ราชาสิบสองนักษัตร ศึกรวมสุโขทัย
กาล.อนันตา: เจ้าของเรื่อง" สิบสองนักษัตร "
  คืออาณาจักรในดินแดนตลอดคาบสมุทรสุวรรณภูมิภายใต้การปกครองของนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศักราช ๑๘๐๐

 

เจ้าทิพ.. ชายหนุ่มผู้เกิดมาพร้อมคำทำนายแห่งหายนะ ฝ่าฟันฝืนสู้ชะตาแห่งฟ้า บากบั่นฝึกฝนสุดยอดวิชาเพื่อเป็นหนึ่งในแผ่นดิน

 

แสงพราย.. ชายผู้ปรากฏกายขึ้นอย่างลึกลับในดินแดนสุโขทัย ในใจมีแต่ความปวดร้าวจากเรื่องราวในอดีต ชีวิตมุ่งสู่จุดหมายแต่ไร้ความฝัน.. ทุกสิ่งที่กระทำ ล้วนเพื่อบุคคลอื่น..

 

พานอิน.. ความเป็นมาสูงส่ง บุคลิกงามสง่า ฉลาด ปราดเปรื่องทุกเรื่องราว เป็นคนเปิดเผยห้าวหาญ และรักความยุติธรรม

 

องค์หญิงวิสาณี.. พระธิดาองค์เดียวของพระเจ้านครศรีธรรมราช ทรงวางพระองค์อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ของราชสำนัก แม้ภายนอกทรงดูเหมือนอ่อนไหว แต่น้ำพระทัยกลับเข้มแข็ง

 

องค์หญิงกัณฐิมาศ.. เจ้าฟ้าเมืองน่านผู้ทรงพระสิริโฉม มีพระสติปัญญาล้ำเลิศ พระอุปนิสัยซุกซน แข็งกร้าว ไม่ทรงเกรงกลัวผู้ใด.. แต่น้ำพระทัยที่ทรงมีต่อชายคนรักกลับอ่อนไหวยิ่งนัก

 

ทุกชีวิตพลิกผัน.. พร้อมไฟแห่งสงครามครั้งใหญ่ เมื่ออาณาจักรอโยธยาก่อศึกเพื่อรวมอาณาจักรสุโขทัยไว้ในอำนาจ...

สารบัญ

CONTENT
๑. ปฐมบท [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 2 หน้า A5

