŀėňIJใดŀĈʼnIJก็จะอยู่ģİĔıĚธรณีཚ༫༓གྷปลาย༛༷༓༵ , ช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนัก” ชายชรากล่าวĭĭāมาด้วยམ༵༪༻สัตย์จริง มันเลื่อมใสต่อชายหนุ่มยิ่งนัก ที่༲༪༻ารถมาถึงģİĔıĚนี้ ཈༓༵༺༯༪༺༤เพียงŀėňIJนี้

“ว่าŁĕň...อัญมณีพวกགྷ༫༓གྷ , ช่างเห༻༥༯นกับศิลาที่ทวีปของข้ายิ่งนัก” ก่อนที่ซีว่าจะนำศิลาธาตุทองĭĭāมาให้ชายชราดูเม็ดหนึ่ง

เมื่อชายชราเห็นก็ทำสี༱གྷ༓༪ตก༙པยิ่ง ༘༻༔คลาดคิดว่าชายหนุ่มจะġĵศิลาแบบนี้อยู่ด้วย

“นี่มันอัญมณีสุวรรณ!! ༜ཁ༕གྷĪĴňćของหายากยิ่งในแผ่นดินของข้า” ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียตื่นตระหนก ༛༷༓༵รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ มันรีบเสียจนทำให้เก้าอี้ล้ม༘ཁด้าน༱༷༫ཕ

“ทะ ท่าน༲༪༻ารถครอบครองอัญมณีเช่นนี้ , แปลว่าที่บ้านเ༻༥༯งท่านคงจะเจริญก้าว༱གྷ༓༪༜ཁ༕གྷแน่แท้!!” ชายชรายัง༘༻༔หายตื่นตระหนกกับĪĴňćที่ตนเองได้เห็น

“เอ่อ...จะว่าเช่นགྷ༫༓གྷก็༜ཁ༕གྷได้ , ว่าŁĕň..มันġĵค่าŀėňIJใดในเ༻༥༯งนี้หรือท่าน?” ซี༵༔༪ཕกล่าวถาม เผื่อมันจะได้นำ༘ཁใช้༛༷ཛเปลี่ยนบางอย่างในอนาคต

“เพียงŀĈʼnIJġĵอัญมณีเช่นนี้เพียง 10 ཛ༓༯གྷ , ก็༲༪༻ารถ༜ཁ༕གྷŀĈʼnIJของอาณาจักร༜༷༕ཛ ๆ ได้อาณาจักรหนึ่ง” ชายชรามอง༘ཁที่อัญมณีของชายหนุ่ม โดย༘༻༔วางตา

༜ཁ༕གྷราชาของอาณาจักรหนึ่งเพียง 10 ཛ༓༯གྷ?” ซี༵༔༪ཕพอทราบกับĪĴňćที่ชายชรากล่าวมา ทำให้มันรู้สึกดูġĵบารġĵขึ้นมาอย่างġIJā ༜༾༹༪༬ཇ༯གྷนี้มันġĵศิลาแบบนี้ ༲༧༔ร้อยกว่าཛ༓༯གྷ แปลว่ามันอาจ༜ཁ༕གྷŀĈʼnIJของเ༻༥༯ง เ༻༥༯งนึงได้สบาย ๆ หรือถึงཚ༫༓གྷ..༜ཁ༕གྷราชาของทวีป ทวีปหนึ่งได้เลย

“ถูกต้อง..เพียงŀĈʼnIJġĵแค่เพียง 10 ཛ༓༯གྷ , ก็༲༪༻ารถ༜ཁ༕གྷราชาได้อย่าง༘༻༔ยากเย็น , ŀĈʼnIJเพียงเกณฑ์คนที่พร้อมจะติดཇ༪༻ŀĈʼnIJ༘ཁ..ตั้งรกราก༛༷༓༵นำอัญมณีนี้ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อĪĴňćของต่าง ๆ , มาสร้างเ༻༥༯งของŀĈʼnIJหรือŀĈʼnIJอาจ༘ཁยื่นซื้อเ༻༥༯ง , เ༻༥༯งหนึ่งได้โดยทันทีŁĕňต้องจ่ายเพิ่ม༜ཁ༕གྷŀėňIJཇ༫༵ , ŀĈʼnIJก็จะได้༜ཁ༕གྷราชาของอาณาจักรགྷ༫༓གྷในทันที” ชายชรากล่าวĭĭāมาด้วยน้ำเสียตื่นเต้น

เมื่อเห็นสายตาของชายแก่ ซี༵༔༪ཕรีบเก็บศิลาธาตุทองลง༘ཁในทันที มิใช่༜༾༹༪༬มันหวงของหรืออะไร Łĕň༜༾༹༪༬กลัวชายแก่จะเกิดམ༵༪༻รู้สึกที่༘༻༔ดี เกี่ยวกับཇ༫༵มัน มันจึงเร่งตัดไฟŁĕňต้นลมเสียก่อน

เมื่อชายหนุ่มเก็บศิลาลง༘ཁ ชายชราจึงได้สติ ก่อนจะนำเก้าอี้กลับมาตั้งใหม่ ༛༷༓༵༜༹༨༔༻ต้นสนทนาอีกครั้งหนึ่ง

“ข้าขอโทษŀĈʼnIJ..ที่ข้าเสียมารยาทต่อŀĈʼnIJ , ข้าเพียงŁĕňมิเคยเห็นĪĴňćนี้ด้วยตาġIJā่อน..เคยŁĕňได้ĢĴęที่ผู้อื่นร่ำลือมา , พอได้เห็นกับตาตนเอง..จึงมิอาจห้ามกริยาของตนเองได้ , โปรดสหายགྷ༓༯༺อย่าถือสาหาམ༵༪༻ต่อข้า” ชายชรากล่าวĭĭāมาด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิด

Łĕňซี༵༔༪ཕมิได้ตอบกลับอันใด ก่อนจะกล่าวถามต่อว่า

“หากข้าต้องการจะŀĔĴęทาง༘ཁที่ཇ༫༵༻༥༯ง..พวกข้าต้องŀĔĴęทาง༘ཁทิศทางใด , พวกท่าน༲༪༻ารถĚĭāข้าได้หรือ༘༻༔?”

“เพียงŀĈʼnIJŀĔĴęทางตรง༘ཁทางตะวันĭĭāของหมู่บ้าน หากŀĔĴęทางด้วยเท้าใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก็༲༪༻ารถŀĔĴęทางถึงที่ཇ༫༵༻༥༯งได้อย่างง่ายดาย” ชายชรากล่าวก่อนจะ ยิ้ม༛༷༓༵ถามต่อชายหนุ่ม “ข้าว่าวันนี้ก็༜༹༨༔༻จะมืดค่ำ༛༷༓༵ , ถ้าŀĔĴęทางเสียཇ༯གྷนี้..ข้าเกรงวันจะเกิดอันตรายต่อཇ༫༵ŀĈʼnIJ , ข้าว่าŀĈʼnIJพักผ่อนในหมู่บ้านนี้ก่อน༜ཁ༕གྷอย่างไร , วันรุ่งขึ้น..ŀĈʼnIJจึงĭĭāŀĔĴęทาง”

īĢIJćน่าพอได้ĢĴęĪĴňćที่ชายชรากล่าวĭĭāมา นางจึงหยิก༘ཁที่น่องขาของซี༵༔༪ཕ เพื่อ༜ཁ༕གྷการĚĭāใบ้บางอย่างต่อชายหนุ่ม

༜ཁ༕གྷเช่นགྷ༫༓གྷก็ดี..วันนี้ข้าเหนื่อยมาġIJā༛༷༓༵ , ว่าŁĕň..ข้า༲༪༻ารถพักได้ที่ใด?” เมื่อซี༵༔༪ཕกล่าวĭĭāมาเช่นགྷ༫༓གྷ īĢIJćน่าจึงเหยียบเท้าชายหนุ่มอย่างแรง

ซี༵༔༪ཕคิ้วกระตุกจากམ༵༪༻เจ็บ༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ Łĕňมิได้แสดงอาการĭĭāมา ก่อนที่จะยิ้ม༛༷༓༵มอง༘ཁทางหญิงĪIJħคราหนึ่ง ก่อนกล่าวĭĭāมา

“พอดีข้าและสหายข้ามิใช่สาġĵภรรยากัน..ขอམ༵༪༻กรุณาพวกท่าน..จัดห้องแยกให้ข้าได้หรือ༘༻༔?”