 • 2,648
๒. บทที่ ๑ พญาราชสีห์ปรากฏ (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,251
๓. บทที่ ๑ พญาราชสีห์ปรากฏ (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,231
๔. บทที่ ๒ กองเรือจากแดนมังกร (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,054
๕. บทที่ ๒ กองเรือจากแดนมังกร (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,631
๖. บทที่ ๒ กองเรือจากแดนมังกร (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,254
๗. บทที่ ๓ พระเจ้านครปตานี (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,241
๘. บทที่ ๓ พระเจ้านครปตานี (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,410
๙. บทที่ ๔ เหตุจากท้องพระโรง (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,764
๑๐. บทที่ ๔ เหตุจากท้องพระโรง (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,873
๑๑. บทที่ ๕ องค์หญิงวิสาณี (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,599
๑๒. บทที่ ๕ องค์หญิงวิสาณี (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,232
๑๓. บทที่ ๕ องค์หญิงวิสาณี (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 6,955
๑๔. บทที่ ๕ องค์หญิงวิสาณี (๔) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,720
๑๕. บทที่ ๖ เพลงอาวุธของพระมหาเถระ (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,136
๑๖. บทที่ ๖ เพลงอาวุธของพระมหาเถระ (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,968
๑๗. บทที่ ๖ เพลงอาวุธของพระมหาเถระ (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,222
๑๘. บทที่ ๗ พระเจ้านครศรีธรรมราช (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,485
๑๙. บทที่ ๗ พระเจ้านครศรีธรรมราช (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,408
๒๐. บทที่ ๘ ความตั้งใจของเจ้าทิพ (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,155
๒๑. บทที่ ๘ ความตั้งใจของเจ้าทิพ (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,308
๒๒. บทที่ ๙ พิธีประลองฉลูนักษัตร (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,454
๒๓. บทที่ ๙ พิธีประลองฉลูนักษัตร (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,791
๒๔. บทที่ ๙ พิธีประลองฉลูนักษัตร (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,510
๒๕. บทที่ ๑๐ ราชสีห์ก้าวแปดทิศ (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,456
๒๖. บทที่ ๑๐ ราชสีห์ก้าวแปดทิศ (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,751
๒๗. บทที่ ๑๐ ราชสีห์ก้าวแปดทิศ (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,421
๒๘. บทที่ ๑๑ คำสัตย์กำกับคำสาป (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,610
๒๙. บทที่ ๑๑ คำสัตย์กำกับคำสาป (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,272
๓๐. บทที่ ๑๒ การประลองสามฐาน (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,278
๓๑. บทที่ ๑๒ การประลองสามฐาน (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 8,393
๓๒. บทที่ ๑๓ ความลับของคู่ชิงชัย (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,567
๓๓. บทที่ ๑๓ ความลับของคู่ชิงชัย (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,194
๓๔. บทที่ ๑๔ ชะตากรรมเพียงลำพัง (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,796
๓๕. บทที่ ๑๔ ชะตากรรมเพียงลำพัง (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,916
๓๖. บทที่ ๑๕ จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,099
๓๗. บทที่ ๑๕ จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,568
๓๘. บทที่ ๑๖ ด่านจอมทัพบนหลังช้าง [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 8,279
๓๙. บทที่ ๑๗ ขุนพลฉลูนักษัตร (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,043
๔๐. บทที่ ๑๗ ขุนพลฉลูนักษัตร (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,387
๔๑. บทที่ ๑๘ องค์ตุมพะทะนานทอง (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 6,972
๔๒. บทที่ ๑๘ องค์ตุมพะทะนานทอง (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,644
๔๓. บทที่ ๑๙ บ้านเงินบ้านทองแห่งสุโขทัย (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,792
๔๔. บทที่ ๑๙ บ้านเงินบ้านทองแห่งสุโขทัย (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 8,091
๔๕. บทที่ ๒๐ องค์พระใหญ่วัดพระพายหลวง (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,114
๔๖. บทที่ ๒๐ องค์พระใหญ่วัดพระพายหลวง (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,223
๔๗. บทที่ ๒๐ องค์พระใหญ่วัดพระพายหลวง (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,671
๔๘. บทที่ ๒๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูญหาย (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,903
๔๙. บทที่ ๒๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูญหาย (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,137
๕๐. บทที่ ๒๒ พระศรีศรัทธา (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,541
๕๑. บทที่ ๒๒ พระศรีศรัทธา (๒) -
  ๑๐๑. บทที่ ๔๐ เงื่อนไขพระมหาเถระ (๓)

กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน      

 •  กดเพื่อแสดงรายชื่อตอน  

 •  
๑๐๒. บทที่ ๔๑ แสงพรายกับทองที่สูญหาย (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,386
๑๐๓. บทที่ ๔๑ แสงพรายกับทองที่สูญหาย (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,591
๑๐๔. บทที่ ๔๑ แสงพรายกับทองที่สูญหาย (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,808
๑๐๕. บทที่ ๔๒ หิงสาอาตมันแห่งไทรบุรี (๑) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,558
๑๐๖. บทที่ ๔๒ หิงสาอาตมันแห่งไทรบุรี (๒) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,327
๑๐๗. บทที่ ๔๒ หิงสาอาตมันแห่งไทรบุรี (๓) [อ่านฟรี]
1 สัปดาห์ ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,365
๑๐๘. บทที่ ๔๓ พิธีชุมนุม ๑๒ นักษัตร (๑) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 5,100
๑๐๙. บทที่ ๔๓ พิธีชุมนุม ๑๒ นักษัตร (๒) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,997
๑๑๐. บทที่ ๔๓ พิธีชุมนุม ๑๒ นักษัตร (๓) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,788
๑๑๑. บทที่ ๔๓ พิธีชุมนุม ๑๒ นักษัตร (๔) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,216
๑๑๒. บทที่ ๔๔ เจ้าทิพต้องพิษ (๑) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,756
๑๑๓. บทที่ ๔๔ เจ้าทิพต้องพิษ (๒) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 6,877
๑๑๔. บทที่ ๔๔ เจ้าทิพต้องพิษ (๓) [อ่านฟรี]
6 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,462
๑๑๕. บทที่ ๔๕ กลยุทธ์แต่ละฝักฝ่าย (๑) [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,822
๑๑๖. บทที่ ๔๕ กลยุทธ์แต่ละฝักฝ่าย (๒) [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,556
๑๑๗. บทที่ ๔๕ กลยุทธ์แต่ละฝักฝ่าย (๓) [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,870
๑๑๘. บทที่ ๔๕ กลยุทธ์แต่ละฝักฝ่าย (๔) [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,130
๑๑๙. บทที่ ๔๕ กลยุทธ์แต่ละฝักฝ่าย (๕) [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,686
๑๒๐. บทที่ ๔๖ ม่านน้ำประกายดาบ (๑) [อ่านฟรี]
5 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,406
๑๒๑. บทที่ ๔๖ ม่านน้ำประกายดาบ (๒) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 6,977
๑๒๒. บทที่ ๔๗ ชนช้าง (๑) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,077
๑๒๓. บทที่ ๔๗ ชนช้าง (๒) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,817
๑๒๔. บทที่ ๔๗ ชนช้าง (๓) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,949
๑๒๕. บทที่ ๔๘ ผสานสองยอดวิชา (๑) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,584
๑๒๖. บทที่ ๔๘ ผสานสองยอดวิชา (๒) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,601
๑๒๗. บทที่ ๔๘ ผสานสองยอดวิชา (๓) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,799
๑๒๘. บทที่ ๔๙ ราชาสิบสองนักษัตรพระองค์ใหม่ (๑) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,612
๑๒๙. บทที่ ๔๙ ราชาสิบสองนักษัตรพระองค์ใหม่ (๒) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,739
๑๓๐. บทที่ ๔๙ ราชาสิบสองนักษัตรพระองค์ใหม่ (๓) [อ่านฟรี]
4 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,249
๑๓๑. บทที่ ๔๙ ราชาสิบสองนักษัตรพระองค์ใหม่ (๔) [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,487
๑๓๒. บทที่ ๕๐ องค์หญิงกัณฐิมาศสางคดี (๑) [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,296
๑๓๓. บทที่ ๕๐ องค์หญิงกัณฐิมาศสางคดี (๒) [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,100
๑๓๔. บทที่ ๕๐ องค์หญิงกัณฐิมาศสางคดี (๓) [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,312
๑๓๕. บทที่ ๕๐ องค์หญิงกัณฐิมาศสางคดี (๔) [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,179
๑๓๖. บทที่ ๕๑ ปมภายในสำนัก (๑) [อ่านฟรี]
3 วัน ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,746
๑๓๗. บทที่ ๕๑ ปมภายในสำนัก (๒) [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,631
๑๓๘. บทที่ ๕๑ ปมภายในสำนัก (๓) [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,137
๑๓๙. บทที่ ๕๒ แสงพรายหล่อพระ (๑) [อ่านฟรี]
2 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,707
๑๔๐. บทที่ ๕๒ แสงพรายหล่อพระ (๒) [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,894
๑๔๑. บทที่ ๕๒ แสงพรายหล่อพระ (๓) [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว

 • 3 หน้า A5

 • 4,779
๑๔๒. บทที่ ๕๓ โลหะเจ็ดชนิด (๑) [อ่านฟรี]
1 วัน ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 6,382
๑๔๓. บทที่ ๕๓ โลหะเจ็ดชนิด (๒) [อ่านฟรี]
18 ชั่วโมง ที่แล้ว

 • 5 หน้า A5

 • 7,245
๑๔๔. บทที่ ๕๓ โลหะเจ็ดชนิด (๓) [อ่านฟรี]
11 ชั่วโมง ที่แล้ว

 • 4 หน้า A5

 • 5,632

รีวิว

REVIEW
1 วัน ที่แล้ว

มันส์มาก ทั้งลุ้นหาทอง ทั้งลุ้นประกวดหล่อพระ

องค์หญิงสวมบทนักสืบปัวโรต์เลย หลงรักละ

2 วัน ที่แล้ว

พร้อมสนับสนุนครับ มีสาระเเละคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก หลายเรื่องไม่เคยรู้มาก่อน

3 วัน ที่แล้ว

ชอบพ่อหนุ่มลึกลับเเสงพราย 

ขอติดตามพร้อมสนับสนุนด้วยคนครับ

3 วัน ที่แล้ว

เห็นด้วยค่ะ (เรื่องเก็บหัวใจ) และยินดีสนับสนุน เสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องทำอะไร ไล่อ่านจนตาแฉะ ขอบอกว่าสนุกมากๆ ค่ะ

แถมได้ความรู้อีกมากมาย ชอบองค์หญิงกัณฐิมาศมาก ไม่รู้ทำไม

พานอินก็ช่างน่ารัก ผู้ชายในอุดมคติเลยค่ะ

3 วัน ที่แล้ว

ขอสนับสนุนเช่นกัน เห็นถึงความพยายามในการเขียนเเละลงรายละเอียด เเถมเป็นเรื่องเเปลกใหม่มาก สมควรเก็บเงินเถอะ (แต่อย่าทุกตอนนะ)

แนะนำหนังสือโดย KAWEBOOK