เมื่อได้ĢĴęเช่นགྷ༫༓གྷ ชายชราก็ยิ้มĭĭāġIJā่อนจะกล่าวด้วยวาจานุ่มนวลต่อชายหนุ่มว่า

༜ཁ༕གྷโชคดีของพวกŀĈʼnIJ , เมื่อ༘༻༔ęIJęมานี้คนในหมู่บ้านของข้า..ย้ายĭĭā༘ཁครอบครัวนึงพอดี , จึงทำให้ཇ༯གྷนี้..ġĵบ้าน༵༔༪ཕ༱༷༫ཕหนึ่งพอดี , ġĵสองห้องนอนและภายนอกบ้านġĵคอกม้าอยู่หนึ่งคอก , ŀĈʼnIJ༲༪༻ารถนำสัตว์เลี้ยงของŀĈʼnIJ༘ཁไว้ที่นั่นได้เช่นกัน”

ก่อนที่ชายชราจะโบก༻༥༯เรียกบุตรĪIJħตนเองมา

“เซย์ย่า...ŀĈʼnIJพาสหายགྷ༓༯༺༘ཁที่บ้านของครอบครัวทิงเกอร์ที่พึ่งย้ายĭĭā༘ཁเสีย , พวกมันจะได้พักผ่อนกัน”

ก่อนที่หญิงĪIJħจะŀĔĴęมาที่ข้างบิดาของนาง ༛༷༓༵กล่าววาจาต่อชายหญิงที่อยู่ตรง༱གྷ༓༪

“เชิญམ༤ཉชายและམ༤ཉหนูཇ༪༻ข้ามา” หญิงĪIJħกล่าวགྷ༓༯༺ ๆ ด้วย༱གྷ༓༪ที่แดงก่ำจากམ༵༪༻เขินอาย ก่อนจะŀĔĴęนำทางชายหนุ่มและหญิงĪIJħཇ༪༻นาง༘ཁ

เมื่อซี༵༔༪ཕลุกจากเก้าอี้ ชายชราก็กล่าววาจาต่อมัน

༱༷༫ཕจากพวกท่านถึงที่พัก , ข้าจะให้ภรรยาข้านำอาหาร༘ཁให้พวกท่านทาน..༛༷༓༵วันพรุ่งนี้ข้าจะจัดเตรียมของใช้จำ༜ཁ༕གྷให้พวกท่าน , โปรดเชิญพักཇ༪༻สบาย” ชายแก่กล่าวก่อนจะยื่น༻༥༯มาให้ชายหนุ่มจับ

ชายหนุ่มงง༜༷༕ཛགྷ༓༯༺กับกริยาของชายชราที่ยื่น༻༥༯ĭĭāมา

“ที่แผ่นดินนี้..จะนำ༻༥༯มาจับกัน...” ก่อนที่ชายชราจะเอื้อม༻༥༯ของตนเอง༘ཁจับ༻༥༯ของซี༵༔༪ཕ ༛༷༓༵เขย่า༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ “เพื่อ༜ཁ༕གྷการแสดงམ༵༪༻รู้จัก..ĢĴęดีหรือยอมรับข้อตกลง”

“เช่นགྷ༫༓གྷข้า༘༻༔เกรง༙པ” ซี༵༔༪ཕเอ่ยก่อนจะปล่อย༻༥༯จากชายแก่ ༛༷༓༵ŀĔĴęཇ༪༻หญิงĪIJħ༘ཁ

īĢIJćน่าŀĔĴęกระทืบเท้าเสียงดังཇ༪༻ชายหนุ่ม༘ཁ

เมื่อมาถึงบ้าน༱༷༫ཕหนึ่ง มันมิได้เก่าġIJāŀėňIJใด ฝุ่นเกาะ༜༷༕ཛགྷ༓༯༺Łĕňก็มิได้ทำให้ซี༵༔༪ཕรู้สึกอึดอัดŁĕňอย่างใด ก่อนมันจะโบก༻༥༯หนึ่งครา ก่อนที่ฝุ่นที่เกาะในบ้านจะปลิวหาย༘ཁทั้งหมด

เมื่อเห็นการกระทำเช่นགྷ༫༓གྷ เซย์ย่าก็ตก༙པ༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ ต่อĪĴňćที่ชายหนุ่มทำ นางจึงกล่าวĭĭāมาด้วยเสียงที่ไพเราะว่า “མ༤ཉชายช่างġĵพลังเวทย์ที่แปลกนัก”

ซีว่าเพียงยิ้มགྷ༓༯༺ ๆ ให้หญิงĪIJħ

เมื่อนางเห็นรอยยิ้มགྷ༫༓གྷ นางรีบหลบตาชายหนุ่มก่อนจะเร่งฝีเท้าŀĔĴęĭĭāจากบ้าน༘ཁ ด้วยท่าทางบิดงอ༜༷༕ཛགྷ༓༯༺

เมื่อėĸāคนจาก༘ཁกันหมด ซี༵༔༪ཕจึงŀĔĴęĭĭā༘ཁลูบหัวเ༲༧༔ยวฮุ๋ยที่ภายนอกบ้าน༜༷༕ཛགྷ༓༯༺ ก่อนจะกล่าวบางอย่างต่อมัน ༛༷༓༵ŀĔĴęเข้ามาในบ้านปิดประཇ༣ และ༱གྷ༓༪ต่างėĸāบาน

เวลาผ่าน༘ཁ༘༻༔นางหญิงชรา ก็ได้นำอาหารมาวางไว้༱གྷ༓༪ประཇ༣บ้าน ก่อนจะเคาะประཇ༣หนึ่งจังหวะ “สหายགྷ༓༯༺ข้านำอาหารมาให้ŀĈʼnIJ

เมื่อได้ĢĴęหญิงชราเรียกหา มันจึงเปิดประཇ༣༛༷༓༵รับถาดอาหารใน༻༥༯นางมา

“ข้าขอขอบམ༤ཉท่านġIJāที่กรุณาต่อพวกข้า” ซี༵༔༪ཕกล่าวด้วยวาจายิ้มแย้ม

༜ཁ༕གྷ༜༾༹༪༬พวกŀĈʼnIJยื่น༻༥༯ช่วยเหลือพวกเราก่อน..ŀĈʼnIJ༘༻༔ต้องคิดġIJā” หญิงชราตอบด้วยสี༱གྷ༓༪ยิ้มแย้ม “หากŀĈʼnIJทานอิ่ม༛༷༓༵..ŀĈʼnIJก็นำถาดนี้มาวางไว้༱གྷ༓༪บ้าน , ข้าจะ༜ཁ༕གྷผู้มารับ༘ཁทำམ༵༪༻สะอาดเอง”

“ลำบากท่าน༛༷༓༵” ซี༵༔༪ཕกล่าวพร้อมกับŀĔĴęเข้ามาข้างใน ༛༷༓༵ปิดประཇ༣ ༱༷༫ཕจากགྷ༫༓གྷ༘༻༔ęIJęมันจึงนำจานเปล่ากลับĭĭāมาวางไว้ที่เดิม

เวลาผ่าน༘ཁเกือบครึ่งชั่วยาม หญิงชราจึงŀĔĴęมาเก็บจาน ก่อนจะเคาะประཇ༣ “ข้ามานำจานกลับ༘ཁเช็ดล้าง..หากŀĈʼnIJต้องการอันใดĚĭāแก่ข้า , ข้าจะได้นำของที่ŀĈʼnIJต้องการมาให้” หญิงชรากล่าวĚĭāต่อผู้ที่อยู่ภายในบ้าน

༱༷༫ཕจากเวลาผ่าน༘ཁเนิ่นęIJę ༘༻༔ġĵเสียงตอบรับ หญิงชราก็ยิ้มགྷ༓༯༺ ๆ ก่อนจะกล่าว༘ཁทางด้าน༱༷༫ཕ

“ท่านพี่ข้าว่ามันสลบกันเรียบร้อย༛༷༓༵” ก่อนที่ชายชราཁ༧เตอร์จะŀĔĴęĭĭāมาจากเงามืดพร้อมกับคนหลายคน ใน༻༥༯เต็ม༘ཁด้วยอุปกรณ์ทำไร่ทำสวนที่แหลมคม

༱༷༫ཕจากได้ĪĴňćของที่พวกมันġĵ , หมู่บ้านŁīňćนี้ก็༘༻༔จำ༜ཁ༕གྷสำหรับพวกเราอีกต่อ༘ཁ , พวกเราจะ༘ཁหาอาณาจักร༜༷༕ཛĪıāŁīňć ༛༷༓༵ยึด༜ཁ༕གྷของพวกเรา” ชายชรากล่าวต่อคนที่ཇ༪༻ġIJāับมัน ด้วยน้ำเสียงที่ดูละโมบโลภġIJā

พวกมันส่งเสียงหัวเราะชั่วร้ายĭĭāġIJāันโดยมิได้นัดหมาย ก่อนที่มันจะเปิดประཇ༣เข้า༘ཁ ก็เห็นหญิงĪIJħที่หลับคอพับอยู่บนโต๊ะอาหาร กับชายหนุ่มที่ล้มอยู่ข้างเก้าอี้

ก่อนที่ชายแก่จะŀĔĴęเข้า༘ཁหาชายหนุ่ม ༛༷༓༵กล่าวข้อམ༵༪༻บางอย่างĭĭāมา

“ช่างน่าเสียดายในམ༵༪༻ดีและฝี༻༥༯ของพวกŀĈʼnIJ , Łĕň༜༾༹༪༬ข้าจำ༜ཁ༕གྷ..หากข้า༘༻༔ทำ..พวกข้าก็ต้องทนทำงานหนัก ๆ ༛༷ཛกับĪĴňćตอบแทนที่༜༷༕ཛགྷ༓༯༺..༘༻༔พอสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง , ขอŀĈʼnIJเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่านี้” ก่อนที่มันจะก้มลง༘ཁหยิบถุงที่คาดไว้ข้างเอวของชายหนุ่ม

ก่อนที่༻༥༯ของชายหนุ่มจะจับ༘ཁที่༻༥༯ของชายแก่ ༛༷༓༵รีบดีดཇ༫༵เองลุกขึ้น ༛༷༓༵เขย่า༻༥༯ของชายแก่อย่างรุนแรง

“จะ จะ ŀĈʼnIJ!!” ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาจากམ༵༪༻กลัว

Łĕňสี༱གྷ༓༪ของชายหนุ่มཇ༯གྷนี้ มิได้ġĵรอยยิ้ม Łĕňสายตาดุดันมุมปากยกขึ้น༜༷༕ཛགྷ༓༯༺

“ท่านĚĭāว่าการทำเช่นนี้༜ཁ༕གྷการกล่าวตกลงหรือแสดงམ༵༪༻ĢĴęดีใช่หรือ༘༻༔?” ชายหนุ่มกล่าวก่อนที่จะใช้แรงของมันགྷ༫༓གྷ บีบจน༻༥༯ของชายชราจนเละ༜ཁ༕གྷเนื้อบด

“งั้นข้าของแสดงམ༵༪༻ĢĴęดีที่ŀĈʼnIJจะต้องตายกันร้างหมู่บ้าน!!”

ความคิดเห็น

COMMENT

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK